Category Archives: Νέα / Ειδήσεις

Νέα / Ειδήσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δίνεται στους πολίτες, προκειμένου να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr, έπειτα από υπουργική απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας από 31η Μαΐου 2024 σε 30η Ιουνίου 2024.

Οι δηλώσεις αυτές είναι στο πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών που έχει συσταθεί από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο και την τήρηση των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας.

Για το λόγο αυτό και όπως είχε προβλεφθεί άνοιξε χθες η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων με τον τίτλο Ακαθάριστα Οικόπεδα (apps.gov.gr). Στην πλατφόρμα αυτοί οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον καθαρισμό του οικοπέδου τους καθώς και να προχωρήσουν σε καταγγελία για ακαθάριστα οικόπεδα. Παράλληλα οι δήμοι μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να καταχωρούν τους ελέγχους που θα έχουν διενεργήσει καθώς και τα οικόπεδα που πρόκειται να ελεγχθούν απ’ αυτούς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών,  αντικειμένων και απορριμμάτων.
  • Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 28/5/2024]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

The photo was taken in natural daylight.

Η ευκαιρία του reshoring, δηλαδή της επιστροφής βιομηχανικών δραστηριοτήτων πιο κοντά στις εγχώριες αγορές των μεγάλων επιχειρήσεων ή σε γειτονικές χώρες και η πρόκληση της στρατηγικής αυτονομίας αποτελούν βασικά σημεία για την επόμενη μέρα της μεταποίησης.

«Η Ελλάδα έχει βιομηχανία που αντέχει και εξελίσσεται. Τα τελευταία χρόνια επιδεικνύει εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η εξωστρέφειά της έχει βελτιωθεί. Ωστόσο δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναπαυθούμε. Άλλες χώρες κινούνται πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα επόμενα χρόνια για να επιταχύνουμε στην καινοτομία, στην πράσινη μετάβαση, στην αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού και για να έχουμε μια καλύτερη βιομηχανία που να συνεισφέρει περισσότερο και στο ΑΕΠ». Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων στην ελληνική βιομηχανία,  όπως την περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, θέτοντας το βασικό διακύβευμα κόντρα στο «βέλος του χρόνου». Αυτό σημειώνει σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ο  κ. Δημήτρης Βεργάδος, Χημ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής ΜΜΕ και Ενημέρωσης ΣΕΒ.

Όπως σημειώνει: «Στο ίδιο αφηγηματικό πλαίσιο, η αναλυτική μελέτη που εκπόνησαν από κοινού η EY Ελλάδος και ο ΣΕΒ: “Χτίζοντας το μέλλον για ακόμα πιο ισχυρή βιομηχανία” μας παρέχει μια χρήσιμη τεκμηρίωση για τις τάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η μελέτη -με ορίζοντα το 2030- εστιάζει στις πρωτοβουλίες μετασχηματισμού που θα πρέπει να αναλάβουν οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, προκειμένου  να συνεχίσουν να αποτελούν την αναπτυξιακή αιχμή της οικονομίας, υιοθετώντας ένα  νέο παραγωγικό μοντέλο.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, η βιομηχανία, σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές  προκλήσεις. Μια από τις πιο σημαντικές είναι η διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων που προκάλεσε η πανδημία. Τα  συνεπακόλουθα ήταν ελλείψεις πρώτων υλών και εξαρτημάτων και εκτίναξη του κόστους ενέργειας. Στην εξίσωση προστίθενται, πλέον, οι γεωπολιτικές αναταραχές μεγάλης διάρκειας, οι οποίες οδηγούν σε αυξήσεις των ναύλων και περιπλέκουν περαιτέρω την παγκόσμια εμπορική δυναμική. Την ίδια στιγμή, η ανάγκη μετάβασης της βιομηχανίας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει επιτακτική όσο ποτέ, με τις αυξανόμενες ελλείψεις σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό να δυσχεραίνουν αυτήν την προσπάθεια.

Ως σημαντικό εύρημα προβάλλεται η αναδυόμενη τάση της επιστροφής βιομηχανικών δραστηριοτήτων εγγύτερα στις εγχώριες αγορές των μεγάλων επιχειρήσεων ή σε γειτονικές χώρες –το λεγόμενο “reshoring”. Η εξέλιξη αυτή διαγράφει υπό προϋποθέσεις μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική βιομηχανία, στο πλαίσιο μάλιστα και της ευρωπαϊκής πολιτικής για στρατηγική αυτονομία. Με το «reshoring» η ελληνική παραγωγή αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς το κόστος, αλλά ιδιαίτερα, ως προς την ταχύτητα ανταπόκρισης στις ρευστές δυναμικές της αγοράς. Επιπλέον, η πολιτική του επαναπατρισμού των παραγωγικών δραστηριοτήτων ευθυγραμμίζεται με την αυξανόμενη έμφαση σε προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, που  έχουν στόχο να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα στις μεταφορές και στην παραγωγική αλυσίδα.

Εν κατακλείδι, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της, ενσωματώνει δύο βασικές τάσεις: το reshoring και τη μείωση των εξαρτήσεων από περιορισμένους στρατηγικούς εταίρους. Όπως το θέτει ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης: «Η διαμόρφωση πειστικών απαντήσεων στον διεθνή ανταγωνισμό είναι επιβεβλημένη. Οι πρόσφατες πολιτικές της Ε.Ε. (π.χ. για Στρατηγική αυτονομία, Κρίσιμες πρώτες ύλες, Ενδυνάμωση ευρωπαϊκών αλυσίδων παραγωγής, κ.τ.λ.) αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια ρεαλιστικής σύνδεσης της βιομηχανικής ανάπτυξης με τις ευκαιρίες σε αναδυόμενες ψηφιακές ή πράσινες τεχνολογίες. Αλλά παραμένουν αποσπασματικές και χωρίς τον δυναμισμό να αντιμετωπίσουν τον διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό που ήδη οδηγεί σημαντικές βιομηχανικές μονάδες εκτός Ε.Ε».

Κρίσιμες πρώτες ύλες, γεωπολιτική ανεξαρτησία και το στοίχημα της βιομηχανικής πολιτικής

Στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών, στις πλαγιές του Παρνασσού,  που έγινε πρόσφατα, είχα την τιμή να συντονίσω την εκδήλωση-πάνελ που διοργάνωσε ο ΣΜΕ, με τίτλο: “RawMaterials and Geopolitical Independence, European Industrial Policy”, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΕ του ΣΕΒ κ. Ευθύμιος Βιδάλης,  ο Επίτιμος Πρόεδρος της Euromines, κ. Μαρκ Ραχωβίδης ο Πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Λατομείων UEPG, κ. Αντώνης Αντωνίου Λατούρος και ο πρόεδρο του ΣΜΕ και CEO της ΓΕΩΕΛΛΑΣ, κ. Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου.

Ο κ. Βιδάλης, μίλησε μεταξύ  των άλλων,  για τη σημασία των ορυκτών στη μεταποίηση, σημειώνοντας πως «υπάρχει μια μετατόπιση από την οικονομική ανταγωνιστικότητα στην στρατηγική αυτάρκεια και πως η επίτευξη των στόχων της βιομηχανικής ανάπτυξης είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί χωρίς σταθερή πρόσβαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Οι απαραίτητες πρώτες ύλες, για τις αναγκαίες τεχνολογίες για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, είναι κρίσιμης σημασίας ενώ δημιουργούν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις». Ο ομιλητής επεσήμανε πως η μεταποίηση πρέπει να αντιμετωπίσει την κρίση αυτάρκειας και να τη δει σαν ευκαιρία. Τόνισε ακόμη ότι ο κλάδος της εξορυκτικής βιομηχανίας εκπροσωπείται στον ΣΕΒ από εξέχουσες εταιρείες του χώρου και αναφερόμενος στην Κομισιόν, έκανε λόγο για τη σημασία των κρίσιμων πρώτων υλών στην κυκλική οικονομία και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σημειώνοντας πως «οι στόχοι κυκλικής οικονομίας είναι αδύνατον να επιτευχθούν χωρίς ανθεκτική και βιώσιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Για αυτό και οι μεταποιητικές μονάδες και τα κράτη θα πρέπει να εντάξουν τη μακροπρόθεσμη επάρκεια πρώτων υλών στη στρατηγική τους».

Ο κ. Ραχωβίδης από την πλευρά του επισήμανε πως η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, η οποία θα καθορίσει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τονίζοντας πως «εάν συνεχίσουμε να ‘εξάγουμε’ ρύπανση και να εισάγουμε πρώτες ύλες,  όπως σήμερα, τότε η Πράσινη Μετάβασή μας δεν μπορεί να ευημερήσει». Καταλήγοντας, είπε πως ένα όραμα που περιλαμβάνει 20 με 30 νέα στρατηγικά έργα εξόρυξης στην Ευρώπη έως το 2030 θα επιτρέψει μια βιώσιμη, υπεύθυνη και ευημερούσα βιομηχανία εξόρυξης, ευθυγραμμισμένη με τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο κ. Λατούρος μίλησε για τις ανάγκες της Ευρώπης για 3 δισ. τόνους αδρανών υλικών ετησίως, καθιστώντας τα αδρανή τον πιο χρησιμοποιούμενο φυσικό πόρο, μετά το νερό και τον αέρα. Αναφέρθηκε ακόμη στην χρήση κατάλληλων απορριμμάτων για την παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών, καθώς και στο ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών πρέπει να βρίσκονται κοντά στα κέντρα ζήτησης..

Από την πλευρά του, ο κ. Γιαζιτζόγλου τόνισε πως οι ανάγκες υιοθέτησης νέων τεχνολογιών αυξάνουν σημαντικά τη ζήτηση συγκεκριμένων ορυκτών πρώτων υλών. «Η χώρα μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις». Συμπλήρωσε όμως ότι «δυστυχώς το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, καθιστά την εξορυκτική δραστηριότητα μη ανταγωνιστική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα». Κλείνοντας, ανέφερε πως η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών που σήμερα κατατάσσονται στις μη κρίσιμες, με την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα αυτών των κλάδων να είναι βέβαιο ότι μπορεί να αποτελέσει γεωπολιτικό ατού για τη χώρα μας.

Όπως καταφαίνεται, η κρισιμότητα της αυτάρκειας σε πρώτες ύλες είναι πλέον αναγνωρισμένη σε ανώτατο επίπεδο μέσα από την πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον κανονισμό  CRITICAL RAW MATERIALS ACT. “Παρ όλα αυτά, τόσο ως σύνδεσμος όσο και ως μέλη της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας Euromines, πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα χρειαστεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμη για να μην βρισκόμαστε σε πλήρη εξάρτηση από  συγκεκριμένες τρίτες χώρες, οι οποίες δεν έχουν κρύψει τη διάθεσή τους να αξιοποιήσουν αυτή τη γεωπολιτική ισχύ” ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΜΕ.

Στο ίδιος μήκος κύματος και ο Χρήστος Μπαλάσκας (Ελληνικός Χρυσός) από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανέδειξε τη σημασία των κρίσιμων πρώτων υλών αλλά και το ρόλο της  Ελλάδας, όπου όπως είπε καταγράφεται σημαντική πρόοδος μέχρι σήμερα.

Να σημειωθεί ότι η χώρα μας, με ανεξερεύνητο ορυκτό πλούτο που αποτιμάται στα 72 δισ. ευρώ, μπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Βάσει της ανάπτυξης τεχνολογιών εξόρυξης και επεξεργασίας, η Ελλάδα έχει δείξει τη δυναμική της στο μεταλλευτικό τομέα εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, όπως τονίζεται, μέσα από την αξιοποίηση κρίσιμων πρώτων υλών και στρατηγικών μετάλλων έχει τη δυνατότητα να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης, ειδικά σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στο τελευταίο Φόρουμ των Δελφών στο πάνελ «Global Geopolitical Shifts: Impacts and Strategies for Businesses» ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος σημείωσε πως “το μεγαλύτερο μέρος της πράσινης τεχνολογίας δεν αναπτύσσεται στην Ευρώπη αλλά αλλού. Στις ΗΠΑ και την Κίνα εφαρμόζονται στιβαρές βιομηχανικές πολιτικές και η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει αν θα προσαρμοστεί”. Επίσης, στους βασικούς τομείς που χρήζουν βελτιώσεων, είναι  αυτοί της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια που όπως είπε ο κ. Παπαλεξόπουλος “είναι σωστή και αναγκαία αλλά και πολύ πιο δαπανηρή από ό,τι αναμενόταν”. Σε αυτούς τους τομείς, η Ευρώπη οφείλει να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα να δώσει λύσεις. “Πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να προχωρήσουμε και πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί” ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ.

[ΠΗΓΗ: https://www.news247.gr/, 25/5/2024]

O ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΡΟΔΑ

Η Δήμαρχος κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και πολιτισμού του δήμου Αριστοτέλη κ. Ενεχηλίδου Μαρία δήλωσε στο ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Σήμερα ο σύλλογος Πρόβλακας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Υποβρυχίου Κυνηγιού Θεσσαλονίκης και με τη βοήθεια του δήμου Αριστοτέλη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά προβαίνουμε στο καθαρισμό του λιμανιού των Νέων Ρόδων.

Ο Σύλλογος Φίλων Υποβρυχίου Κυνηγιού Θεσσαλονίκης επιμελείται και θα επιμεληθεί σήμερα τον υποβρύχιο καθαρισμό του λιμανιού και ο Σύλλογος Πρόβλακας οι εθελοντές και ο δήμος Αριστοτέλη τον περιβάλλοντα χώρο

Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου τον κύριο που βρίσκετε δίπλα μου τον αντιδήμαρχο καθαριότητας της ενότητας Σταγείρων Ακάνθου τον Αλέκο Αντωνίου για την συνεργασία όχι μόνο σε αυτή τη δράση αλλά και σε οτιδήποτε χρειαστώ.

 Ευχαριστώ πολύ την Αντιδήμαρχο κ. Ενεχηλίδου Μαρία για τα καλά της λόγια, επίσης να συγχαρώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρόβλακας ο οποίος έχει να επιδείξει λαμπρό έργο στην τοπική κοινωνία των Νέων Ρόδων όπου με διάφορες εκδηλώσεις προσφέρει στον πολιτισμό της τοπικής κοινότητας των Νέων Ρόδων, επίσης θέλω να ευχαριστήσω, από την καρδιά μου τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται εδώ στην περιοχή για να συμβάλλουν και αυτοί στην καθαριότητα, που είναι ο τομέας μου και να προσθέσουν και αυτοί την δική τους πινελιά. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πρόβλακα, ο οποίος έχει δύο χρόνια ζωής, κ. Λευτέρης Συμεωνίδης ανέφερε μεταξύ άλλων:

Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο λιμάνι των Νέων Ρόδων τον Σύλλογο Φίλων Υποβρύχιου Κυνηγιού θεσσαλονίκης οι οποίοι είναι δύτες και θα κάνουν μία προσπάθεια για τον καθαρισμό του λιμανιού, είναι 3 συνεχόμενη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμο Αριστοτέλη τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας τον κ. Αντωνίου ο οποίος είναι δίπλα μας κάθε φορά που τον ζητάμε γίνεται μία πάρα πολύ καλή προσπάθεια και θεωρώ ότι έχει αποτέλεσμα και αυτό φαίνεται από τους τόνους των σκουπιδιών που μαζεύουμε κάθε χρόνο ευχαριστώ

Για τις εθελοντικές δράσεις του Σ.Φ.Υ.Κ.Θ.-SFYKTH- Σύλλογος Φίλων Υποβρυχίου Κυνηγιού Θεσσαλονίκης μίλησε στην κάμερα του ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ο Πρόεδρος του Συλλόγου ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΛΑΣΑ ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΛΑΣΑ και συνεχίζοντας ανέφερε:

Είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Υποβρύχιο Κυνηγιού θεσσαλονίκης με έτος ιδρύσεως 1987 και αναγνωρισμένος το 1989 από την ελληνική ομοσπονδία. Κύριος σκοπός μας είναι η διάδοση της υποβρύχιας αλιείας . Οι δραστηριότητες μας ειναι πολλές όπως οι καθαρισμοί βυθών στην αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος που όσο πάει όλο ένα και αυξάνεται.

Κοινωφελείς δραστηριότητες όπως εθελοντικές αλιευτικές εξορμήσεις όπου τα θηράματα προσφέρονται σε κοινωφελή ιδρύματα σήμερα ήρθαμε εδώ, καθαρά εθελοντικά για να προσφέρουμε και εμείς υπηρεσίες μας για την αντιμετώπιση της υπηρεσίες μας στην αντιμετώπισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος η οποία πόσο πάει όλο ένα και αυξάνεται.

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 27/5/2024]

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ DRONES ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ

Από τη Χαλκιδική ξεκίνησαν οι πρώτοι έλεγχοι με drones προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανές παραβάσεις σε υφιστάμενες παραχωρήσεις σε αιγιαλό και παραλίες. Οι πρώτες πτήσεις drones πραγματοποιήθηκαν χθες στις παραλίες «Πευκοχώρι» και «Πολύχρονο» στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς οι παραλίες αυτές συγκεντρώνουν αυξημένο αριθμό καταγγελιών.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους ελέγχους αποστέλλονται στις αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες για ανάλυση και στη συνέχεια για την λήψη των αναγκαίων μέτρων, όπου χρειαστεί. Οι έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας σε αιγιαλούς και παραλίες θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες 30 πτήσεις drones που θα συνεπικουρούν στο έργο των ελεγκτών αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά μέσα στο επόμενο διάστημα, τόσο σε νέες παραχωρήσεις παραλιών όσο και σε παλαιές με ενεργές συμβάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, με ταχύτατους ρυθμούς «τρέχουν» οι διαδικασίες για τις νέες συμβάσεις παραχώρησης χρήσης παραλιών και αιγιαλού σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που νομοθέτησε πρόσφατα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η νέα στρατηγική του Υπουργείου περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες και εντατικούς ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον σεβασμό και την ασφάλεια των λουόμενων.

Τέσσερις τρόποι ελέγχου

Εκτός της αξιοποίησης drones, η νέα στρατηγική του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει ελέγχους με τρεις ακόμα τρόπους:

  • Με τη λήψη δορυφορικών εικόνων: Η σχετική διαδικασία όπως και η επιμέτρηση για τυχόν παράβασης/υπέρβασης σε ορθοφωτοχάρτη προβλέπεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα στοιχεία θα αποστέλλονται στις αρμόδιες κτηματικές και θα εισέρχονται στο μητρώο ψηφιακών συμβάσεων. Για τις δορυφορικές εικόνες το Υπουργείο συνεργάζεται και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.
  • Με τη συμβολή των πολιτών: Μέσω της δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής MyCoast οι πολίτες μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες και τους όρους κάθε σύμβασης και να υποβάλουν καταγγελία αν διαπιστώνουν παραβάσεις.
  • Με μικτά κλιμάκια ελεγκτών: Δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος ελεγκτικός μηχανισμός, με μικτά κλιμάκια καθώς και ομάδες κοινού ελέγχου, στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Κτηματικής Υπηρεσίας, του δήμου, της ΑΑΔΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας, της ΕΛΑΣ και των εισαγγελικών αρχών. Ελεγκτική αρμοδιότητα έχουν και οι Δήμοι.

Νέο σύστημα παραχωρήσεων

Υπενθυμίζεται πώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η νέα διαδικασία για τις παραχωρήσεις που πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (https://eauctions.gsis.gr) . Έως τις 31 Μαΐου αναμένεται να έχει αναρτηθεί το σύνολο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για πάνω από 1.200 παραχωρήσεις. Παράλληλα, υπάρχουν και 6.500 ενεργές συμβάσεις καθώς και αιγιαλοί και παραλίες υψηλής προστασίας («απάτητες παραλίες») που βρίσκονται σε περιοχές Natura όπου απαγορεύεται η παραχώρηση και κατ’ επέκταση η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών κ.λπ.

(Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο για τους νέους κανόνες, τις υποχρεώσεις και τις ποινές στους παραβάτες)

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 27/5/2024]