Category Archives: Νέα / Ειδήσεις

Νέα / Ειδήσεις

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ» ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Tο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) διοργανώνει τη διάλεξη με θέμα «Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες της Ευρώπης με έμφαση στις Σπάνιες Γαίες» την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 στις 7μμ, στο νέο κτίριο του ΑΜΦΙΘ, στην Προβλήτα Α’ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Ομιλητής o Δρ Γεωλογίας, κ. Νικόλαος Αρβανιτίδηs, Οικονομικός Γεωλόγος και Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας Σουηδίας (Geological Survey of Sweden).

Είσοδος δωρεάν.

Περίληψη Διάλεξης: «Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες της Ευρώπης με έμφαση στις Σπάνιες Γαίες»

Σε μια εποχή διαρκώς μεταβαλλόμενης οικονομικής κατάστασης και σχετικών γεωπολιτικών πλουτοπαραγωγικών ανακατατάξεων σε παγκόσμιο επίπεδο,  δρομολογούνται ευρύτερες πολιτικές διαφοροποιήσεις, κυβερνητικές πρακτικές και συχνά αντικρουόμενες κοινωνικές τάσεις και συμφέροντα, που οδηγούν τελικά σε διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές ενέργειας με την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων να βρίσκεται στο επίκεντρο δυναμικών βιομηχανικών εξελίξεων. Οι συνεχείς αναζητήσεις για τεχνολογική καινοτομία που αφορούν στην δυναμική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για νέες και περισσότερες ορυκτές πρώτες ύλες (ΟΠΥ).

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα η ζήτηση για ΟΠΥ τείνει διαρκώς αυξανόμενη πολλαπλασιαζόμενη κατά μέσο όρο 4 φορές περίπου τον χρόνο. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη ο πληθυσμός της γης το 2100 θα ανέλθει στο 11 δις κάτι που παίζει κεντρικό ρόλο στην σταθερά αυξανόμενη κατανάλωση τους. Το γεγονός αυτό απαιτεί πιο εντατική κοιτασματολογική έρευνα, καθώς και, παραγωγικά και λειτουργικά, αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες αλυσίδες αξίας των ορυκτών και μετάλλων που είναι απαραίτητα και κρίσιμα για την βιώσιμη μετάβαση και καθιέρωση στο νέο ενεργειακό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, οι καινοτόμες και ανταγωνιστικές ενεργειακές τεχνολογίες καθώς και η διαρκώς διευρυνόμενη ηλεκτροκίνηση δημιουργούν έντονα αυξανόμενη ζήτηση για νέα αποθέματα ΟΠΥ μπαταριών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι σπάνιες γαιές, ο χαλκός, το νικέλιο, το λίθιο, το κοβάλτιο, ο γραφίτης, το μαγγάνιο και το βανάδιο. Το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις ΟΠΥ αυτές είναι εισαγόμενες και προέρχονται από εξωευρωπαϊκές  κοιτασματολογικές πηγές, αποτελεί «εν δυνάμει» ανασταλτικό παράγοντα στην πραγματοποίηση και παραγωγική λειτουργία της προβλεπόμενης και σχεδιαζόμενης ευρωπαϊκής βιομηχανίας κατασκευής μπαταριών λιθίου.

Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των πρώτων υλών για τη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ φάσμα μέτρων στο πλαίσιο της ενωσιακής Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες (ΠΠΥ), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη και οικονομικά προσιτή η πρόσβαση και προμήθειά τους.

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα, στρατηγικά και επιχειρησιακά εργαλεία της ΠΠΥ είναι ο πίνακας Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΚΟΠΥ)  για την ΕΕ. Στον επικαιροποιημένο πίνακα που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2017 περιλαμβάνονται ΟΠΥ που ενώ έχουν μεγάλη αναπτυξιακή σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η ΕΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από εισαγωγές τους.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την βιώσιμη λειτουργία στρατηγικών παραγωγικών αλυσίδων αξίας, που προκύπτουν από την νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη. Επίσης ο πίνακας αναμένεται επίσης να συμβάλλει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, και όπου απαιτείται, να διευκολύνει την έναρξη νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Είναι γεγονός ότι ο περιορισμένος βαθμός υποκατάστασης και τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης καθιστούν την αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων ακόμη πιο αναγκαία και επιτακτική. Στον ισχύοντα πίνακα περιλαμβάνονται 27 ΚΟΠΥ, όπως οι σπάνιες γαίες, το μαγνήσιο, το βολφράμιο, το αντιμόνιο, το γάλλιο, το γερμάνιο, το νιόβιο, το βηρύλλιο, το ήλιο, τα πλατινοειδή.

Η γεωλογία της Ευρώπης παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονο κοιτασματολογικό ενδιαφέρον με δυναμικά αποθέματα που μπορούν να στηρίξουν και να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Απαιτείται βέβαια στην κατεύθυνση αυτή εντατικότερη και πιο αποτελεσματική κοιτασματολογική έρευνα, καθώς και διοικητικές παρεμβάσεις και διαδικασίες για ταχύτερη αδειοδότηση εξόρυξης και παραγωγικής εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων ΟΠΥ.

Ο Δρ Γεωλογίας, κ. Νικόλαος Αρβανιτίδης είναι Διδάκτορας Γεωεπιστημών, με βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Σουηδία, ειδικός Οικονομικός Γεωλόγος και Υπεύθυνος μεγάλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας Σουηδίας, καθώς και ειδικός σύμβουλος στη Γεωλογική Υπηρεσία της Φιλανδίας. Διετέλεσε επί χρόνια ερευνητής και διευθυντής παραρτήματος Θεσσαλονίκης στο ΙΓΜΕ. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή κοιτασματολογικά προγράμματα στρατηγικής σημασίας ορυκτών, σε αρκετά ως Project Manager και δημοσίευσε σε διεθνή περιοδικά αντίστοιχες επιστημονικές εργασίες.

Περισσότερες πληροφορίες στο facebook event: https://www.facebook.com/events/619913302165013/ 

Η διάλεξη είναι μία από τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» που φιλοξενείται στο ΑΜΦΙΘ και εντάσσεται στο πλαίσιο του 1ου Κύκλου Διαλέξεων: Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος.

Θα ακολουθήσει ο 2ος Κύκλος: Ορυκτά, Ανθρωπογενή Υλικά και Περιβάλλον.

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις διαλέξεις.

Η έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» και «Τα Ορυκτά και η Τέχνη» φιλοξενείται στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) και διοργανώνεται από το ΑΜΦΙΘ σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) και την μεγάλη χορηγία της Ελληνικός Χρυσός.

Διάρκεια έκθεσης: 7 Οκτωβρίου 2019 – 31 Μαΐου 2020

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 9.30-14.30 (επισκέψεις σχολείων), 17.00-20.00

Σάββατο & Κυριακή: 12.00 – 15.00

Είσοδος δωρεάν, Τηλ. ΑΜΦΙΘ : 2310 556189

[ΠΗΓΗ: https://www.dailythess.gr/, 23/2/2020]

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ

Καλοκαιρία μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της ημέρας. Γενικά ασθενείς ανέμους και τοπικές ομίχλες το πρωί στα ορεινά τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα φτάνει από 12 ως 17 βαθμούς σε ορεινά και πεδινά τμήματα αντίστοιχα.

Την Πέμπτη θα έχουμε μια αλλαγή στον καιρό με βροχές πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων.

Όσον αφορά τον καιρό του τριημέρου, μέχρι και την Κυριακή ο καιρός φαίνεται να είναι γενικά καλός χωρίς βροχές με θερμοκρασία στα επίπεδα της Τρίτης, και όπως φαίνεται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις θα είναι με καλό καιρό.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για την Καθαρά Δευτέρα όπου βαρομετρικό χαμηλό που θα δημιουργηθεί στην δυτική Ελλάδα αν θα καταφέρει να κινηθεί ανατολικότερα ώστε να δώσει βροχές .

Πάντως αν εξαιρέσουμε την Πέμπτη όπου θα έχουμε κάποιες βροχές η Παρασκευή και το Σάββατο αλλά και η Κυριακή θα είναι με καλό και ήπιο καιρό.

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 23/2/2020]

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Μέσα από μια σύμπραξη προωθητικών δυνάμεων οι Δήμοι Αριστοτέλη, Αμφίπολης και Καβάλας παρουσίασαν στη Βαρκελώνη δύο τουριστικά προγράμματα πολιτιστικών και καλοκαιρινών περιηγήσεων, βασισμένα:

Στην ιστορική διαδρομή του Μεγαλέξανδρου στη Μακεδονία,
Στην «ίδια γεωγραφική παράλληλο», που ενώνει τις Βαλεαρίδες Νήσους με την Αμμουλιανή, τα παράλια του Παγγαίου Όρους, την Καβάλα και άλλες νησιωτικές μακεδονικές περιοχές.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 21 & 22.2.20 από τον τουριστικό οργανισμό KYKLOS TRAVEL, ο οποίος ειδικεύεται στην εισροή Ισπανών και Ισπανόφωνων ταξιδευτών στην Ελλάδα.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του δήμου Αριστοτέλη:

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προωθητικού μας σχεδίου για τον τουρισμό δημιουργούμε εξωστρεφείς συμπράξεις με σπουδαίους μακεδονικούς Δήμους, προωθώντας ολοκληρωμένα τουριστικά πολιτιστικά προϊόντα, των οποίων ο Δήμος_Αριστοτέλη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Μετατρέπουμε την ιστορία και το παρελθόν σε τρόπο προσέλκυσης ταξιδευτών, σχεδιάζουμε το πλάνο μας με γνώμονα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κάθε τουριστικής αγοράς, προωθούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου_Αριστοτέλη, έχοντας μελετήσει και επιλέξει με προσοχή τους στόχους. Προσφέρουμε στον τόπο και στους επαγγελματίες την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ποιοτικά επαγγελματικά δεδομένα, δομώντας το στρατηγικό μας σχεδιασμό με γνώμονα την ανάγκη και τα θέλω τους.

Σε συνεργασία με τον Έλληνα specialist στην ισπανική τουριστική αγορά KYKLOS TRAVEL, παρουσιάσαμε στη Βαρκελώνη δύο κοστολογημένα τουριστικά προγράμματα πολιτιστικών και καλοκαιρινών διακοπών, βασισμένα:

  • Στην ιστορική διαδρομή του Μεγαλέξανδρου στη Μακεδονία,
  • Στην «ίδια γεωγραφική παράλληλο», που ενώνει τις Βαλεαρίδες Νήσους με την Αμμουλιανή, τα παράλια της Αμφίπολης, του Παγγαίου Όρους και της Καβάλας.

Η υψηλού επιπέδου παρέμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο Μάιο, όταν Ουρανούπολη, Ακτή Κομίτσα και Αμμουλιανή αναμένεται να υποδεχθούν Ισπανούς χορευτές για να γιορτάσουν το μεσογειακό καλοκαιρινό γλέντι, στο πλαίσιο διεξαγωγής της καλοκαιρινής γιορτής KOUZINA.

Την ίδια περίοδο αλλά και τον επόμενο Οκτώβριο Νάουσα, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Ανατολική Χαλκιδική, Αμφίπολη και Καβάλα υποδέχονται τους Ισπανούς συνομιλητές, προκειμένου αυτοί να ακολουθήσουν «τα βήματα του Μεγαλέξανδρου» στη Μακεδονία και να εξοικειωθούν με το μακεδονικό τουριστικό προϊόν.

Τηρούμε πιστά τα χρονοδιαγράμματα του σχεδίου μας και υλοποιούμε κάθε μας δέσμευση για άνοιγμα νέων τουριστικών αγορών και ενίσχυση υφιστάμενων.

Τιμούμε τη Μακεδονική κληρονομιά μέσω ενός σπουδαίου και εξωστρεφούς έργου, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται αποδοτικά και προσοδοφόρα.

 

[ΠΗΓΗ:  https://blog.moudaniwn.gr 23/2/2020]

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Δεκτή κάνει εν μέρει, με την 223/220 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, την αίτηση ακύρωσης της Ελληνικός Χρυσός με αντικείμενο την ακύρωση απόφασης κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία επεστράφη στην εταιρεία, προς διόρθωση και συμπλήρωση, η υποβληθείσα από αυτήν “τεχνική μελέτη μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου”. Ουσιαστικά, με την απόφαση του ΣτΕ ακυρώνεται εν μέρει η απόφαση Σκουρλέτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, τέσσερις από τους συνολικά έξι λόγους ακύρωσης της απόφασης Σκουρλέτη, που προέβαλε η εταιρεία, έγιναν δεκτοί. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε πλημμελή την αιτιολογία της πράξης επιστροφής της μελέτης ως προς τα κεφάλαια:

– Α΄ (ανακριβή στοιχεία ως προς τις παραμέτρους βάσης σχεδιασμού – ασυμφωνία των παραμέτρων που παρατίθενται στην τεχνική μελέτη),

– Β΄ (ανεπαρκή στοιχεία ως προς την τελική παραγωγή αργού και καθαρού μεταλλικού χαλκού, καθαρού μεταλλικού αργύρου, και καθαρού μεταλλικού χρυσού, σε συσχετισμό με ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας την τήξη (downstream) παραγωγικής διαδικασίας),

– Γ΄ (ανεπαρκή στοιχεία ως προς την εξειδίκευση και συμπλήρωση της περιγραφόμενης στην υποβληθείσα τεχνική μελέτη διαδικασίας μεταλλουργικής επεξεργασίας σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (engineering) και

– Δ΄ (ανεπαρκή στοιχεία ως προς την υποβολή ειδικών μελετών που θα αφορούν κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη μεταλλουργική μέθοδο επεξεργασίας).

Αντίθετα, το δικαστήριο απέρριψε τους λόγους ακυρώσεως που στρέφονταν κατά των Κεφαλαίων Ε΄ και Στ’. Τα δύο αυτά κεφάλαια αφορούν την παροχή στοιχείων ως προς την αντιμετώπιση των απωλειών χαλκού, χρυσού και αργύρου και των διαφυγών αρσενικού, όπως και την αντιμετώπιση διαφυγών στους χώρους του εργοστασίου, που είναι πιθανώς επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων.

Αναμένεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του ΣτΕ, η εταιρεία θα συνεργαστεί με το Δημόσιο προκειμένου η τεχνική μελέτη να συμμορφωθεί πλήρως με τα δύο σημεία που αναφέρει η δικαστική απόφαση.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr