Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

images

Από την αρχαιότητα η εξορυκτική δραστηριότητα στα μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία είχε πάντα σημαντική θέση στην οικονομική ζωή της Ελλάδας.

Η αρχαία Αθήνα χρησιμοποίησε τον άργυρο από τα μεταλλεία του Λαυρίου και τα μάρμαρα της Πεντέλης για να χτίσει τον Παρθενώνα. Παρομοίως και ο Μέγας Αλέξανδρος στηρίχθηκε στον χρυσό του Παγγαίου και της Χαλκιδικής για να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία του κατά των Περσών. Η δυνατότητα κοπής χρυσών νομισμάτων και όχι μόνο αργυρών, όπως ήταν συνηθισμένο για εκείνη την εποχή, έδωσε την ώθηση για να επεκταθεί και να επικρατήσει το Μακεδονικό Βασίλειο έναντι των υπολοίπων πόλεων – κρατών της εποχής.

Στα νεότερα χρόνια, τα μεταλλεία του Λαυρίου και τα μεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική αποτέλεσαν τους πρώτους βιομηχανικούς χώρους της Ελλάδας. Τα μικτά θειούχα κοιτάσματα της ΒΑ Χαλκιδικής (Στρατώνι, Ολυμπιάδα), η σμύριδα στην Νάξο, τα σιδηρομεταλλεύματα στην Σέριφο και στην Θάσο, τα αργυρομεταλλεύματα και η βαρυτίνη στη Μύκονο, ο λευκόλιθος στο Μαντούδι, και ο χρωμίτης και ο αμίαντος στην Κοζάνη αποτέλεσαν σημαντική πηγή εισοδημάτων για την χώρα για πολλές δεκαετίες, αλλά και αφορμή σημαντικών κοινωνικών αλλαγών.

Το 1946 ιδρύθηκε η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το 1989 λειτούργησε και το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Στις δεκαετίες 70 και ’80 η εξορυκτική δραστηριότητα προσέφερε περίπου το 10% του ΑΕΠ. Σήμερα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν βωξίτη, σιδηρονικελιούχα μεταλλεύματα, μικτά θειούχα μεταλλεύματα, λευκόλιθο, μπεντονίτη, ελαφρόπετρα (θηραϊκή γη), μάρμαρα και άλλα μεταλλικά και μη μεταλλικά (βιομηχανικά) ορυκτά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 56% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα προέρχεται από την καύση λιγνίτη, ο οποίος εξορύσσεται σε λιγνιτωρυχεία της Βορείου Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Η σπουδαιότητα της μεταλλευτικής πιστοποιείται και από το γεγονός ότι οι πάσης φύσεως δραστηριότητες αυτές, είτε επιφανειακές (λατομεία), είτε υπόγειες (ορυχεία), διέπονται από τον Μεταλλευτικό Κώδικα, που αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος Δικαίου, το λεγόμενο Μεταλλευτικό Δίκαιο.

Ανθρώπινα επιτεύγματα ανά τους αιώνες οφείλονται στην ύπαρξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας, γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα της μεταλλευτικής ανάπτυξης για την οικονομική και πολιτιστική άνθιση μιας χώρας.

[ΠΗΓΗ: Μεταλλευτικά Νέα, Μάιος-Ιούνιος 2014, άρθρο της Χρύσας Στύλου]