Category Archives: Νέα / Ειδήσεις

Νέα / Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Ανακοίνωση υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων

«Την Τρίτη 31/1/2023 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εξέτασης των αιτήσεων και εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης των δικαιούχων, με βάση την με αρ. 3540/15.12.2022, πρόσκληση του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του ΠΑΑ 2014-2022.

Συγκεκριμένα εντάσσονται 65.974 δικαιούχοι με συνολικό ποσό στήριξης 85.949.158,00 ευρώ.

Ο πίνακας κατάταξης των αιτήσεων που γίνονται παραδεκτές προέκυψε από την εφαρμογή και τον έλεγχο των κριτηρίων ένταξης ενδεικτικά όπως :

 • την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της πολλαπλής συμμόρφωσης/ πρασινίσματος ως επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις του ενωσιακού πλαισίου για τη συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση
 • την προϋπόθεση για όσους έχουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή πάνω από 15 βοοειδή, να έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 2.000 ευρώ στον εν λόγω τομέα, συγκεκριμένη κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) ή συγκεκριμένο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας και την εφαρμογή των κριτηρίων της Πρόσκλησης:

Α. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με κάτω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή πληρώνονται όλες, εφόσον έχουν υποβάλλει ΕΑΕ 2021 και δεν έχουν κυρώσεις από την υποχρέωση τήρησης της πολλαπλής συμμόρφωσης/πρασινίσματος όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Β. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα και συγκεκριμένα θα πρέπει με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 22:

α) Να έχουν κατά την 31η.3.2022 κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020 τους ΚΑΔ

 • 01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων,
 • 01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής ή 01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, όπως προκύπτει από την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ),

β) ή να έχουν κατά την 31η.03.2022 κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3 της οικείας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕ), τον ΚΑΔ «01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021,

γ) ή να είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2001 και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021.

Στη συνέχεια, μετά την πληρωμή των 65.974 και αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ενστάσεων βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν με εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης, θα ακολουθήσει τροποποίηση της σημερινής απόφασης ένταξης για όσους εκ των ενιστάμενων δικαιωθούν, ώστε να ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή τους»

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 2/2/2023]

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25-39 ΕΤΩΝ

Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζουν αυτήν την περίοδο οι τράπεζες την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση της δράσης χορήγησης πολύ φθηνών ή άτοκων στεγαστικών δανείων σε νέους ηλικίας 25 έως 39 ετών.

Στόχος της κυβέρνησης, όπως προκύπτει από τις επαφές με τα αρμόδια τραπεζικά στελέχη, είναι η πλατφόρμα των αιτήσεων να ανοίξει την 1η Μαρτίου.

Μέσω του προγράμματος οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν έως 150.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση έως και του 90% της εμπορικής αξίας κατοικιών συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Το δάνειο θα χορηγείται κατά 75% από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και θα είναι κατά αυτό το μέρος άτοκο, ενώ το υπόλοιπο 25% θα δίνεται από τις τράπεζες με κόστος που μένει να καθοριστεί.

Πού θα διαμορφωθεί το επιτόκιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο για τη χορήγηση από το πιστωτικό ίδρυμα θα διαμορφωθεί κατά πάσα πιθανότητα σε euribor 3 μηνών πλέον ενός περιθωρίου έως και 4%, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου δανειολήπτη, ο οποίος θα εξετάζεται με βάση τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια.

Το γεγονός πάντως ότι το δάνειο από την τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα 37.500 ευρώ (25% του ανωτάτου ορίου των 150.000 ευρώ), διευκολύνει την έγκρισή του.

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος για το σύνολο της χορήγησης, θα φτάνει με τα σημερινά δεδομένα, κατ΄ ανώτατο το 1,75%, επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα των επιτοκίων που ισχύουν στην αγορά.

Σε περίπτωση δε που ο δανειολήπτης είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος ή αποκτήσει τουλάχιστον τρία παιδιά κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής, θα επιδοτούνται από το κράτος και οι τόκοι της τράπεζας. Άρα το δάνειο θα είναι άτοκο κατά 100%.

Εξάλλου, ισχύει για όλους πλήρης απαλλαγή από την εισφορά 0,12% του ν. 128/1975.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια εξόφλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη.

Από εκεί και πέρα, ο δανειολήπτης θα καταβάλλει μία δόση στο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να αποδώσει στη ΔΥΠΑ το 75% του κεφαλαίου που αποπληρώθηκε.

Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν πως πρόκειται για ένα δύσκολο τεχνικά εγχείρημα. Κι αυτό διότι μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διασυνδεθούν τα συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων με την πλατφόρμα υποδοχής των αιτημάτων, αλλά και να δημιουργηθεί ένα σύστημα για την διάθεση μέρους των εισπράξεων προς το Δημόσιο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι άτομα, ηλικίας 25-39 ετών, που δεν διαθέτουν κατάλληλη κατοικία για τη διαμονή τους. Στην περίπτωση ζευγαριών αρκεί το ένα από τη δύο μέρη να πληροί το παραπάνω ηλικιακό κριτήριο.

Από εκεί και πέρα, το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ και να μην ξεπερνά τα ακόλουθα όρια:

 • Άγαμος: 16.000 ευρώ
 • Ζευγάρι: 24.000 ευρώ
 • Οικογένεια με ένα τέκνο: 27.000 ευρώ
 • Οικογένεια με δύο τέκνα: 30.000 ευρώ
 • Οικογένεια με τρία τέκνα και άνω: 33.000 ευρώ

Περιορισμοί υπάρχουν και ως προς τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Συγκεκριμένα:

 • Η εμπορική τους αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ
 • Το εμβαδόν τους πρέπει να είναι έως 150 τ.μ
 • Η παλαιότητά τους να είναι τουλάχιστον 15 ετών

Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με την οικονομική συμβολή καθενός από αυτούς στο χορηγούμενο δάνειο.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχή εγγύησης από τρίτο πρόσωπο.

Η διαδικασία

Τα βήματα για τη λήψη του δανείου θα είναι τα εξής:

 1. Ο δανειολήπτης θα υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα για τον έλεγχο των κριτηρίων της δράσης
 2. Αφού λάβει την απαραίτητη έγκριση, η οποία θα δίνεται την ίδια στιγμή, θα απευθύνεται στην τράπεζα της επιλογής του
 3. Η τράπεζα θα προχωρά σε πιστοληπτική εξέταση του υποψήφιου δανειολήπτη
 4. Εφόσον το δάνειο εγκριθεί θα πρέπει να βρεθεί ένα ακίνητο που πληροί τις προδιαγραφές του προγράμματος, ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότησή του

Από το υπουργείο Εργασίας αναφέρουν ότι σε δεκάδες περιοχές των αστικών κέντρων, αλλά και στην περιφέρεια υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα σε εμπορικές τιμές έως 200.000 ευρώ.

Ενδεικτικά, τονίζουν, οι αντικειμενικές αξίες στην Αγία Παρασκευή κυμαίνονται από 1.500 – 2.050 ευρώ ανά τετραγωνικό, στο Μαρούσι 1.500-2.300 ευρώ, στην Πεύκη 1.300 -2.250 ευρώ και στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης (Τούμπα) 1.250 – 1.550 ευρώ.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 2/2/2023]

Η ΑΡΝΑΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στην Σέρβικη τηλεόραση, στο RTS 1 και στην εκπομπή Gastronomad με την γαστρονόμο Katarina Petrović Kaja, θα προβληθεί ένα νέο επεισόδιο την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, στις 15:05, αφιερωμένο στη Αρναία στην διαφορετική Χαλκιδική όπως αναφέρει η ίδια η γαστρονόμος.

«Στην Ανατολική Χαλκιδική, κοντά στη θάλασσα, βρίσκεται η Αρναία, ένα ορεινό χωριό με όμορφη αρχιτεκτονική και ενδιαφέρουσα γαστρονομία. Από μια ορεινή πηγή που αναβλύζει από ένα δέντρο, τα πιο νόστιμα λουκάνικα εσπεριδοειδών και την όμορφη εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, όπου ρίχνονται φύλλα δάφνης για το Πάσχα, η Αρναία προσφέρει στους επισκέπτες πολλές άλλες ενδιαφέρουσες και γαστρονομικές απολαύσεις. Συναντήσαμε επίσης υπέροχες κυρίες που πέρασαν μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα μαζί μας σε αυτό το παραμυθένιο μέρος. Η γαστρονομά μας, Katarina Petrović Kaja, έμαθε από την Παρασκευή Καραστεργίου, τουριστική σε αυτόν τον ελληνικό δήμο, γιατί το χωριό της Αρναίας είναι γεμάτο μυστικά, και από τη Μαρία Τζιμητρέα και την Κωσταντίνα Καραγιάνη, πώς να ετοιμάζει ένα παλιό πιάτο με όσπρια από αυτήν την περιοχή και παραδοσιακό λουκάνικο. Επιπλέον, η Kaja ετοίμασε μια τούρτα από την Αρναία.

Gastronomad, νέο επεισόδιο τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, στις 15:05, στο RTS 1.»

(Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο🙂

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 3/2/2023]

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις εκλογές 2023.

Το υπουργείο Εσωτερικών υπέγραψε και δημοσίευσε τον κατάλογο των βουλευτικών εδρών, με βάση τα δημοσιευθέντα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της γενικής απογραφής που πραγματοποιήθηκε από 13 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Χαλκιδική παραμένει με τρεις έδρες ενώ οι υποψήφιοι θα είναι 5 εκ των οποίων οι δύο γυναίκες, ενώ ο εκλογέας θα μπορεί να βάζει μια ένα σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο του Κόμματος που θέλει να ψηφίσει.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 1/2/2023]