ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ!

Untitled

Τώρα εξηγούνται ΟΛΑ… Πανηγυρίζουν οι αυτόχθονες του Καναδά για την απόρριψη από την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση της πρότασης της εταιρείας Taseko για το μεταλλείο χαλκού-χρυσού New Prosperity. Η πρόταση, η οποία είχε εγκριθεί από την επαρχιακή κυβέρνηση περιλάμβανε την αποστράγγιση της λίμνης Fish Lake, αλλά η λίμνη αυτή θεωρείται ιερή από τις κοινότητες των αυτοχθόνων.

Υποθέτω ότι και οι Σκουριές είναι ιερό έδαφος για τους Γαλάτες της Ιερισσού (όπως αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται), γιατί αλλιώς δεν εξηγείται αυτή η εμμονή στον «ιερό αγώνα» να φύγει η επένδυση… Τέτοια επιμονή σε σημείο φανατισμού μόνο έτσι εξηγείται…