Tag Archives: ελληνικος Χρυσος

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περίπου στην αυγή του 21ου αιώνα, οι έννοιες της βιωσιμότητας και της δίκαιης ανάπτυξης και συνύπαρξης των επιχειρήσεων στις κοινωνίες που δραστηριοποιούνται, άρχισαν να λαμβάνουν σημασία και διαστάσεις που έκτοτε καθόρισαν τις επιχειρηματικές πρακτικές.

Οι επιχειρήσεις πλέον ελέγχονται και κρίνονται σε μεγάλο βαθμό από ένα κοινό συχνά ευρύτερο από εκείνο που άμεσα εμπλέκεται μαζί τους, και αξιολογούνται, θετικά ή αρνητικά, βάσει της κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Κατά συνέπεια, η τελευταία διαδραματίζει έναν καταλυτικό ρόλο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, αγγίζοντας και το επιχειρησιακό σκέλος.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, ως απόρροια και της οικονομικής κρίσης, μεγάλες επιχειρήσεις εστίασαν σε δράσεις υποστήριξης της Κοινωνίας, των οικονομικά ασθενέστερων και όσων βρέθηκαν σε κατάσταση ανάγκης.

Τι πραγματικά όμως σημαίνει ο όρος αυτός και τι έρχεται να προσθέσει στην καθημερινότητά μας; Με λίγα λόγια, αφορά στην μέριμνα για κάλυψη αναγκών και στη συμβολή στην ευημερία κοινωνιών σε τοπικό ή και εθνικό επίπεδο μέσω οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. Στην πράξη, αντανακλά την ανάγκη των κοινωνιών να μετέχουν ουσιαστικά στην αξία που δημιουργούν και επιστρέφουν οι φιλοξενούμενές τους επιχειρήσεις.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Εκεί, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει μια μακραίωνη μεταλλευτική ιστορία στην ΒΑ Χαλκιδική, με γνώμονα η υπεύθυνη επιχειρηματική της δραστηριότητα να δημιουργεί αξία για το παρόν και το μέλλον της περιοχής, και να κτίζει τις βάσεις για μια εξίσου βιώσιμη μετα-μεταλλευτική εποχή.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ενεργά μεταλλεία Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, έργο Σκουριών) έχει, μέχρι σήμερα, ανέλθει στα $1 δισ. απασχολώντας 1.600 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά, σε μία περίοδο που η ανάγκη για επενδύσεις στην χώρα είναι πιο έντονη από ποτέ. Αξίζει να τονιστεί πως στην πλήρη ανάπτυξή τους τα μεταλλεία θα δημιουργήσουν 5.000 θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες, ενώ θα ενισχύσει τα κρατικά ταμεία κατά περίπου €2,8 δισ.

Σε τοπικό επίπεδο, το 83% των εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός προέρχεται από τον Δήμο Αριστοτέλη, €130 εκατ. έχουν κατευθυνθεί σε τοπικούς εργολάβους και προμηθευτές, ενώ €20 εκατ. έχουν δαπανηθεί για έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την τοπική κοινωνία.

Η εταιρεία υποστηρίζει, επιπλέον, την επιχειρηματικότητα μέσω του προγράμματος Roots που ενδυναμώνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, ενισχύοντάς τις προοπτικές τους για προσέλκυση κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, επενδύει στη νέα γενιά προάγοντας την καινοτομία, την έρευνα και την γνώση σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, με προγράμματα όπως μαθήματα ρομποτικής (STEAM – Science Technology Engineering Arts Mathematics) σε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 130 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών από τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών και επιστημόνων από ειδικότητες σχετικές με την μεταλλευτική δραστηριότητα.

Σε ό,τι αφορά την μέριμνα για το περιβάλλον, η Ελληνικός Χρυσός, από την πρώτη μέρα της δραστηριότητάς της, επένδυσε μεταξύ άλλων στην αποκατάσταση και εξυγίανση περιοχών όπου υπήρχε προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα. Στην Ολυμπιάδα, για παράδειγμα, ολοκληρώνεται η πλήρης αποκατάσταση από το συνολικό παλαιό αποτύπωμα με την απομάκρυνση 2,6 εκ. τόνων μεταλλευτικών καταλοίπων της περιόδου 1976-1995, καθώς και η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300.000 τ.μ., με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα €100 εκατ. Έργα όπως αυτά, αναβαθμίζουν το τοπίο ακόμα και σε σχέση με την αρχική του κατάσταση, αναπτύσσουν νέα βλάστηση και προστατεύουν το τοπικό οικοσύστημα.

Περισσότερα για τις δράσεις και την συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην ΒΑ Χαλκιδική και την υπόλοιπη χώρα μπορείς να δεις εδώ.

[ΠΗΓΗ: https://www.iefimerida.gr, 23/9/2019]

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: H ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η περιοχή της Χαλκιδικής είναι γνωστή στους περισσότερους ως ένας τουριστικός προορισμός με υπέροχη φύση και παραλίες. Ωστόσο, φημίζεται ιστορικά και για κάτι που πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν, καθώς διακρίνεται για μια μακρά μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων. ..

Η περιοχή της Χαλκιδικής είναι γνωστή στους περισσότερους ως ένας τουριστικός προορισμός με υπέροχη φύση και παραλίες. Ωστόσο, φημίζεται ιστορικά και για κάτι που πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν, καθώς διακρίνεται για μια μακρά μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων.

Πώς αυτή εξελίσσεται μέχρι σήμερα ώστε να μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος;

Για την Ελληνικός Χρυσός, η οποία λειτουργεί και εκσυγχρονίζει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ενεργά μεταλλεία Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, έργο Σκουριών) στη ΒΑ Χαλκιδική, η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι συνώνυμη με τον σεβασμό προς το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Η υπεύθυνη πολιτική της εταιρείας για το περιβάλλον βασίζεται στη διαρκή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και αντανακλάται σε μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης με 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου σε όλη την περιοχή, η τεχνολογία ξηρής απόθεσης για την ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική αποθήκευση μεταλλευτικών καταλοίπων, καθώς και η παράλληλη αποκατάσταση γης με την επαναφορά του φυσικού τοπίου στην αρχική του κατάσταση.

Υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με επαναφορά της γης

Δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό των έργων της εταιρείας είναι η αρχή της παράλληλης αποκατάστασης. Δηλαδή εργασίες που εξυγιαίνουν τη γη και την επαναφέρουν στην αρχική της κατάσταση, όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός επένδυσε από την πρώτη μέρα στην αποκατάσταση περιοχών όπου υπήρχε μεταλλευτική δραστηριότητα σε παλιότερες εποχές, πριν από τη δραστηριοποίησή της στην περιοχή.

Στην Ολυμπιάδα, ολοκληρώνεται η πλήρης αποκατάσταση από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης δραστηριότητας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 2,6 εκ. τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων της περιόδου 1976-1995, ενώ ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300 τ.μ., με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα €100 εκατ.

Στο Στρατώνι, η αποκατάσταση της περιοχής «Καρακόλι» αποτελεί πλέον «case study» στις σπουδές περιβάλλοντος, αφού αποτυπώνει την επιτυχημένη διαχείριση ενός χώρου απόθεσης μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του. Χάρη στα πρότυπα αυτά έργα το τοπίο αναβαθμίστηκε, αναπτύχθηκε νέα βλάστηση και προστατεύτηκε το τοπικό οικοσύστημα.

Χειροπιαστό παράδειγμα παράλληλης αποκατάστασης είναι ακόμα η δημιουργία μιας τράπεζας φυτών, σε μια περιοχή που ήταν παλιός χώρος απόθεσης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, έκτασης 150.000 τ.μ., όπου καλλιεργούνται 400 και πλέον είδη τοπικών φυτών, τα οποία ποτίζονται με ανακυκλωμένο νερό από το μεταλλείο Ολυμπιάδας και χρησιμοποιούνται στις αποκαταστάσεις.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής και μέσα από τις πρακτικές αυτές, η Ελληνικός Χρυσός μεριμνά για την πλήρη περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχής και δεσμεύεται για μία βιώσιμη και υγιή μετα-μεταλλευτική εποχή.

Περισσότερα για τις περιβαλλοντικές δράσεις της Ελληνικός Χρυσός στην ΒΑ Χαλκιδική μπορείτε να δείτε εδώ.

[ΠΗΓΗ: https://www.protothema.gr/, 18/9/2019]

ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός στην επένδυσή της στη Χαλκιδική.

Η εταιρία στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταλλείων Κασσάνδρας (ενεργά μεταλλεία Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, έργο Σκουριών) που θα καταστήσουν την Ελλάδα μια από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού διεθνώς, ενώ με δική της πρωτοβουλία, και υψηλό κόστος υλοποίησης, εφαρμόζει πρότυπες περιβαλλοντικές πρακτικές που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία ανά τον κόσμο.

Δείγμα γραφής η επιλογή της να επενδύσει σε ένα από τα πιο εξελιγμένα και πρωτοποριακά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στην Ευρώπη. Πάνω από 400 σταθμοί ελέγχου συγκεντρώνουν δεδομένα για την ποιότητα του αέρα, του νερού και του εδάφους, το θόρυβο και τις μετρήσεις ακουστικού περιβάλλοντος, τις δονήσεις, τη σεισμικότητα και την οικολογία (χλωρίδα – πανίδα) με τη συνδρομή εργαστηρίου εντός των εγκαταστάσεων, το οποίο διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αναρτώνται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανοιχτή στο ευρύ κοινό, η οποία παρέχει, σε πραγματικό χρόνο, άμεση πρόσβαση σε περιβαλλοντικά δεδομένα για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τα σημεία όπου δραστηριοποιείται η Ελληνικός Χρυσός. Δίνει, έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή όπου κατοικούν, αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές να έχουν στην διάθεσή τους τα περιβαλλοντικά δεδομένα ολόκληρης της περιοχής. Μάλιστα, τεχνικές εκθέσεις με στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των μετρήσεων όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων, κοινοποιούνται σε ετήσια και τρίμηνη βάση στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν την περιβαλλοντική απόδοση της Ελληνικός Χρυσός.

Παράλληλα η εταιρεία συνεργάζεται με διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων το Τμήμα Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την περιβαλλοντική της επίδοση και να συνεχίσει να επενδύει στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στην πράξη, μέσω της συνεργασίας της με την ακαδημαϊκή κοινότητα,  η Ελληνικός Χρυσός προάγει την έρευνα, την καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, προσφέροντας στους συνεργάτες της εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της μεταλλευτικής και βοηθώντας φοιτητές και καθηγητές να αναπτύξουν πρακτικές εφαρμογές στην έρευνά τους.

Περισσότερα για τις περιβαλλοντικές δράσεις και καινοτομίες της Ελληνικός Χρυσός στην ΒΑ Χαλκιδική μπορείς να δεις εδώ.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.businessenergy.gr/, 18/9/2019]

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Για το ξεμπλοκάρισμα των επενδύσεων της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας πως «το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε απολύτως την εταιρεία για τις προσφυγές της αναφορικά με την επένδυση στη Χαλκιδική».

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη «ο αρμόδιος υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς υπέγραψε αμέσως τις τρεις σχετικές αποφάσεις, προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της εταιρείας. Για μας το ζήτημα ξεπερνάει τα όρια των επενδύσεων της “Ελληνικός Χρυσός”».

Όπως είπε «είναι ένα ζήτημα εμβληματικό για τη χώρα, διότι η χώρα αυτή δεν μπορεί να προχωρά με ιδεοληψίες και με εμμονές που φτάνουν στα όρια της αγνόησης του Συντάγματος και των νόμων. Δεν γίνεται λόγω μιας εμμονικής κυβέρνησης σε σχέση με τις επενδύσεις, όπως ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να μην ανοίγουν νέες  δουλειές στη χώρα. Για αυτό το λόγο, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ευθύς αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ, εξέδωσε τις τρεις σχετικές αποφάσεις που διευκολύνουν την επένδυση στη Χαλκιδική».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ενέργειας  Γεράσιμος Θωμάς σημείωσε ότι «η υπογραφή των αποφάσεων έγινε με πλήρη σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική πρόοδο ως προς την περαιτέρω πορεία της εν λόγω επένδυσης. Με τη χορήγηση των αδειών διευκολύνεται η συνέχιση της εγκατάστασης του εργοστασίου και η συντομότερη κατασκευή του κυρίως βιομηχανικού κτιρίου και των βοηθητικών εγκαταστάσεων αυτού. Παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της «Ελληνικός Χρυσός» επί των υπολοίπων εκκρεμοτήτων».

Σημειώνεται πως από το ΥΠΕΝ εκδόθηκαν τρεις αποφάσεις που οδηγούν στην απεμπλοκή της επένδυσης της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, οι δυο αποφάσεις που συνδέονται με το εργοστάσιο εμπλουτισμού στην περιοχή των Σκουριών αφορούν στην ολοκλήρωση και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και βοηθητικών υποδομών. Το ΥΠΕΝ τροποποίησε την υφιστάμενη άδεια εγκατάστασης και ενσωμάτωσε την εγκεκριμένη οικονομοτεχνική και στατική μελέτη αυτής, με την κατάλληλη επικαιροποίηση.

Η τρίτη απόφαση, για το μεταλλείο της Ολυμπιάδας, αφορά στη λήψη άδειας για τη χωροθέτηση της εγκατάστασης αναβαθμισμένου ηλεκτρικού εξοπλισμού και στην κατασκευή βοηθητικών κτηριακών υποδομών.

[ΠΗΓΗ: https://www.sofokleousin.gr, 4/9/2019]