Tag Archives: ελληνικος Χρυσος

ΔΙΑΥΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΠΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Να καταθέσουν τις απόψεις τους υπό μορφή υπομνημάτων που εν συνεχεία θα προωθηθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλεί ο Δήμος Αριστοτέλη τους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. 

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει την ΜΠΕ σε ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διαμορφωθούν οι προτάσεις και να προκύψει η οριστική γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία της διαβούλευσης ολοκληρώνεται για τον Δήμο Αριστοτέλη στις 4 Οκτωβρίου 2022.  Ο Δήμος καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους αποστέλλοντας σχετικό υπόμνημα στο γραφείο δημάρχου μέχρι στις 30 Σεπτεμβρίου.  Τα  υπομνήματα αυτά θα διαβιβαστούν στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό να φτάσουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που διενεργεί την διαβούλευση.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ουσίας, που ενισχύει τη φωνή των πολιτών, καθώς οι θέσεις των φορέων θα μεταφερθούν αυτούσιες στο αρμόδιο Υπουργείο. Φυσικά, τις θέσεις του θα αποστείλει και ο Δήμος, μετά από τη ενημέρωση και διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.»

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας «Ελληνικός χρυσός» στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/keimena-kai-sunodeutika-arxeia/ 

Με δεδομένη την ισχύ των συστάσεων αποφυγής συνωστισμού λόγω Covid -ειδικά σε χώρους μη επαρκώς αεριζόμενους για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων- οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να το πράξουν μέσω της ζωντανής μετάδοσης από το κανάλι του Δήμου στο Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCTALEJnts62RkgrCU3FYzmQ/featured

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 20/9/2022]

Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός έχει τη δυναμική να καταστήσει την Ελλάδα την 3η παραγωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή 215.000 ουγκιές χρυσού

Η στρατηγική της Ε.Ε. για τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέσα από την Πράσινη Συμφωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ορυκτές πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός, το κοβάλτιο και το λίθιο. Σε έρευνά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει τον χαλκό ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, προβλέποντας ότι τις επόμενες δύο δεκαετίες η ζήτηση σε χαλκό και σε σπάνιες γαίες αυξάνεται άνω του 40%, 60%-70% σε νικέλιο και κοβάλτιο και σχεδόν 90% σε λίθιο.

Η Ελλάδα, με το πλούσιο σε ορυκτούς πόρους υπέδαφος της, έχει αποτελέσει ιστορικά σημαντικό μεταλλευτικό κέντρο διεθνώς, με τη βορειοανατολική Χαλκιδική έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες παραγωγής χρυσού σε παγκόσμια κλίμακα και σημείο αναφοράς στην αναπτυξιακή δυναμική της Β. Ελλάδας.

Σήμερα, η περιοχή διατηρεί ένα ισχυρό μεταλλευτικό δυναμικό, με πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους σε αποθέματα χαλκού. Μαζί με τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού, αργύρου και βασικών μετάλλων, όπως ο μόλυβδος και ο ψευδάργυρος, η περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής φιλοξενεί μια βιομηχανική δραστηριότητα που όχι μόνο μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στους ευρωπαϊκούς στόχους για νέες, πράσινες τεχνολογίες, αλλά κατατάσσει την περιοχή στις υψηλότερες θέσεις με το μέσο εισόδημα στη χώρα και στις χαμηλότερες σε ποσοστό ανεργίας.

Ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της περιοχής εντοπίζεται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που λειτουργεί και αναπτύσσει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Πρόκειται για τη 2η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση στη χώρα, με πολλαπλά οφέλη τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα 779.000 τόνων χαλκού και 3,8 εκατ. ουγκιών χρυσού, που, με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη παραγωγής του μεταλλείου, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του εφοδιαστικού κενού σε κρίσιμα μέταλλα, όπως είναι ο χαλκός. Επιπλέον, η επένδυση έχει τη δυναμική να καταστήσει την Ελλάδα την 3η παραγωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή 215.000 ουγκιές χρυσού, μαζί με τη Σουηδία (260.421 ουγκιές) και τη Φινλανδία (247.560 ουγκιές) και να συνεισφέρει στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας, στην κατεύθυνση της απεξάρτησης της Ε.Ε. από τρίτες χώρες.

Επενδύσεις με κριτήρια βιωσιμότητας και κοινωνικής ευημερίας

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις 1,9 δισ. δολαρίων και τη δημιουργία 3.000 μόνιμων και καλά αμειβόμενων άμεσων θέσεων εργασίας, 2 δισ. ευρώ εκτιμώμενα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, περισσότερα από 191 εκατ. ευρώ σε έσοδα από μεταλλευτικά τέλη που θα κατευθυνθούν στην τοπική κοινωνία, καθώς και επιπρόσθετες επενδύσεις σε τοπικά έργα κοινωνικής υπευθυνότητας ύψους 80 εκατ. δολαρίων, που θα επενδυθούν με τρόπο εμπροσθοβαρή, με σκοπό να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

Τα μεταλλευτικά έργα της Ελληνικός Χρυσός έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική σε θέματα βιωσιμότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία εφαρμόζει τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, με κυριότερη την Ξηρή Απόθεση (αφύγρανση) των μεταλλευτικών καταλοίπων, ενώ παράλληλα εξυγιαίνει επιβαρυμένες περιοχές από πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών και ιδιοκτησιών (στο εν λόγω πρόγραμμα η εταιρεία έχει επενδύσει έως σήμερα περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ), με στόχο η περιοχή να επιστραφεί συνολικά στην τοπική κοινωνία στην πρότερη φυσική της κατάσταση μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, 13/9/2022]

ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Υπογράφηκε η Επιστολή Ανάθεσης σε Ελληνικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση του έργου των Σκουριών

Λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο είχε περάσει στα ψιλά γράμματα κάποιων ενημερωτικών μπλογκ η είδηση πως εγκρίθηκε η χρηματοδότηση περίπου 300 εκατ. ευρώ από εγχώριες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς) για το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής. Χθες, Τετάρτη 7/9, η ίδια η Ελληνικός Χρυσός ανακοινώνει και επίσημα την υπογραφή της Επιστολής Ανάθεσης στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση του έργου, γεγονός που υποδέχεται με ιδιαίτερη αισιοδοξία –ίσως και ανακούφιση–, η μεταλλευτική κοινότητα της ΒΑ Χαλκιδικής και όχι μόνο.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Ελληνικός Χρυσός και η μητρική της Eldorado Gold Corporation είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη σύναψη με ελληνικές τράπεζες «Επιστολής Ανάθεσης» κατόπιν έγκρισης της επιτροπής πιστώσεων των τραπεζών, για τη χρηματοδότηση ύψους 680 εκατ. Ευρώ του έργου ανάπτυξης των Σκουριών στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική.

«Η Επιστολή Ανάθεσης για τη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου αποτελεί σημαντικό βήμα για την επανέναρξη του κατασκευαστικού έργου στις Σκουριές», δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado. «Οι Σκουριές είναι ένα έργο παγκόσμιας εμβέλειας που θα έχει μακροχρόνιο θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο για την Ελλάδα, στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε και σε άλλους κοινωνικούς μας εταίρους. Παραμένουμε σταθεροί στην εκτίμηση των κεφαλαιουχικών δαπανών της τάξης των 845 εκατ. δολαρίων που περιλαμβάνεται στη Μελέτη Σκοπιμότητας και, χάρη στον μηχανισμό χρηματοδότησης έργου που συμφωνήθηκε, η Εταιρεία έχει την ικανότητα βάσει του ισολογισμού της να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο των κεφαλαιουχικών δαπανών για την ολοκλήρωση του Έργου. Επίσης, συνεχίζουμε να αξιολογούμε τις ευκαιρίες για συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης. Η τελική απόφαση για την επανέναρξη της κατασκευής εξαρτάται πάντα από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία προσβλέπουμε εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2022».

Η Επιστολή Ανάθεσης περιλαμβάνει το έντυπο των αναλυτικών δανειοδοτικών όρων το οποίο περιλαμβάνει συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας, και εξακολουθεί να υπόκειται σε διαπραγμάτευση των οριστικών συμβάσεων δανειοδότησης και στις λοιπές εγκρίσεις και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας κεφαλαίων για ένα ποσοστό του μηχανισμού με χαμηλό επιτόκιο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

4 οι ανοιχτές συναντήσεις σε: Μεγάλη Παναγία, Στάγειρα, Ιερισσό και Αρναία

Η Ελληνικός Χρυσός, ανακοίνωσε την έναρξη του δεύτερου κύκλου των ανοιχτών συναντήσεων, στο πλαίσιο της εκτενούς διαδικασίας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, με  τέσσερις νέες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματισθεί ως εξής:

  • Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022: Αμφιθέατρο Μεγάλης Παναγίας
  • Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022: Πολυχώρος Εκδηλώσεων Σταγείρων
  • Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022: Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού
  • Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022: Αίθουσα Μητροπολίτη Σωκράτη, Αρναία

Να θυμίσουμε πως η συμμετοχή στη διαβούλευση είναι ανοιχτή σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους πολλαπλά κανάλια συμμετοχής, επιπλέον των προαναφερθέντων συναντήσεων, μέσω των οποίων μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση.

Από τα μέσα Ιουλίου, το σύνολο της Μελέτης καθώς και των υποστηρικτικών αρχείων, είναι διαθέσιμο και δημόσια προσβάσιμο μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για την υποβολή σχολίων και προτάσεων επί της μελέτης. Τέλος,  στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου βρίσκεται και το Κέντρο Πληροφοριών που λειτουργεί στο κοινοτικό κατάστημα Νεοχωρίου, στο οποίο εκπρόσωποι της εταιρείας βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 10:00 μέχρι τις 14:00, για ενημερώσουν και να λύσουν τυχόν απορίες προσωπικά. Όλες οι απόψεις και οι προβληματισμοί των συμμετεχόντων θα καταγραφούν, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν σε προσαρμογές ή αναθεωρήσεις της Μελέτης και των ειδικών σχεδίων διαχείρισης.

Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη ικανοποιεί τα αυστηρότερα κριτήρια περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων, έχει συνταχθεί με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων της εταιρείας και πραγματοποιήθηκε οικειοθελώς με πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός, πέραν της προβλεπόμενης από το νόμο κατάθεσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την οποία το αρμόδιο Υπουργείο έχει ξεκινήσει από τις 8 Αυγούστου 2022 τη θεσμική διαδικασία διαβούλευσής της.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί απόδειξη ότι η Ελληνικός Χρυσός, παραμένει δεσμευμένη στο σχέδιό της να υλοποιήσει την επένδυση και να προχωρήσει στην πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας που θα ξεκλειδώσουν μακροχρόνια οφέλη για όλες τις πλευρές, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα εφαρμόζει ένα διάλογο τέτοιου εύρους και βάθους  για το σύνολο των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών επιπτώσεων του επενδυτικού της σχεδίου.

Διαβάστε ΕΔΩ σε ηλεκτρονική μορφή τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων και στα έντυπα τεύχη που θα βρείτε στα κοινοτικά καταστήματα του Δήμου Αριστοτέλη..