Category Archives: Αρχική

Βάζουμε τα άρθρα που θα φαίνονται στην αρχική σελίδα (τα 2 ποιό πρόσφατα)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάξετε το όνομα αυτής της κατηγορίας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COASTING PLUS ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ

Με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, επαγγελματιών στο χώρο του τουρισμού και κατοίκων , στο νησί της Αμμουλιανής πραγματοποιήθηκε το Ενημερωτικό Σεμινάριο του έργου “COASTING PLUS – Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism” τη Δευτέρα 16 Μαΐου στο ξενοδοχείο SUNRISE.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε– Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εταίρο του έργου από Ελλάδα, τον #Δήμο_Αριστοτέλη, ο οποίος συμμετέχει με το νησί της Αμμουλιανής ως πιλοτική περιοχή σχεδιασμού και εφαρμογής της Μεθοδολογίας του έργου, και τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αμμουλιανής.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, κ. Στέλιος Βαλιάνος , ο οποίος έκανε αναφορά στα εγκεκριμένα έργα του Δήμου Αριστοτέλη τα οποία θα υλοποιηθούν στην επόμενη περίοδο καθώς και στη σημασία του βιώσιμου τουρισμού για τους προορισμούς του Δήμου.

Στη συνέχεια ο κ. Νικόλαος Ι. Αυγερινός , Αντιδήμαρχος του Δ. Αριστοτέλη, αναφέρθηκε στις δράσεις προβολής και προώθησης του Δήμου αναφορικά με το τουριστικό προϊόν του.

Ο κ. Nikitas Martigakis , πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αμμουλιανής αναφέρθηκε στις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες του νησιού της Αμμουλιανής κάνοντας παράλληλα και μια μικρή αναφορά σε προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στην περιοχή. Κλείνοντας τους χαιρετισμούς της Ημερίδας, ο κ. Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε κάποιους από τους στόχους και τις δράσεις της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. από την ίδρυσή της έως και σήμερα καθώς και σημαντικά στοιχεία αναφορικά με το έργο COASTING PLUS και τους στόχους της εκδήλωσης που χωρίστηκε σε δύο μέρη .

Στη διάρκεια του πρώτου μέρους έγινε από εκπρόσωπο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., κο Χαράλαμπο Βασιλειάδη, η παρουσίαση των κύριων στοιχείων και σταδίων του έργου COASTING PLUS καθώς επίσης και η παρουσίαση καλών πρακτικών Διακυβέρνησης και Βιώσιμου Τουρισμού σε τουριστικές περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες συλλέχθηκαν από το εταιρικό σχήμα του έργου.

Οι καλές πρακτικές οι οποίες παρουσιάστηκαν ήταν:

 • Το νησί CULATRA της Πορτογαλίας και το έργο “CULATRA 2030” το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αυτονομία του μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως και το έτος 2030.
 • Η περιοχή COASTA DE SOL της Ισπανίας και οι δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην μετεξέλιξη της σε έξυπνο τουριστικό προορισμό.
 • Οι περιοχές CADIZ, MALAGA και ALMERIA της Ισπανίας και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη της περιοχής.
 • Οι δράσεις του έργου “TUNE UP” στο ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ και το Τοπικό Συμβόλαιο Διαχείρισης και Προστασίας της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής.

Το δεύτερο μέρος του Ενημερωτικού Σεμιναρίου ουσιαστικά αποτέλεσε μια διαδραστική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων πάνω στα προβλήματα του νησιού και στις προτεινόμενες λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση τους. Το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας ήταν η θέσπιση κοινής συμφωνίας των συμμετεχόντων πάνω σε ένα κοινό όραμα και στόχευση αναφορικά με την εξέλιξη της περιοχής. Κατά τη λήξη της Ημερίδας και μετά από την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή των τοπικών φορέων και κατοίκων του νησιού στη συζήτηση, η στόχευση η οποία δόθηκε και συμφωνήθηκε αναφορικά με την περιοχή ήταν η κοινή προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κατοίκων σχετικά με τη μετατροπή του νησιού σε έναν πράσινο προορισμό χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Αμμουλιανή – Πράσινο Νησί (Zero emissions & Zero Waste Island)». Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, κάποιες κατευθύνσεις οι οποίες δόθηκαν αφορούσαν:

 • -Την προσπάθεια σύναψης συνεργασιών με επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων δημόσιων οχημάτων στο νησί
 • -Την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη υποδομών αφαλάτωσης
 • -Την προώθηση της χωριστής συλλογής των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων καθώς και την προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας από βιοαπόβλητα.
 • -Τη συνεχή συζήτηση και επιδίωξη αναφορικά με την ενεργειακή επάρκεια του νησιού.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στους στόχους και τις κατευθύνσεις οι οποίες τέθηκαν. Οι κατευθύνσεις και το όραμα της περιοχής θα ενσωματωθούν στο Τοπικό Πρωτόκολλο του έργου COASTING PLUS, το οποίο θα κληθούν να υπογράψουν οι τοπικοί φορείς του νησιού, εκφράζοντας την επίσημη συμφωνίας τους.

Το έργο “COASTING PLUS – Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism”, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Στο εταιρικό σχήμα του έργου COASTING PLUS συμμετέχουν έξι οργανισμοί από την Ισπανία, την Κροατία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ελλάδα και την Ιταλία.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 18/5/2022]

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PROSPERA, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Δήμος Αριστοτέλη, ως εταίρος του έργου PROSPERA Interreg Europe, συμμετείχε στην τελική συνάντηση του έργου στις 10-13 Μαΐου 2022, η οποία διοργανώθηκε από την Πόλη της Γάνδης, επίσης εταίρο του έργου, και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των πόλεων-εταίρων, μεταξύ αυτών και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, κα Μαρία Ενεχηλίδου.

Στη συνάντηση έγινε ένας απολογισμός των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου PROSPERA, που ως στόχο έχει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση της φυσικής κληρονομιάς για την προβολή αστικών περιοχών και περιοχών που επηρεάζονται από την εγγύτητα τους με μεγάλα αστικά κέντρα.

Επιπλέον, η συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για να συζητηθούν μεταξύ των Δήμων-εταίρων του έργου, ζητήματα ανάπτυξης τοπικών σχεδίων και στρατηγικών για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και έργων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης που απευθύνονται σε πόλεις και περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάπλωσης του αστικού ιστού, μειωμένου αστικού πρασίνου, αλλά και η τοπική τους ανάπτυξη επηρεάζεται από μεγάλα αστικά κέντρα που βρίσκονται σε εγγύτητα με αυτές.

Ο τομέας της αγροδιατροφής και η χρήση βιολογικών και τοπικών προϊόντων, καθώς και ο ρόλος ων προϊόντων αυτών στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δικτύων προώθησης της περιαστικής γεωργίας και της τοπικής κουζίνας, αποτέλεσαν κεντρικό σημείο της συζήτησης. Η κα Ενεχηλίδου στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τις δράσεις που ήδη υλοποιεί ο Δήμος Αριστοτέλη για την προβολή των τοπικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας, παράλληλα με την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς και γαστρονομίας. Ειδική αναφορά έκανε η κα Ενεχηλίδου, στο πρόγραμμα «ΚΟΥΖΙΝΑ», το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις 15 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου, όπου τόνισε την προσφορά του Δήμου στο έργο, μεταφέροντας το πρόγραμμα αυτό ως καλή πρακτική, αλλά επισήμανε επίσης την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση των τοπικών δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος για βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό.

Στο πλαίσιο της διήμερης τελικής συνάντησης του έργου, πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις εργασίας: Η πρώτη πραγματοποιήθηκε με ποδήλατα στην περιαστική περιοχή Gentbrugse Meersen μέσω μίας πράσινης διαδρομής που ονομάζεται «πράσινος κλιματικός άξονας», και συνδέει τον αστικό ιστό της Γάνδης με αυτή, ενώ η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μέσω βάρκας που έπλευσε στον ποταμό Lys μέχρι την γεωργική περιαστική περιοχή του Afsnee.

Ο Δήμος Αριστοτέλη στο πλαίσιο του έργου PROSPERA, έχει αναπτύξει το δικό του Τοπικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Αριστοτέλη, με την ενσωμάτωση στόχων και μέτρων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και κυρίως στις δραστηριότητες του Τουριστικού Τομέα.

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 19/5/2022]

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙ 16 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ 2022 – ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Ο Δήμος Αριστοτέλη κατάφερε και το 2022 να έχει 16 βραβευμένες παραλίες γεγονός που τον κατατάσσει 7ο Δήμο στην Ελλάδα, ενώ ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες από το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο, προκειμένου ο κατάλογος αυτός να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο το 2023, με την υποβολή δύο ακόμα παραλιών του Δήμου, ως υποψηφίων για βράβευση. 

Το καλοκαίρι του 2022 θα κυματίζουν γαλάζιες σημαίες στις εξής ακτές του Δήμου Αριστοτέλη:

 1. Ιερισσός/Δηµοτική 1 (Δημοτικό Κάμπινγκ Ιερισσός)
 2. Ιερισσός/Δηµοτική 2 (Beach Bar corali)
 3. Ιερισσός/Δηµοτική 3 (Beach Bar Reload)
 4. Καµπούδι 1 (Ξενοδοχείο Άκραθως)
 5. Καµπούδι 2 (Ξενοδοχείο Θεοξένια)
 6. Καµπούδι 3 (Ξενοδοχείο Ακτή)
 7. Ουρανούπολη 1 (Ξενοδοχείο Ξενία)
 8. Ουρανούπολη 2 (Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον)
 9. Ουρανούπολη 3 (Ξενοδοχείο Αριστοτέλης)
 10. Άγιος Παύλος (Ξενοδοχείο Αλέξανδρος)
 11. Αμμουλιανή –( Ξενοδοχείο Πόρτο Άγιο)
 12. Αμμουλιανή – Αλυκές (Κάμπινγκ Αλυκές)
 13. Νέα Ρόδα 2 (Beach Bar Ξέρξης)
 14. Κάμπος Πυργαδίκια (Beach Bar Coco Ammos)
 15. Ολυμπιάδα- (Κεντρική Παραλία Ολυμπιάδας)
 16. Mount Athos Ιερισσού- (Ξενοδοχείο Mount Athos)

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι ως Χαλκιδικιώτες για την πρωτιά του νομού μας πανελλαδικά, σε Γαλάζιες Σημαίες, είμαστε υπερήφανοι και ως Αριστοτελίτες, για την επιβεβαίωση ποιότητας που συνιστά η βράβευση 16 παραλιών του Δήμου μας και φέτος. Εμείς ξέρουμε καλά την ποιότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος και την υπεραξία του παραλιακού μετώπου του Δήμου μας. Για να την αξιοποιήσουμε έχει σημασία να την μάθουν και όλοι όσοι δεν τη γνωρίζουν. Γι` αυτό επενδύουμε σ` αυτή την υπεραξία και την ενισχύουμε ακόμα περισσότερο, επιδιώκοντας να εμπλουτίσουμε σύντομα, τον κατάλογο των βραβευμένων ακτών μας.»

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 18/5/2022]

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡ. ΤΑΣΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ”

“Για όλους εμάς που έχουμε τη Χαλκιδική στην πρώτη θέση της καρδιάς μας, αυτή η πρωτιά δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά μια ακόμα επιβεβαίωση ότι τα βραβεία ανήκουν σε εκείνους που σέβονται το περιβάλλον, τις θάλασσές μας και την κληρονομιά της φύσης!  Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο και νιώθουμε περήφανοι κάθε φορά που ο στόχος μας να προσελκύουμε τουρίστες στις ασύγκριτης ομορφιάς παραλίες μας συνάδει απόλυτα με τη δέσμευσή μας να διατηρούμε πάντοτε καθαρές τις ακτές μας.  

Θα μπορούσα να βρω 87 λόγους – 96 μαζί με τις μαρίνες και τα σκάφη –  όσες δηλαδή και οι Γαλάζιες Σημαίες της Χαλκιδικής μας για το 2022, για να εξηγήσω το γιατί ο νομός μας βρίσκεται στο πιο ψηλό βάθρο της Ελλάδας που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο θεσμό, ο οποίος αποτελεί… το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Πάνω από όλα όμως, θέλω να συγχαρώ προσωπικά την καθεμιά και τον καθένα: τους Δήμους, τα σχολεία, τους εθελοντές, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και όλους τους μόνιμους κατοίκους και τους παραθεριστές μας που επί χρόνια φροντίζουν το επίπεδο των παραλιών μας να παραμένει άριστο.

Αυτή η διάκριση μου δίνει και εμένα δύναμη να αγωνίζομαι για ένα καλύτερο αύριο για τη Χαλκιδική μας και τους ανθρώπους της, γιατί πραγματικά το αξίζουν”.   

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 17/5/2022]