Tag Archives: ελληνικος Χρυσος

Ο ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ RESTART ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Σημαντική ανάσα ρευστότητας αναμένεται να δώσει στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, ο διπλασιασμός των μεταλλευτικών τελών ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων, αυτών δηλαδή της Eldorado Gold που δραστηριοποιείται στην περιοχή μέσω της θυγατρικής της Ελληνικός Χρυσός.

Με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, διπλασιάζονται τα τέλη στο 40% από 20%, αύξηση που αφορά και τα έτη 2018 και 2019. Τα δύο αυτά έτη, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, υπήρξαν πολλά σημαντικά έργα ανάπτυξης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη (μεταλλευτικές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 4.110 στρ.) και αυξήθηκε η δυναμικότητα παραγωγής εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 264.000 στρ. από τα συνολικά 740.000 στρ. της έκτασης του Δήμου.

Ο διπλασιασμός των τελών έρχεται σε μία στιγμή κατά την οποία, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, ο Δήμος Αριστοτέλη επιδιώκει να ενισχύσει τη ρευστότητά του και να τακτοποιήσει εκκρεμείς οφειλές του. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος τακτοποίησε το τελευταίο διάστημα οφειλές της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ.

Η νέα σύμβαση

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου είχε διαφανεί ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ Δημοσίου και επενδυτών βρίσκεται προ των πυλών. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις απαίτησαν περισσότερο χρόνο, ενώ ζητούμενο είναι να καταρτιστεί το τελικό κείμενο συμφωνίας πριν από το τέλος της χρονιάς.

Κι αυτό προκειμένου η αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης να κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση, οδηγώντας στην επανεκκίνηση της επένδυσης της Eldorado Gold εντός της επόμενης χρονιάς.

Της ολοκλήρωσης, δηλαδή, του έργου των Σκουριών και της αναβάθμισης των ενεργών μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών, με αύξηση της διάρκειας ζωής (των μεταλλείων) για διάστημα της τάξεως των 25 χρόνων.

Στις Σκουριές, ο καναδικός όμιλος έχει επενδύσει, ήδη, μισό δισ. δολάρια για την υλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών που έχουν προχωρήσει σε ποσοστό 50%, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που απομένουν να υλοποιηθούν τοποθετούνται σε 700 εκατ. δολάρια.

Όπως ανέφερε, πρόσφατα, ο επικεφαλής της Eldorado Gold G.Burns, η κατασκευαστική περίοδος εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως δυόμιση χρόνια, ενώ εκτιμάται ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην επανεκκίνηση της κατασκευής μέσα στο 2021.

Η αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης αναμένεται να προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διαμόρφωση νομικών δικλείδων -αντίστοιχων αυτών σε μεγάλες συμβάσεις παραχώρησης- για την προστασία της επένδυσης έναντι αστάθμητων παραγόντων που εκδηλώνονται με υπαιτιότητα του Δημοσίου και θα μπορούσαν να ανακόψουν την  εξασφάλιση σειράς αδειοδοτήσεων.  

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 30/11/2020]

ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αριστοτέλη, ο  δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος πέτυχε με προσωπική παρέμβαση στο ΥΠΕΝ την αύξηση κατά 100% το ποσοστού μεταλλευτικών τελών που θα αποδώσει η Κυβέρνηση στον Δήμο Αριστοτέλη υπέρ της τοπικής κοινωνίας για τα έτη 2018-2019,

Έτσι, υπερκαλύπτεται η οριστική απώλεια των μεταλλευτικών τελών του 2017 που χάθηκαν λόγω καθυστερήσεων της προηγούμενης διακυβέρνησης και αδράνειας της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Ταυτόχρονα δημιουργούνται προϋποθέσεις ικανοποίησης του αιτήματος του Δήμου Αριστοτέλη για τον οριστικό και μόνιμο διπλασιασμό του ποσοστού μεταλλευτικών τελών που θα αποδίδεται εφεξής υπέρ της τοπικής κοινωνίας, σε όποιο ύψος κι αν οριστούν από την εν εξελίξει διαπραγμάτευση μεταξύ μεταλλευτικής εταιρείας και κυβέρνησης, τα τέλη που θα αποδίδει η «Ελληνικός Χρυσός», στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στη σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη που ήδη επιδόθηκε στον Δήμο Αριστοτέλη, επισημαίνεται ότι ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η υπ’ αριθ. 10602/15-6-2020 (Α.Π.ΥΠΕΝ: 60635/3076/25-6-2020) επιστολή του Δημάρχου Αριστοτέλη με αίτημα, μεταξύ άλλων, την αύξηση του ποσοστού του τέλους, για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων που αποδίδεται στο Δήμο Αριστοτέλη.
  • Το γεγονός ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούν την αναπροσαρμογή του αποδιδόμενου στο Δήμο Αριστοτέλη ποσοστού από βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα τέλη ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων για τα έτη 2018 και 2019 από το 20% στο μέγιστο προβλεπόμενο 40% για έκαστο έτος, καθώς αφενός εκκρεμεί η απόδοση στο δικαιούχο Δήμο του ποσού που αντιστοιχεί στο μη αποδοθέν ποσοστό από βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα τέλη ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων έτους 2017, αφετέρου σημειώθηκαν κατά τα έτη 2018 και 2019 πολλά σημαντικά έργα ανάπτυξης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη (μεταλλευτικές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 4.110 στρ.) και αυξήθηκε η δυναμικότητα παραγωγής εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 264.000 στρ. από τα συνολικά 740.000 στρ. της έκτασης του Δήμου Αριστοτέλη.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει:

Την αναπροσαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4203/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017, για τα έτη 2018 και 2019, του ποσοστού που πρόκειται να διατεθεί στον Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής από βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα τέλη από την εκμετάλλευση ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων ετών 2018 και 2019, από 20% σε 40% για έκαστο έτος, καθώς διαπιστώνεται ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούν την αναπροσαρμογή αυτή.

Η αύξηση που αποφασίστηκε, σημαίνει ότι θα εισρεύσουν στο ταμείο του Δήμου Αριστοτέλη περίπου 1.400.000 ευρώ για τα έτη 2018 – 2019, αντί του προηγουμένως οφειλόμενου ποσού 900.000 ευρώ (με το ποσοστό 20%) για τα έτη 2017-2019.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά τα εξής:

«Διεκδικούμε μεθοδικά, χωρίς κραυγές, αλλά με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται η υποκρισία όσων στην πράξη υπήρξαν βασιλικότεροι του βασιλέως, καθώς πιστοποιείται με τον επισημότερο τρόπο η περίοδος κατά την οποία παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αύξηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή μας. Ευχαριστώ τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη για την αποκατάσταση της αδικίας που είχε λάβει χώρα τα προηγούμενα χρόνια σε βάρος του Δήμου Αριστοτέλη, σε ότι αφορά στην απόδοση των μεταλλευτικών τελών υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Είμαι αισιόδοξος, ότι με τον ίδιο δίκαιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί και το αίτημά μας, τόσο για τη διασφάλιση όρων προστασίας του φυσικού πλούτου μας, όσο και για την μόνιμη αύξηση του ποσοστού των μεταλλευτικών τελών που θα αποδίδεται στον Δήμο μας, στο 40%, δηλαδή στο μέγιστο που προβλέπει ο σχετικός νόμος. Συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον. Κάθε μέρα κι ένα βήμα!»

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 26/11/2020]

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ 600 ΚΑΔΟΥΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με 600 νέους κάδους, 350 μεγάλου μεγέθους και 250 μικρότερου μεγέθους  ενισχύεται ο τομέας της καθαριότητας του Δήμου Αριστοτέλη.

Η δαπάνη για τη προμήθεια των νέων κάδων, καλύφθηκε εξ` ολοκλήρου –στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης- από την “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Είναι ευχάριστο το γεγονός, ότι η δική μας απαίτηση, να αποδίδουν πλούτο υπέρ της κοινωνίας του Αριστοτέλη όσοι αντλούν πλούτο από την γη του Αριστοτέλη, συναντά τη διάθεση έμπρακτης αναγνώρισης από πλευράς της “Ελληνικός Χρυσός”, της υποχρέωσης ενός προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη στήριξη έργων, που –δεδομένων και των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία- δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν άμεσα από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Οι νέοι κάδοι, αποτελούν σημαντικό “εργαλείο” στην διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλες τις κοινότητες. Θυμίζω ότι για τον ίδιο σκοπό έχουμε ήδη παραλάβει έναν νέο απορριμματοφόρο με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται να παραλάβουμε δύο ακόμα απορριμματοφόρα, δύο παροπλισμένα επισκευάζονται για να ενταχθούν εκ νέου στον “στόλο” της Καθαριότητας, ενώ τρία ακόμα σχεδιάζουμε να προμηθευτούμε εντός του 2021. Με κύριο γνώμονα το όφελος του τόπου και των δημοτών, συνεχίζουμε, αξιοποιώντας κάθε δυνατή πηγή πόρων για την παροχή καλύτερων, σύγχρονων υπηρεσιών στους δημότες.»

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 9/11/2020]

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΠΑΝΤΑ

Άμεση ήταν η απάντηση της Ελληνικός Χρυσός στην κοινοβουλευτική επερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κα Μάλαμα και κος Φάμελλος σχετικά με τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της εταιρείας. Η απαντητική επιστολή, η οποία παρατίθεται στη συνέχεια, κοινοποιήθηκε τόσο στον .κ Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όσο και στον κο Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών.

Ακολουθεί η επιστολή

Προς: 1. κ. Κ. Μάλαμα, Βουλευτή Χαλκιδικής ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ malama.vouli@gmail.com 

  1. κ. Σ. Φάμελλο, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ s.famellos@parliament.gr

Κοινοπ.: Α) κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας secmin@ypen.gr 

Β) κ. Χρήστο Σταϊκοϋρα, Υπουργό Οικονομικών ministeroffice@minfin.gr 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020 Α.Π.: Α3632

Θέμα: Διευκρινίσεις αναφορικά με την πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός

Αξιότιμα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Καταρχάς, χρειάζεται για ακόμα μια φορά να υπογραμμίσουμε ότι η εταιρεία μας λειτουργεί σε απόλυτη συμμόρφωση με το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο που διέπει την δραστηριότητά της. Η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός στους Νόμους, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από τεχνικής άποψης, έχουν επισφραγιστεί από πολλαπλές αποφάσεις της ανεξάρτητης Ελληνική Δικαιοσύνης. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε απαρέγκλιτα με το νομικό και φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας, ενώ η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών και αρμοδίων φορέων για τα πεπραγμένα μας συντελείται πάντοτε με υπευθυνότητα, εγκυρότητα και σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας.

Με περισσή έκπληξη γίναμε κοινωνοί της πρόσφατης κοινοβουλευτικής ερώτησης που αφορά στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας και την οποία απευθύνατε στα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι φυσικά αυτονόητο ότι με την παρούσα επιστολή μας δεν υποκαθιστούμε σε καμία περίπτωση τον θεσμικό ρόλο και υποχρέωση των παραπάνω να χειριστούν το αίτημά σας, ούτε σπεύδουμε να απαντήσουμε επί των σημείων. Θα θέλαμε, ωστόσο, να προβούμε σε ορισμένες απαραίτητες διευκρινίσεις, προς αποκατάσταση της υπόληψης και της φήμης της εταιρείας μας, Ελληνικός Χρυσός, που για ακόμα μια φορά πλήττονται αδίκως από τις δημόσιες τοποθετήσεις σας.

Κάθε εταιρεία που επενδύει με σεβασμό στον εαυτό της και τιμά τον τόπο που δραστηριοποιείται, θεωρεί κάτι παραπάνω από αυτονόητη την θεσμική συμμόρφωση. Δυστυχώς, όμως, αναγκαζόμαστε για πολλοστή φορά να το επαναλάβουμε, κατόπιν των συχνών αναληθών και ενίοτε προκατειλημμένων ισχυρισμών που θίγουν την Ελληνικός Χρυσός και, θα λέγαμε, συλλήβδην τον ελληνικό μεταλλευτικό κλάδο. Η διαπίστωση αυτή γίνεται μετά λύπης, ωστόσο δύσκολα εξάγει κανείς διαφορετικό συμπέρασμα από το γεγονός ότι, εν προκειμένω, στην ουσία εγκαλείτε την εταιρεία μας απρόκλητα αλλά προκλητικά, χωρίς καμία τεκμηρίωση, παρά κυρίως ως ρητορικό πυροτέχνημα. Αναρωτιόμαστε δε για ποια άλλη εταιρεία έχει τεθεί αντίστοιχο ζήτημα στο Κοινοβούλιο, πλην των πλήρως ή μερικώς δημοσίων εταιρειών, ή άλλων που διώκονται νομικώς για οικονομικά ή άλλα εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου.

Σας γνωστοποιούμε, λοιπόν, ότι τόσο η Ελληνικός Χρυσός όσο και η μητρική της εταιρεία Eldorado Gold, είναι οι πρώτοι που καλωσορίζουν την θεσμική διαβούλευση και τον θεσμικό έλεγχο, θέτοντας από την πρώτη στιγμή στην διάθεση των αρμόδιων αρχών το σύνολο των δεδομένων που διέπουν την δραστηριότητά τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αντιστοίχως, όλα τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία που αιτείστε στην ερώτησή σας βρίσκονται στην διάθεση του αρμοδίου Υπουργείου Οικονομικών καθώς και της Τραπέζης της Ελλάδος.

Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι, μέχρι σήμερα, η Ελληνικός Χρυσός έχει υλοποιήσει επένδυση με εισαγωγή κεφαλαίου από το εξωτερικό στην χώρα, ύφους $1,2 δις., απασχολώντας σήμερα 1.650 εργαζομένους, έκτων οποίων 9 στους 10 προέρχονται από την τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ έχει αποδώσει €348 εκ. σε μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές. Η δραστηριότητά μας έχει αποφέρει έσοδα €375 εκ. για το ελληνικό κράτος, καθώς και έσοδα €892 εκατ. σε εγχώριους προμηθευτές και επιχειρήσεις. Επιπλέον, έχουμε μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των €22 εκατ. σε έργα εταιρικής υπευθυνότητας για την πολυεπίπεδη ενίσχυση των κοινοτήτων της ΒΑ Χαλκιδικής, προάγοντας τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κοινωνική συνοχή, την δημόσια υγεία και την ανάπτυξη παράλληλων οικονομιών στην περιοχή.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι μόνο μερικά εκ των όσων δικαίως καθιστούν την επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας από τις μεγαλύτερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με μια σπουδαία προοπτική πλήρους ανάπτυξης, επιπλέον επενδύσεων της τάξης των $2 δις. και απασχόλησης που θα φτάσει τις 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Εξάλλου, ήδη αποτελούμε τον μεγαλύτερο εργοδότη στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η ανεργία προσεγγίζει τα επίπεδα του 30%.

Σε ό,τι αφορά τους προβληματισμούς σας περί κερδοφορίας της μητρικής εταιρείας Eldorado Gold, σε αντιδιαστολή με την ζημιογόνο δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός τα τελευταία χρόνια, εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένας όμιλος όπως η Eldorado Gold λογοδοτεί για όλες τις δραστηριότητές της διεθνώς σε μερικές από τις σημαντικότερες και πιο αυστηρές εποπτικές και οικονομικές αρχές παγκοσμίως, όπως είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΗΠΑ, ο IRS, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Καναδά, μεταξύ άλλων. Η κερδοφορία της της επιτρέπει να χρηματοδοτεί τις θυγατρικές εταιρείες ανεξαρτήτως από τυχόν ζημιογόνες χρήσεις που πιθανώς να εμφανίζουν.

Αντιλαμβανόμαστε δε ότι γνωρίζετε πολύ καλά τους λόγους που οδήγησαν την εταιρεία μας σε ζημιογόνο δραστηριότητα, δηλαδή τις πολυετείς αδειοδοτικές καθυστερήσεις που καθήλωσαν για χρόνια την μακροπρόθεσμη επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και στέρησαν από την τοπική κοινωνία σημαντικά οφέλη και χιλιάδες ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Τέλος, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η πρόσκλησή μας να επισκεφθείτε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας παραμένει ανοικτή. Σας καλούμε να παρακολουθήσετε από κοντά τη λειτουργία και το επίπεδο ασφαλείας των εγκαταστάσεών μας, το εκτεταμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων και παρακολουθήσεων, να συνομιλήσετε με τους εργαζομένους μας και να λάβετε ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για όλα τα θέματα που σας απασχολούν.

Με εκτίμηση,

Για την Ελληνικός Χρυσός

Δημήτρης Δημητριάδης

Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος