ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑ 14,8%

graph-showing-rise-in-profit

Αύξηση του τζίρου στη βιομηχανία. Ο δείκτης για την ελληνική αγορά μειώθηκε 4,2%, ενώ αντίθετα αυξήθηκε 16,8% για τις ξένες αγορές. Θετικά μηνύματα για τη βιομηχανία από την αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και των νέων παραγγελιών τον Ιούλιο. Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών για το σύνολο της ελληνικής και των ξένων αγορών παρουσίασε αύξηση κατά 3,6%, έναντι μείωσης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Η αύξηση του γενικού δείκτη τον Ιούλιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2012, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή: Πρώτον, στην αύξηση του δείκτη Ορυχείων Λατομείων κατά 14,8 %. Δεύτερον, στην αύξηση του δείκτη της μεταποίησης κατά 3,5%. Σημειώνεται ότι ο δείκτης για την ελληνική αγορά μειώθηκε 4,2%, ενώ αντίθετα αυξήθηκε 16,8% για τις ξένες αγορές, στοιχεία που δείχνουν ότι η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο για την ελληνική βιομηχανία, καθώς η εσωτερική αγορά συρρικνώνεται ως αποτέλεσμα της ύφεσης. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τις νέες βιομηχανικές παραγγελίες. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών στη Βιομηχανία (ελληνική και ξένες αγορές) τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%, έναντι μείωσης 14,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. Η αύξηση του δείκτη νέων παραγγελιών οφείλεται: Στη μείωση του δείκτη ελληνικής αγοράς κατά 3,2% και στην αύξηση του δείκτη για τις ξένες αγορές κατά 3,9%.

[ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 20/09/2013]