ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ ΘΑ ΚΟΠΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

dentra-skouriesL

Για όσους “κόπτονται” για τα δέντρα που θα κοπούν στις Σκουριές έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: Στην εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης στην Χαλκιδική, και συγκεκριμένα στο άρθρο 17, γίνεται λόγος για τις εκτάσεις που πρέπει να αποψιλωθούν για τις ανάγκες εγκατάστασης των έργων υποδομής. Αναφέρεται λοιπόν εκεί: «Ειδικώς όσον αφορά στο εργοστάσιο μεταλλουργίας, η χωροθέτησή του γίνεται εξ ολοκλήρου εντός της βιομηχανικής ζώνης, συνεπάγεται δε κατάληψη βλαστήσεως που υπάγεται εξ ολοκλήρου στη ζώνη αειφύλλων πλατυφύλλων και οικοτόπων χωρίς υψηλή οικολογική αξία. Συνολικά το ποσοστό των εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν (3.238,28 στρέμματα) αντιστοιχεί στο 0,44% της ευρύτερης περιοχής μελέτης (740.000 στρέμματα)…». Αν παρ’ όλα αυτά τα 3.300 στρέμματα σας φαίνονται πολλά για την εγκατάσταση ενός εργοστασίου, δίκιο έχετε. Σύμφωνα με την Ελληνικός Χρυσός, η πραγματική έκταση που θα υλοτομηθεί δεν υπερβαίνει τα 1.800 στρέμματα, αφού η υπόλοιπη δεσμευμένη έκταση απλά θα χρησιμοποιηθεί για την μετακίνηση από την μία εγκατάσταση στην άλλη, και για μεταφορά του εξοπλισμού. Άρα αυτό το 0,44% αφορά την παραχωρημένη έκταση και όχι αυτή που πρόκειται να υλοτομηθεί. Το ποσοστό της προς υλοτόμηση έκτασης σύμφωνα με τα ανωτέρω μειώνεται ακόμη περισσότερο και φτάνει μόλις το 0,24% της ευρύτερης περιοχής μελέτης των 340.000 στρεμμάτων.