ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

0706hellasgoldmoneypost

Αυξημένα κατά 32,5% στα έσοδα, αλλά και μεγαλύτερες ζημιές, εμφάνισε πέρυσι η μεταλλευτική βιομηχανία Ελληνικός Χρυσός, η οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει μεταλλουργία χρυσού στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Τα έσοδα της από τη διάθεση στη διεθνή αγορά μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων ανήλθαν σε 61,5 εκατ. ευρώ, από 46,414 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ το πάγιο ενεργητικό της αυξήθηκε, καθώς προωθεί την επένδυση της μεταλλουργίας χρυσού, κατά 77,7 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 200 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων της αυτά διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 17,817 εκατ. ευρώ όταν στη χρήση του 2012 οι ζημιές είχαν αγγίξει τα 13,026 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων και την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας χρυσού στη Χαλκιδική. Στις αρχές του 2004, δέκα χρόνια πριν, η Ελληνικός Χρυσός απέκτησε με σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο τα μεταλλευτικά δικαιώματα των “Μεταλλείων Κασσάνδρας”. Από το Φεβρουάριο του 2012 λειτουργεί ως θυγατρική της καναδικής εταιρείας EldoradoGold, η οποία είναι μια εταιρεία μεσαίου μεγέθους που δραστηριοποιείται στο μεταλλευτικό μεταλλουργικό κλάδο χρυσού. Η έδρα της είναι στο Βανκούβερ του Καναδά και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης με κύκλο εργασιών που ξεπερνάει το 1 δις δολάρια ετησίως. Αυτή τη στιγμή διαθέτει πέντε ενεργά μεταλλεία και αρκετά σε αναπτυξιακό ή και κατασκευαστικό στάδιο στις κάτωθι χώρες: Κίνα, Τουρκία, Ελλάδα και Βραζιλία. Στην Ελλάδα κατέχει το 95% της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και το 100% της Χρυσωρυχεία Θράκης. Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας βρίσκονται στην ΒΑ Χαλκιδική, σε μία ευρύτερη περιοχή συνολικής έκτασης 317.000 στρεμμάτων, που περικλείεται από τα χωριά Ολυμπιάδα, Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι και Μ. Παναγία. Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η πλούσια μεταλλοφορία του υπεδάφους της με κοιτάσματα χρυσού, χαλκού, αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου και μαγγανίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα γνωστά κοιτάσματα “Μαύρες Πέτρες”, “Ολυμπιάδα” και “Σκουριές”. Ο Σχεδιασμός του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας περιλαμβάνει την ενιαία εκμετάλλευση των ανωτέρω κοιτασμάτων με την εφαρμογή σύγχρονων και περιβαλλοντικά συμβατών τεχνολογιών, ενώ με τη διεξαγωγή γεωλογικών ερευνών για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για μία αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής.

[ΠΗΓΗ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, 18/06/2014]