Tag Archives: Σκουριες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

Πρόκειται για μια επένδυση 14 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων, βιώσιμων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων

Η Ελληνικός Χρυσός, πιστή στις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας που πρεσβεύει, υιοθετεί σταθερά διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογίες με κύριο γνώμονα την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της.

Στο πλαίσιο αυτό, ήρθε σε συμφωνία με πρωτοπόρο εταιρεία του κλάδου σε βιώσιμες τεχνολογίες διεθνώς, προκειμένου η τελευταία να εξοπλίσει το έργο των Σκουριών με φιλτρόπρεσσες συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ, που χρησιμοποιούν την πλέον ενεργειακά και λειτουργικά προηγμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος για την Ξηρή Απόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων, επιτρέποντας την ασφαλή, βιώσιμη και με χαμηλό λειτουργικό κόστος αφύγρανση, πολύ μεγάλου όγκου τελμάτων.

Τι είναι η τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης;

Όλα τα μεταλλεία παράγουν μια μορφή επεξεργασμένων καταλοίπων που ονομάζονται τέλματα -μίγμα νερού και στείρων υλικών-, το οποίο απομένουν από την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Παραδοσιακά, τα τέλματα αποθηκεύονταν σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, τις γνωστές λίμνες τελμάτων. Οι σύγχρονες μέθοδοι της ξηρής απόθεσης αφαιρούν την περίσσεια νερού, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αμμώδες υλικό, το οποίο κατόπιν στοιβάζεται και συμπιέζεται.

Η προηγμένη τεχνολογία αφύγρανσης των μεταλλευτικών καταλοίπων απαιτεί σημαντικά μικρότερο χώρο αποθήκευσης, μειωμένη κατανάλωση νερού, ενώ μεγιστοποιεί την ανάκτηση του επεξεργασμένου νερού προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, αυξάνει την γεωτεχνική ασφάλεια του χώρου απόθεσης, μιας και η στερεή μορφή των καταλοίπων βελτιώνει τη γεωστατική τους συμπεριφορά έναντι της αρχικά υγρής μορφής τους. Παράδειγμα αποτελεί ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από την Ελληνικός Χρυσός και αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο απόθεσης καταλοίπων υψηλών προδιαγραφών με ειδικό γεωτεχνικό σχεδιασμό διεθνών προδιαγραφών, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας από φυσικά φαινόμενα.

Με την πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας αιχμής στο έργο των Σκουριών, μειώνονται εντυπωσιακά οι απαιτούμενοι χώροι απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων από δύο σε έναν, κάτι που στην πράξη μεταφράζεται στην απελευθέρωση μίας χερσαίας έκτασης (κοιλάδα Λοτσάνικου) που περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του κατά 40%.

[ΠΗΓΗ: https://www.makthes.gr/, 18/11/2022]

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Όλοι γνωρίζουμε πως η επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, βρίσκεται προς γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν μπορώ να αποφύγω κάποιες σκέψεις που περνούν από το μυαλό μου.

Ας δούμε το θέμα απ’ έξω, από θέση τρίτου, εξωτερικού παρατηρητή… 

Για τι μιλάμε εδώ; Για την γνωμοδότηση επί μιας ΜΠΕ. Ωραία… Τι αφορά αυτή η ΜΠΕ; Η απάντηση εδώ δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Αφορά την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο διαθέτει ήδη εγκεκριμένη ΜΠΕ, αλλά κρίθηκε αναγκαίο να αναθεωρηθεί σε κάποια της σημεία, λόγω αφενός της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος και μεταβολής των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), οι οποίες επέβαλλαν τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου και αφετέρου λόγω τροποποιήσεων του αρχικού σχεδιασμού του μοναδικού σήμερα παραγωγικού μεταλλείου της εταιρείας, αυτού της Ολυμπιάδας. Με την ευκαιρία της τροποποίησης και της κατάθεσης νέου, ρεαλιστικότερου επενδυτικού σχεδίου, έγιναν και βελτιώσεις σε πολλά σημεία, κυρίως με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αιχμής για βελτιωμένη περιβαλλοντική προστασία.

Και καθώς το σκέλος της επένδυσης που ερεθίζει ευαίσθητα περιβαλλοντικά και μη αντανακλαστικά, είναι αυτό που αφορά το σκέλος των Σκουριών, η όποια πολεμική απόπειρα έναντι αυτού από τη διαδικασία διαβούλευσης της ΜΠΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, φαντάζει μάχη ενάντια σε ανεμόμυλους, καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για το σκέλος που αφορά τις Σκουριές, υπάρχει ήδη εγκεκριμένη ΜΠΕ που επιτρέπει την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών με την οριστική έγκριση της τραπεζικής χρηματοδότησης, μιας και οι αλλαγές που κομίζει η νέα ΜΠΕ, αφορούν κυρίως το μετασχηματισμό του εν λειτουργία  μεταλλείου Ολυμπιάδας, σε ένα σύγχρονο, παραγωγικό και λειτουργικά κερδοφόρο μεταλλείο. 

Τι καλούνται να αποφασίσουν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου; Αν θα επιτρέψουν να συμβεί αυτός ο μετασχηματισμός; Αν θα θέσουν σε κίνδυνο τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με αυτό; Αν είναι σύμφωνα ή όχι με την υλοποίηση της επένδυσης όπως σκιαγραφείται μέσα στην επικαιροποιημένη ΜΠΕ, η οποία στοχεύει στην μέγιστη δυνατή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

Μιας επένδυσης που υιοθετεί διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές στην περιβαλλοντική προστασία, πρακτικές τέτοιες που βελτιστοποιούν τη μεταλλευτική δραστηριότητα με σκοπό να αφήνει θετικό οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές όπου λειτουργεί. 

Μιας επένδυσης που εφαρμόζει νέες τεχνολογίες παραγωγής και λειτουργίας, οι οποίες υπολογίστηκε πως θα έχουν 40% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (π.χ. τεχνολογία ξηρής απόθεσης, νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων στις Σκουριές, κ.ά.). 

Μιας επένδυσης που εφαρμόζει στην πράξη την Παράλληλη Αποκατάσταση, υλοποιώντας εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη φυσική της κατάσταση όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα. Που δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, σε αποκατεστημένη περιβαλλοντικά έκταση εντός του μεταλλείου της Ολυμπιάδας το οποίο φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδημικών και τοπικών ειδών.

Μιας επένδυσης που εφαρμόζει το βραβευμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, από τα πιο εξελιγμένα στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει δείκτες όπως η ποιότητα των υδάτων και του αέρα, του εδάφους και άλλων παραμέτρων, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, δημοσιοποιώντας σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα σε προσβάσιμη από όλους ειδική online πλατφόρμα.

Και εκτός αυτών, μιας επένδυσης που κατάφερε να συμφωνήσει επί της αρχής την απαραίτητη τραπεζική χρηματοδότηση για να ξεκινήσει επιτέλους η κατασκευή του μεταλλείου χρυσού στις Σκουριές, με πρόσθετη επένδυση, επιπλέον  1 δις ευρώ.

Πολλές είναι οι ενδιαφερόμενες πλευρές που περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί επιτέλους το πράσινο φως για αυτή την επένδυση. Εκτός από τους μετόχους της Καναδικής μητρικής εταιρείας Eldorado Gold, οι οποίοι έχουν επιδείξει Ιώβεια υπομονή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνία παρακολουθούν την υπόθεση και η τοπική κοινωνία στη Χαλκιδική, δεδομένου ότι σύμφωνα με την νέα Σύμβαση ελληνικού Δημοσίου – Ελληνικός Χρυσός, από τον πρώτο χρόνο του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, που ως επί το πλείστον θα καλυφθούν από κατοίκους της περιοχή.

Έχοντας αυτά υπόψη, δεν βλέπω και καμιά δυσκολία στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γνωμοδοτήσει… Ελπίζω μόνο να μην αναδυθούν μικροκομματικές σκοπιμότητες καθώς έχουμε εισέλθει πλέον και επίσημα σε προεκλογική περίοδο… Εδώ χρειάζεται να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, τις άλλες βαθμίδες αυτοδιοίκησης και σε κάθε εμπλεκόμενο, πως προτεραιότητα έχουν το περιβάλλον, η οικονομία και το ευ ζην της τοπικής κοινωνίας. 

Με μία λέξη, «βιώσιμη ανάπτυξη» λέγεται αυτό…ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το γνωμοδοτικό χαρακτήρα της απόφασης τόσο του Περιφερειακού, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου, με την τελική απόφαση έγκρισης να ανήκει αποκλειστικά στον ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου του. 

Αναμένοντας λοιπόν τον… λευκό καπνό… 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ» ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Αναβαθμισμένη σημασία στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς, αποκτά ο κλάδος των εξορύξεων εν όψει των μεγαλεπήβολων όσο και αναγκαίων σχεδίων για σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα, μέσω της γρήγορης και σε μεγάλη κλίμακα ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για να προχωρήσουν όμως τα σχέδια της ΕΕ για την παραγωγή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, απαιτούνται τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών σε ετήσια βάση, γεγονός που δημιουργεί μια ιστορική ευκαιρία για τη βιώσιμη αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου και στη χώρα μας.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, ο οποίος συνίσταται σε ποικιλία ορυκτών και μεταλλευμάτων µε μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον, ενώ ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας µας, συμβάλλοντας με περισσότερο από 3% στο ΑΕΠ ετησίως, με εξαγωγές ύψους 1,3 δισ. ευρώ (5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών) και υποστηρίζοντας πάνω από 100.000 μόνιμες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της χώρας εντοπίζεται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Συγκεκριμένα στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές, εντοπίζονται 779.000 τόνοι χαλκού και 3,8 εκατ. ουγκιές χρυσού.

Η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, με πολλαπλά οφέλη για τον τόπο και την κοινωνία. Πρόκειται για επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια, εκσυγχρονίζοντας και λειτουργώντας τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική υπό το πλέον αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας, και απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Συγκεκριμένα, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός αντιμετωπίζει το παραγωγικό και εφοδιαστικό κενό σε κρίσιμα μέταλλα όπως ο χαλκός (στις Σκουριές αξιοποιείται ένα παγκοσμίου επιπέδου κοίτασμα χρυσού και χαλκού), ένα μέταλλο απαραίτητο για την ηλεκτροκίνηση και την μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία, ενώ καθιερώνει μια νέα πηγή εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και συνεισφέρει στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας, στην κατεύθυνση  της απεξάρτησης της Ε.Ε από τρίτες χώρες, κάτι που αποκτά πρόσθετη αξία στο νέο παγκόσμιο σκηνικό που διαμορφώνεται ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ακόμα, στηρίζει τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Green Deal, της Πράσινης δηλαδή Μετάβασης και ειδικότερα στους τομείς της προώθησης της Ηλεκτροκίνησης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνά του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει το χαλκό «ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια», ενώ στην ίδια μελέτη ξεχωρίζει η αναφορά στις ανάγκες για ορυκτές πρώτες ύλες που θα απαιτήσει η Πράσινη Μετάβαση: Ένα τυπικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο απαιτεί 6 φορές περισσότερες εισροές ορυκτών πρώτων υλών σε σχέση με ένα  συμβατικό, ενώ ένα χερσαίο αιολικό εργοστάσιο απαιτεί 9 φορές περισσότερους ορυκτούς πόρους από ένα εργοστάσιο που λειτουργεί με αέριο.

Τέλος, πρόκειται για μια επένδυση που έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ESG (Environmental, Social, Governance) κριτήρια και στη βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα:

  • Προβλέπεται σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου στις Σκουριές, η εξοικονόμηση νερού και η αύξηση της ασφάλειας με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σημαντικότερη την τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων.
  • Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο διαχείρισης των μεταλλευτικών καταλοίπων που απομένουν από την επεξεργασία του μεταλλεύματος, η οποία αξιοποιεί την αφύγρανση των καταλοίπων και μειώνει τον όγκο τους. Το αποτέλεσμα είναι τριπλό: Πρώτον, μειώνονται οι απαιτούμενοι χώροι για την αποθήκευση των καταλοίπων από δύο σε έναν, κάτι που μεταφράζεται στην πράξη στην απελευθέρωση ενός ρέματος και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου κατά 40%. Δεύτερον, αυξάνεται η ασφάλεια της διαχείρισης των καταλοίπων καθώς πλέον θα έχουν στερεοποιηθεί και θα μειώνεται ο συνολικός όγκος. Και, τρίτον, αυξάνεται η γεωτεχνική ασφάλεια καθώς η στερεή μορφή των καταλοίπων βελτιώνει τη γεωστατική τους συμπεριφορά έναντι της αρχικά υγρής.
  • Παράλληλα, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, μια επένδυση που θα κοστίσει περί τα 130 εκατ. ευρώ, έχει προβλεφθεί να καλύπτει ακόμα ακραίες καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να προκληθούν στο μέλλον από την κλιματική αλλαγή. Tο νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, πέραν της ασφαλούς απόθεσης των μεταλλευτικών καταλοίπων θα εγγυάται και τη μέγιστη προστασία και αξιοποίηση των υδάτων.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός θα έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, τη δημιουργία 3000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας (εκτιμάται ότι 1.000 νέες θέσεις θα προστεθούν κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές) και έσοδα ύψους 2 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, μεταλλευτικά δικαιώματα).

Τα έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 191 εκατ. ευρώ, καθώς η νέα επενδυτική συμφωνία προβλέπει αυξημένα τέλη σε σχέση με τα ισχύοντα στον υπόλοιπο μεταλλευτικό κλάδο. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι  η αξία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές θα ανέλθει στα 3,5 δισ. ευρώ.

Τέλος, κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης προβλέπεται παροχή 80 εκατ. δολαρίων σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης αποκλειστικά εντός του Δήμου Αριστοτέλη, πλέον των 25 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη δοθεί κατά την τελευταία δεκαετία, πάντα σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Από το ποσό αυτό, τα 20 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν άμεσα μέσα στην πρώτη πενταετία λειτουργίας του έργου, κάτι που θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη στο παρόν και θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τις απαραίτητες υποδομές για τη μετάβαση στη μετα-μεταλλευτική περίοδο στο μέλλον.

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, 10/11/2022]

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΠΛΗΡΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ

Ο μεταλλευτικός κλάδος θεωρείται από τους πιο απαιτητικούς σε θέματα υγείας και ασφάλειας. «Η Ελληνικός Χρυσός, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη και προστασία της υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων της, έχει αναπτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρείας και προβλέπει μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων στην εργασία», σημειώνει ο Εμμανουήλ Δάφτσης, Διευθυντής Υγείας & Ασφάλειας της Hellas Gold.

Σύμφωνα με τον κ. Δάφτση, η μητρική εταιρεία Eldorado Gold έχει αναπτύξει τους «χρυσούς κανόνες», ένα εγχειρίδιο τσέπης στο οποίο συμπυκνώνονται οι διαδικασίες και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας, που πρέπει να φέρει όποιος κινείται στους εργοταξιακούς χώρους. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύσταση Εθελοντικών Σωστικών Συνεργείων και Ομάδων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, οι οποίες στελεχώθηκαν από εργαζόμενούς της, με βασικό στόχο την εγγύηση της ασφάλειας σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος στα υπόγεια μεταλλεία ή στην επιφάνεια. «Στο πλαίσιο αυτό, πριν λίγους μήνες ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή τους μέσω του πρωτοποριακού συστήματος FLAIM Trainer, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με τη χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, το εν λόγω σύστημα επιτρέπει μέσω διαφορετικών σεναρίων στον εκπαιδευόμενο, να αξιολογεί σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί, με στόχο να προετοιμαστεί κατάλληλα για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας», αναφέρει ο κ. Δάφτσης.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, που ενσωματώνει τα κριτήρια ESG και εστιάζει στη δημιουργία αξίας στους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: Των ανθρώπων, της οικονομίας και του περι-βάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) που δι-ατρέχει όλες τις λειτουργίες της, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα.

[ΠΗΓΗ: INDUSTRY NEWSLETTER, του Γιώργου Πανταζόπουλου, 31/10/2022]