Tag Archives: ελληνικος Χρυσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο τομέα της εξορυκτικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας με τη συνεισφορά του επιστημονικού δυναμικού να παραμένει αναλλοίωτη όλο αυτό το διάστημα.

Η πρόοδος της τεχνολογίας με τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε ορυκτές πρώτες ύλες, καθώς και η προσήλωση των φορέων και κρατικών μηχανισμών στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μεταλλευτικής δραστηριότητας και τη μεγιστοποίηση της κοινωνικοοικονομικής ωφέλειάς της, επαναπροσδιόρισε τον κλάδο. Πλέον, οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν καταλυτικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, μέσω της εξέλιξης των εξορυκτικών μεθόδων με περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους, μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων ειδικοτήτων του κλάδου, καθώς και μέσω της κατακόρυφης αναβάθμισης του επιπέδου εργασιακής ασφάλειας.

Αυτοματισμοί και ψηφιακά συστήματα στα σύγχρονα Μεταλλεία

Η πιο σημαντική από αυτές τις αλλαγές είναι η ψηφιακή επανάσταση που έχει μεταμορφώσει τις λειτουργείες των επιχειρήσεων συνολικά. Όσον αφορά στον μεταλλευτικό τομέα, η εισαγωγή της τρισδιάστατης μοντελοποίησης βοηθά τους γεωεπιστήμονες στην οπτικοποίηση της γεωλογικής πληροφορίας και στην καλύτερη κατανόηση των σύνθετων γεωλογικών δομών. Η ακριβής πληροφορία που παρέχεται χάρη σε αυτά τα ψηφιακά συστήματα διασφαλίζει και την επιλογή των οικονομοτεχνικά βέλτιστων μεθόδων αξιοποίησης των κοιτασμάτων.

Η αυτοματοποίηση είναι μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες σε κάθε τομέα της βιομηχανίας αυτή τη στιγμή. Αυτόματα οχήματα και μηχανοκίνητος εξοπλισμός κάνουν όλο και συχνότερη την παρουσία στα μεταλλεία, όπως και τα αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς του μεταλλεύματος. Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων γίνεται επίσης ολοένα και πιο δημοφιλής, αντικαθιστώντας οχήματα με ντίζελ κινητήρα.

Η καινοτομία όμως δεν περιορίζεται μόνο στην διαδικασία της εξόρυξης. Οι μεταλλευτικές εταιρείες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε νέες τεχνολογίες κατά την κατεργασία και τον διαχωρισμό (εμπλουτισμό) του μεταλλεύματος, με τους αισθητήρες διαλογής να αποτελούν ένα νέο τομέα τεχνολογικής εξέλιξης. Ακόμη, τα αυτόματα συστήματα χαρακτηρισμού σε περιεκτικότητες μετάλλων του συμπυκνώματος που παράγεται, εξασφαλίζουν την ποιότητά του.

Σχεδιάζοντας τη μεταλλευτική δραστηριότητα του αύριο

Σήμερα, προωθούνται πολιτικές και πρακτικές προς την κατεύθυνση του συνδυασμού της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική προστασία. Νέα υλικά, νέες τεχνολογίες, νέες χρήσεις φιλικότερες προς τον πολίτη και το περιβάλλον, περαιτέρω εστίαση στο θέμα της ανακύκλωσης πρώτων υλών, επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και παραπροϊόντων εξόρυξης, εφαρμογή κώδικα αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο X-Mine είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα στην κατεύθυνση προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της γεωλογικής έρευνας και επεξεργασίας μεταλλευμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση σε ορυκτά και την ανάγκη αυτάρκειας της Ευρώπης σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, το X-mine αποτελεί μία πρωτοποριακή σύμπραξη εταίρων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και φορέων, που μελετούν και εφαρμόζουν πιλοτικά τεχνολογίες με βάση τις ακτίνες Χ, με στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και πολλαπλά οφέλη για τον κλάδο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η νέα τεχνολογία του X-Mine θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 4 ενεργά μεταλλεία σε Σουηδία, Βουλγαρία, Κύπρο, καθώς και στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Ελλάδα.

Η Ελληνικός Χρυσός, μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου, που από το 2004 μέχρι και σήμερα αναπτύσσει και λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, είναι ένας από τους βασικούς εταίρους του παραπάνω ερευνητικού έργου, αποδεικνύοντας ότι υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και state of the art τεχνικές εξόρυξης, πάντα με επίκεντρο το περιβάλλον και την κοινωνία. Μέσω της δραστηριότητάς της προσφέρει καθημερινά το πολύτιμο αγαθό των μετάλλων στους ανθρώπους, με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την αξία των ορυκτών και μετάλλων στο www.tosopolytima.gr

[ΠΗΓΗ: http://exofitsio.blogspot.com, 13/4/2019]

TRAIN YOUR BRAIN

Με στόχο την εκπαίδευση των νέων της περιοχής και την απόκτηση «εργαλείων», που θα τους βοηθήσουν στη ζωή τους και θα ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, η Ελληνικός Χρυσός, σε συνεργασία με την eduACT, θα παρέχει δωρεάν ένα πρόγραμμα 12 ωρών για 24 έφηβους Γ’ Γυμνασίου – Β’ Λυκείου στην περιοχή του Στρατωνίου.

Το Train Your Brain είναι μια διεπιστημονική δραστηριότητα, βασισμένη στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης στις οποίες επικαλύπτονται γνωστικές και φυσικές πρακτικές. Παρουσιάζοντας νέα εργαλεία και τεχνικές όπως αρχές αλγοριθμικής σκέψης, εκμάθηση κώδικα, σεναρίων ηγεσίας, ασκήσεων συνεργατικότητας και ομαδικότητας. Δημιουργείται ένα περιβάλλον βέλτιστων συνθηκών για τους νέους ώστε να καλλιεργήσουν το δικό τους μοναδικό σετ δεξιοτήτων, μέσω σεναρίων οικοδόμησης χαρακτήρα και αλληλεπιδράσεων σε ομάδες.

Οι προαναφερθέντες στόχοι επιτυγχάνονται με μια σχολαστική σειρά εργασιών, παιχνιδιών, προσομοιώσεων, παζλ σκέψης και πειραμάτων S.T.E.M. που οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν να εκτελέσουν. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται σε ισόρροπες ομάδες φύλου και ηλικίας και ξεκινούν το ταξίδι τους με το Train Your Brain μαζί με τους εκπαιδευτές τους. Σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση στους εφήβους ώστε να φέρουν αλλαγή στον κόσμο και να μπορέσουν να καινοτομήσουν στον τομέα με τον οποίο θα επιλέξουν να ασχοληθούν. Δουλεύουμε μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη διαχείριση συγκρούσεων, τη συνεργασία και κινητοποίηση της ομάδας, τη ρύθμιση  των συναισθημάτων και την αυτογνωσία.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 13/4/2019]

Ο ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας καμπάνιας της Ελληνικός Χρυσός είχαμε τη τύχη να μιλήσουμε με την Επικεφαλής Γεωλόγο στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός, μητέρα δύο παιδιών, για να μιλήσει για τη καινοτομία, τεχνογνωσία, προηγμένες μεθόδους και τεχνολογίες που εξελίσσουν την εξορυκτική διαδικασία, αλλά και – για το ρόλο της γυναίκας σε μια ανδροκρατούμενη δραστηριότητα.

Η ποικιλότητα των φύλων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Από διεθνείς μελέτες προκύπτει ότι η ύπαρξη διαφορετικών φύλων αποδίδει καλύτερα, δημιουργεί καλύτερες λύσεις και βελτιώνει τις οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης που αντανακλάται σε βελτίωση στις λειτουργίες και επιδόσεις ασφάλειας.

«Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία ομάδα ταλέντων εάν θέλουν να προσλάβουν και να διατηρήσουν το πιο εξειδικευμένο και με προσόντα εργατικό δυναμικό. Η προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην επιχείρηση είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.» μας λέει η Ελευθερία Βαγκλή, Επικεφαλής Γεωλόγος στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός

Και συνεχίζει «Ο τομέας των μεταλλείων δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει και να προωθήσει τις γυναίκες όσο θα έπρεπε. Εν μέρει, αυτό είναι κατανοητό: ιστορικά η εξόρυξη ήταν μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία καθώς απαιτούσε σωματική δύναμη. Όταν ξεκίνησα το 1998 να κατεβαίνω στις υπόγειες στοές προκειμένου να συλλέξω τη γεωλογική πληροφορία του μεταλλείου, ήμουν μια από τις ελάχιστες γυναίκες που το έκαναν αυτό.

Ακόμη και για τους μεταλλωρύχους ήταν παράξενο. Νομίζω ότι έβλεπαν πως πραγματικά ήταν δύσκολο για μία γυναίκα, και μάλιστα σε σχετικά μικρή ηλικία, να εργάζεται στην υπόγεια εξόρυξη. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το πω, πως πραγματικά με στήριξαν σε αυτή μου την προσπάθεια. Ίσως, δεν ξέρω, στο πρόσωπο μου να έβλεπαν την γυναίκα τους, την κόρη τους ή απλά μία επιστήμονα που προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο..»

«Τα ορυκτά δεν έχουν και δεν ξεχωρίζουν φύλλο. Είναι εκεί, στα βάθη της γης και περιμένουν να τα ανακαλύψουμε, να τα εξορύξουμε και να μας προσφέρουν απλόχερα το θησαυρό τους»

Πού είμαστε σήμερα όμως; «Σήμερα, οι δεξιότητες που απαιτούνται στον μεταλλευτικό τομέα έχουν αλλάξει δραματικά, οι νοοτροπίες όμως χρειάζονται περισσότερο χρόνο μετάβασης. Μιλώντας για την προσωπική μου εμπειρία, έχω να πω ότι, όταν ήμουν νέα, επέλεξα τη γεωλογία ως σταδιοδρομία επειδή μου άρεσαν πολύ οι γεωεπιστήμες, και ως άνθρωπος απολαμβάνω τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ύπαιθρο. Οι συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο και ιδιαίτερα για όσους εργαζόμαστε στην υπόγεια εκμετάλλευση θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολες. Με την πάροδο των χρόνων έχουμε δει πολύ περισσότερες γυναίκες να έχουν ενταχθεί στη βιομηχανία των ορυχείων σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα με επιτυχία. Πιστεύω ότι ο κλάδος συνειδητοποιεί επίσης ότι υπάρχουν μεγάλα οφέλη από τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, χρειάζεται να πείσουν ότι η εξόρυξη είναι ένας ελκυστικός τομέας και έχει πολλά να προσφέρει. Τώρα πλέον υπάρχουν πολλαπλά μοντέλα ρόλων τα οποία αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες και μπορούν και επιτυγχάνουν σε σημαντικές θέσεις, κάνοντας σταδιοδρομία στον εξορυκτικό τομέα. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και να κάνουμε τους ανθρώπους να δουν ότι οι μελλοντικοί ρόλοι στην εξόρυξη έχουν διαφοροποιηθεί. Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι πλέον ένας χώρος τεχνολογικής καινοτομίας..»

Η καλύτερη εργασιακή επιλογή που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να κάνει αυτό που πραγματικά του αρέσει.

Πώς αισθάνεται σήμερα μια εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα, που έχει αφιερώσει πάνω από 20 χρόνια έρευνας και μελέτης στον μεταλλευτικό κλάδο; «Αισθάνομαι τυχερή που εργάζομαι στο χώρο της μεταλλευτικής γιατί είδα και δούλεψα σε τόσο ξεχωριστούς χώρους που για την πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι τόσο συνηθισμένοι. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τις γυναίκες να εξετάσουν τη σταδιοδρομία στη εξορυκτική δραστηριότητα ως μια επιλογή γεμάτη προκλήσεις.”

“Πηγαίνετε με ανοιχτό μυαλό. Μην είστε προκατειλημμένοι με το είδος της εργασίας. Απλά δώστε τον καλύτερό σας εαυτό. Είναι σίγουρο πως υπάρχει κάποιος που το έκανε πριν από εσάς και ο οποίος μπορεί να σας διδάξει, να σας υποστηρίξει και να σας βοηθήσει” συμβουλεύει τις νεότερες γυναίκες που ψάχνουν ίσως μια καριέρα γεμάτη προκλήσεις.

Περισσότερα για την αξία των ορυκτών και μετάλλων στη ζωή μας μπορείτε να δείτε στο www.tosopolytima.gr

Η κα Ε. Βαγκλή σε μια εισήγήσή της από παλαιότερη επιστημονική ημερίδα

[ΠΗΓΗ: https://www.ethnos.gr, 12/4/2019]

ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΓΥΡΩ ΣΟΥ; ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ!

Δεν είναι μόνο μια λάμψη σε ένα κόσμημα, αλλά ένας αφανής ήρωας σε δεκάδες εφαρμογές δίπλα μας που καθημερινά τις έχουμε ανάγκη.

Πέρασαν περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια από όταν επισκέφτηκε την Γη μέσα από κομήτες και αστεροειδείς που βομβάρδισαν τον πλανήτη μας. Από τότε μέχρι σήμερα είναι μαζί μας, αλλά η μοίρα του επιτάσσει το ανθρώπινο μάτι να τον παρατηρεί σε δαχτυλίδια και κοσμήματα και να τον αγνοεί οπουδήποτε αλλού γύρω μας.

Και όμως είναι παντού, δεν είναι μόνο μια λάμψη σε ένα κόσμημα, αλλά ένας αφανής ήρωας σε δεκάδες εφαρμογές δίπλα μας που καθημερινά τις έχουμε ανάγκη.

Είναι ο χρυσός.

Εφαρμόζεται στις σε νέες αντικαρκινικές θεραπείες που συνδυάζουν νανοτεχνολογία και λέιζερ, βλάπτοντας μόνο τα καρκινικά κύτταρα και αφήνοντας ανεπηρέαστους τους υγιείς ιστούς του ανθρώπινου οργανισμού.

Αξιοποιείται σε εμφυτεύματα στο ανθρώπινο σώμα, σε ιατρικά μηχανήματα όπως τομογράφοι, σε τεστ ταχείας διάγνωσης σοβαρών ασθενειών και δημιουργεί θερμόμετρα που υπολογίζουν τη θερμοκρασία του σώματος  σε μόλις 2 δευτερόλεπτα.

Ως καλός αγωγός της θερμότητας είναι απαραίτητος σε πάρα πολλές από τις συσκευές που χρησιμοποιείς καθημερινά και δεν το φανταζόσουν. Σε ηλεκτρονικά κυκλώματα κάθε τύπου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεοράσεις, smartphones, οικιακές συσκευές, οθόνες αφής, συσκευές μνήμης flash.

Σε προστατεύει μέσα από κυκλώματα σε αερόσακους αυτοκινήτων και χαρίζει κίνηση μέσα από αυτόματα καροτσάκια ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Είναι στα κτήρια παντού γύρω σου γιατί έχει τη δυνατότητα να γίνει λεπτός όσο ένα διάφανο φιλμ και επειδή ταυτόχρονα αντανακλά το φως και τη θερμότητα να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοσή τους.

Είναι ακόμα και στην αεροναυπηγική του διαστήματος, εκεί που απαιτούνται  υψηλές επιδόσεις και προδιαγραφές ασφαλείας. Ακόμα και οι οροφές των σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών επικαλύπτονται με λεπτή επένδυση χρυσού ώστε να μην εισέρχεται η ακτινοβολία των ραντάρ.

Όσο αφανείς ενδεχομένως είναι οι χρήσεις του στη ζωής μας, τόσο άγνωστες είναι στους περισσότερους από εμάς οι «πηγές» του. Στη χώρα μας, ένα από τα σημαντικότερα, παγκοσμίου κλάσης βεβαιωμένα κοιτάσματα χρυσού -μεταξύ και άλλων ορυκτών- βρίσκεται στο μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχής μεταξύ Ολυμπιάδας, Βαρβάρας, Σκουριών και Στρατωνίου στη ΒΑ Χαλκιδική. Κατατάσσεται, μάλιστα, ως ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης με συνολικά αποθέματα 160 τόνους χρυσού.

Στην περιοχή αυτή της Χαλκιδικής, η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, προκειμένου να προσφέρει καθημερινά το πολύτιμο αγαθό των μετάλλων στους ανθρώπους, με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Μάθε που αλλού κρύβεται στο www.tosopolytima.gr .

 

[Πηγή: https://www.voria.gr/, 5/4/2019]