Tag Archives: ελληνικος Χρυσος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΣΥ;

Σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία που συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και ανάπτυξή των νέων.

Μια επένδυση που αφήνει το δικό της αποτύπωμα στην οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας φροντίζει ώστε να δημιουργήσει κάτι ακόμα μεγαλύτερο, όταν η συζήτηση έρχεται στη δημιουργία ευκαιριών και στην κατάρτιση μαθητών.

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά και συνεργάζεται με την επιστημονική κοινότητα, προάγοντας την καινοτομία, την έρευνα και τη γνώση σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

«Μικροί Επιστήμονες στο Δήμο Αριστοτέλη»

Το πρόγραμμα «Μικροί Επιστήμονες στο Δήμο Αριστοτέλη» σχεδιάστηκε για παιδιά και νέους του Δήμου Αριστοτέλη, από την επιστημονική ομάδα της eduACT με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός, δίνοντας πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση υψηλού επιπέδου και σε μία ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία που εξασκεί τον νου και προάγει την αναλυτική σκέψη.

Στόχος του προγράμματος είναι η έμπνευση των μαθητών καθώς και η ενδυνάμωση της διάθεσής τους να ανακαλύψουν την δύναμη της γνώσης και να καλλιεργήσουν τις ατομικές τους δεξιότητες και τα ταλέντα που θα τους καταστήσουν πολίτες του κόσμου.

Μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που καλλιεργούν τη γνώση μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά και οι νέοι του Δήμου Αριστοτέλη έχουν την ευκαιρία να αγαπήσουν την επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες, ενώ αναπτύσσουν ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας.

Μπες στο www.tosopolytima.gr και μάθε περισσότερα για την αξία των ορυκτών και πώς η Ελληνικός Χρυσός μεριμνά για την υπεύθυνη εξόρυξή τους και επενδύει στην τοπική κοινωνία.

[ΠΗΓΗ: http://www.enikos.gr, 14/5/2019]

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο τομέα της εξορυκτικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας με τη συνεισφορά του επιστημονικού δυναμικού να παραμένει αναλλοίωτη όλο αυτό το διάστημα.

Η πρόοδος της τεχνολογίας με τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε ορυκτές πρώτες ύλες, καθώς και η προσήλωση των φορέων και κρατικών μηχανισμών στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μεταλλευτικής δραστηριότητας και τη μεγιστοποίηση της κοινωνικοοικονομικής ωφέλειάς της, επαναπροσδιόρισε τον κλάδο. Πλέον, οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν καταλυτικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, μέσω της εξέλιξης των εξορυκτικών μεθόδων με περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους, μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων ειδικοτήτων του κλάδου, καθώς και μέσω της κατακόρυφης αναβάθμισης του επιπέδου εργασιακής ασφάλειας.

Αυτοματισμοί και ψηφιακά συστήματα στα σύγχρονα Μεταλλεία

Η πιο σημαντική από αυτές τις αλλαγές είναι η ψηφιακή επανάσταση που έχει μεταμορφώσει τις λειτουργείες των επιχειρήσεων συνολικά. Όσον αφορά στον μεταλλευτικό τομέα, η εισαγωγή της τρισδιάστατης μοντελοποίησης βοηθά τους γεωεπιστήμονες στην οπτικοποίηση της γεωλογικής πληροφορίας και στην καλύτερη κατανόηση των σύνθετων γεωλογικών δομών. Η ακριβής πληροφορία που παρέχεται χάρη σε αυτά τα ψηφιακά συστήματα διασφαλίζει και την επιλογή των οικονομοτεχνικά βέλτιστων μεθόδων αξιοποίησης των κοιτασμάτων.

Η αυτοματοποίηση είναι μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες σε κάθε τομέα της βιομηχανίας αυτή τη στιγμή. Αυτόματα οχήματα και μηχανοκίνητος εξοπλισμός κάνουν όλο και συχνότερη την παρουσία στα μεταλλεία, όπως και τα αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς του μεταλλεύματος. Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων γίνεται επίσης ολοένα και πιο δημοφιλής, αντικαθιστώντας οχήματα με ντίζελ κινητήρα.

Η καινοτομία όμως δεν περιορίζεται μόνο στην διαδικασία της εξόρυξης. Οι μεταλλευτικές εταιρείες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε νέες τεχνολογίες κατά την κατεργασία και τον διαχωρισμό (εμπλουτισμό) του μεταλλεύματος, με τους αισθητήρες διαλογής να αποτελούν ένα νέο τομέα τεχνολογικής εξέλιξης. Ακόμη, τα αυτόματα συστήματα χαρακτηρισμού σε περιεκτικότητες μετάλλων του συμπυκνώματος που παράγεται, εξασφαλίζουν την ποιότητά του.

Σχεδιάζοντας τη μεταλλευτική δραστηριότητα του αύριο

Σήμερα, προωθούνται πολιτικές και πρακτικές προς την κατεύθυνση του συνδυασμού της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική προστασία. Νέα υλικά, νέες τεχνολογίες, νέες χρήσεις φιλικότερες προς τον πολίτη και το περιβάλλον, περαιτέρω εστίαση στο θέμα της ανακύκλωσης πρώτων υλών, επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και παραπροϊόντων εξόρυξης, εφαρμογή κώδικα αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο X-Mine είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα στην κατεύθυνση προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της γεωλογικής έρευνας και επεξεργασίας μεταλλευμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση σε ορυκτά και την ανάγκη αυτάρκειας της Ευρώπης σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, το X-mine αποτελεί μία πρωτοποριακή σύμπραξη εταίρων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και φορέων, που μελετούν και εφαρμόζουν πιλοτικά τεχνολογίες με βάση τις ακτίνες Χ, με στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και πολλαπλά οφέλη για τον κλάδο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η νέα τεχνολογία του X-Mine θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 4 ενεργά μεταλλεία σε Σουηδία, Βουλγαρία, Κύπρο, καθώς και στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Ελλάδα.

Η Ελληνικός Χρυσός, μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου, που από το 2004 μέχρι και σήμερα αναπτύσσει και λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, είναι ένας από τους βασικούς εταίρους του παραπάνω ερευνητικού έργου, αποδεικνύοντας ότι υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και state of the art τεχνικές εξόρυξης, πάντα με επίκεντρο το περιβάλλον και την κοινωνία. Μέσω της δραστηριότητάς της προσφέρει καθημερινά το πολύτιμο αγαθό των μετάλλων στους ανθρώπους, με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την αξία των ορυκτών και μετάλλων στο www.tosopolytima.gr

[ΠΗΓΗ: http://exofitsio.blogspot.com, 13/4/2019]

TRAIN YOUR BRAIN

Με στόχο την εκπαίδευση των νέων της περιοχής και την απόκτηση «εργαλείων», που θα τους βοηθήσουν στη ζωή τους και θα ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, η Ελληνικός Χρυσός, σε συνεργασία με την eduACT, θα παρέχει δωρεάν ένα πρόγραμμα 12 ωρών για 24 έφηβους Γ’ Γυμνασίου – Β’ Λυκείου στην περιοχή του Στρατωνίου.

Το Train Your Brain είναι μια διεπιστημονική δραστηριότητα, βασισμένη στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης στις οποίες επικαλύπτονται γνωστικές και φυσικές πρακτικές. Παρουσιάζοντας νέα εργαλεία και τεχνικές όπως αρχές αλγοριθμικής σκέψης, εκμάθηση κώδικα, σεναρίων ηγεσίας, ασκήσεων συνεργατικότητας και ομαδικότητας. Δημιουργείται ένα περιβάλλον βέλτιστων συνθηκών για τους νέους ώστε να καλλιεργήσουν το δικό τους μοναδικό σετ δεξιοτήτων, μέσω σεναρίων οικοδόμησης χαρακτήρα και αλληλεπιδράσεων σε ομάδες.

Οι προαναφερθέντες στόχοι επιτυγχάνονται με μια σχολαστική σειρά εργασιών, παιχνιδιών, προσομοιώσεων, παζλ σκέψης και πειραμάτων S.T.E.M. που οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν να εκτελέσουν. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται σε ισόρροπες ομάδες φύλου και ηλικίας και ξεκινούν το ταξίδι τους με το Train Your Brain μαζί με τους εκπαιδευτές τους. Σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση στους εφήβους ώστε να φέρουν αλλαγή στον κόσμο και να μπορέσουν να καινοτομήσουν στον τομέα με τον οποίο θα επιλέξουν να ασχοληθούν. Δουλεύουμε μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη διαχείριση συγκρούσεων, τη συνεργασία και κινητοποίηση της ομάδας, τη ρύθμιση  των συναισθημάτων και την αυτογνωσία.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 13/4/2019]

Ο ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας καμπάνιας της Ελληνικός Χρυσός είχαμε τη τύχη να μιλήσουμε με την Επικεφαλής Γεωλόγο στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός, μητέρα δύο παιδιών, για να μιλήσει για τη καινοτομία, τεχνογνωσία, προηγμένες μεθόδους και τεχνολογίες που εξελίσσουν την εξορυκτική διαδικασία, αλλά και – για το ρόλο της γυναίκας σε μια ανδροκρατούμενη δραστηριότητα.

Η ποικιλότητα των φύλων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Από διεθνείς μελέτες προκύπτει ότι η ύπαρξη διαφορετικών φύλων αποδίδει καλύτερα, δημιουργεί καλύτερες λύσεις και βελτιώνει τις οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης που αντανακλάται σε βελτίωση στις λειτουργίες και επιδόσεις ασφάλειας.

«Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία ομάδα ταλέντων εάν θέλουν να προσλάβουν και να διατηρήσουν το πιο εξειδικευμένο και με προσόντα εργατικό δυναμικό. Η προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην επιχείρηση είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.» μας λέει η Ελευθερία Βαγκλή, Επικεφαλής Γεωλόγος στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός

Και συνεχίζει «Ο τομέας των μεταλλείων δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει και να προωθήσει τις γυναίκες όσο θα έπρεπε. Εν μέρει, αυτό είναι κατανοητό: ιστορικά η εξόρυξη ήταν μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία καθώς απαιτούσε σωματική δύναμη. Όταν ξεκίνησα το 1998 να κατεβαίνω στις υπόγειες στοές προκειμένου να συλλέξω τη γεωλογική πληροφορία του μεταλλείου, ήμουν μια από τις ελάχιστες γυναίκες που το έκαναν αυτό.

Ακόμη και για τους μεταλλωρύχους ήταν παράξενο. Νομίζω ότι έβλεπαν πως πραγματικά ήταν δύσκολο για μία γυναίκα, και μάλιστα σε σχετικά μικρή ηλικία, να εργάζεται στην υπόγεια εξόρυξη. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το πω, πως πραγματικά με στήριξαν σε αυτή μου την προσπάθεια. Ίσως, δεν ξέρω, στο πρόσωπο μου να έβλεπαν την γυναίκα τους, την κόρη τους ή απλά μία επιστήμονα που προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο..»

«Τα ορυκτά δεν έχουν και δεν ξεχωρίζουν φύλλο. Είναι εκεί, στα βάθη της γης και περιμένουν να τα ανακαλύψουμε, να τα εξορύξουμε και να μας προσφέρουν απλόχερα το θησαυρό τους»

Πού είμαστε σήμερα όμως; «Σήμερα, οι δεξιότητες που απαιτούνται στον μεταλλευτικό τομέα έχουν αλλάξει δραματικά, οι νοοτροπίες όμως χρειάζονται περισσότερο χρόνο μετάβασης. Μιλώντας για την προσωπική μου εμπειρία, έχω να πω ότι, όταν ήμουν νέα, επέλεξα τη γεωλογία ως σταδιοδρομία επειδή μου άρεσαν πολύ οι γεωεπιστήμες, και ως άνθρωπος απολαμβάνω τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ύπαιθρο. Οι συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο και ιδιαίτερα για όσους εργαζόμαστε στην υπόγεια εκμετάλλευση θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολες. Με την πάροδο των χρόνων έχουμε δει πολύ περισσότερες γυναίκες να έχουν ενταχθεί στη βιομηχανία των ορυχείων σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα με επιτυχία. Πιστεύω ότι ο κλάδος συνειδητοποιεί επίσης ότι υπάρχουν μεγάλα οφέλη από τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, χρειάζεται να πείσουν ότι η εξόρυξη είναι ένας ελκυστικός τομέας και έχει πολλά να προσφέρει. Τώρα πλέον υπάρχουν πολλαπλά μοντέλα ρόλων τα οποία αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες και μπορούν και επιτυγχάνουν σε σημαντικές θέσεις, κάνοντας σταδιοδρομία στον εξορυκτικό τομέα. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και να κάνουμε τους ανθρώπους να δουν ότι οι μελλοντικοί ρόλοι στην εξόρυξη έχουν διαφοροποιηθεί. Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι πλέον ένας χώρος τεχνολογικής καινοτομίας..»

Η καλύτερη εργασιακή επιλογή που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να κάνει αυτό που πραγματικά του αρέσει.

Πώς αισθάνεται σήμερα μια εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα, που έχει αφιερώσει πάνω από 20 χρόνια έρευνας και μελέτης στον μεταλλευτικό κλάδο; «Αισθάνομαι τυχερή που εργάζομαι στο χώρο της μεταλλευτικής γιατί είδα και δούλεψα σε τόσο ξεχωριστούς χώρους που για την πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι τόσο συνηθισμένοι. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τις γυναίκες να εξετάσουν τη σταδιοδρομία στη εξορυκτική δραστηριότητα ως μια επιλογή γεμάτη προκλήσεις.”

“Πηγαίνετε με ανοιχτό μυαλό. Μην είστε προκατειλημμένοι με το είδος της εργασίας. Απλά δώστε τον καλύτερό σας εαυτό. Είναι σίγουρο πως υπάρχει κάποιος που το έκανε πριν από εσάς και ο οποίος μπορεί να σας διδάξει, να σας υποστηρίξει και να σας βοηθήσει” συμβουλεύει τις νεότερες γυναίκες που ψάχνουν ίσως μια καριέρα γεμάτη προκλήσεις.

Περισσότερα για την αξία των ορυκτών και μετάλλων στη ζωή μας μπορείτε να δείτε στο www.tosopolytima.gr

Η κα Ε. Βαγκλή σε μια εισήγήσή της από παλαιότερη επιστημονική ημερίδα

[ΠΗΓΗ: https://www.ethnos.gr, 12/4/2019]