ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

001120

“Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια σπουδή στα αθλητικά δρώμενα – και όχι μόνο – σχετικά με την εμπλοκή της Ελληνικός Χρυσός σε χρηματοδότηση, χορηγία ή ό,τι άλλο προς αθλητικά σωματεία της Θεσσαλονίκης.

Διακινούνται μάλιστα ποσά, προτάσεις, διαπραγματεύσεις, διαφωνούντες, νικητές, ηττημένοι και ό,τι άλλο συνθέτει πλασματικές εικόνες σαν αυτές που χρησιμοποιούνται χρόνια τώρα εναντίον της εταιρείας.

Άπαξ και διαπαντός: Δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και δεν θα  υπάρξει πρόταση για χορηγία ή χρηματοδότηση σε κανένα αθλητικό σωματείο της Θεσσαλονίκης. Ούτε, βεβαίως, θα μπούμε στη λογική του ποιος μας αναζήτησε, γιατί μας αναζήτησε και τι αυτό σημαίνει.

Η μόνη μας εμπλοκή με αθλητικά δρώμενα μπορεί να διαμορφωθεί αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της δικής μας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς.”