Category Archives: Αρχική

Βάζουμε τα άρθρα που θα φαίνονται στην αρχική σελίδα (τα 2 ποιό πρόσφατα)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάξετε το όνομα αυτής της κατηγορίας

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, για εργαζόμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική). Υλοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας και η επιτυχής συμμετοχή  σε αυτό οδηγεί στην επιδότηση ανά ώρα κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης στο αντικείμενο κατάρτισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι), του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotform.com/imegsevee/ergazomenoi_pep_k_makedonias 

Κριτήριο επιλογής όσων πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι αποκλειστικά ο χρόνος υποβολής της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Υποβολή αιτήσεων έως 31/03/2020 και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: τηλέφωνο: 2310545967, e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις», που υλοποιείταιμέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο;Ε.Κ.Τ.).

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 23/1/2020]

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Η ανάκαμψη της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης διαχέεται σε όλη την οικονομία και αποκτά πλέον ευρεία βάση.

Συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό η βελτίωση του οικονομικού κλίματος για τις ΜμΕ, σύμφωνα με τη νέα έκδοση της Έρευνας Συγκυρίας που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, βάσει έρευνας πεδίου σε δείγμα 1.160 επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των ΜμΕ συνέχισε την ανοδική πορεία των τελευταίων 5 εξαμήνων επιτυγχάνοντας νέο υψηλό 10ετίας, καθώς έφθασε τις 26 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 8 μονάδων (έναντι ανόδου 5 μονάδων το προηγούμενο εξάμηνο).

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η τάση ανάκαμψης του Δείκτη Εμπιστοσύνης έχει αποκτήσει ευρύτερη βάση. Συγκεκριμένα, η ανοδική πορεία του Δείκτη δεν στηρίζεται πλέον μόνο στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (για τις οποίες ο Δείκτης κινείται σε θετικό έδαφος από το 2017) αλλά και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (δηλαδή, επιχειρήσεις με πωλήσεις κάτω των €0,5 εκ.). Ειδικότερα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, μετά από μια μακρά περίοδο αρνητικών επιδόσεων, έχουν καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες όχι μόνο να επανακάμψουν σε θετικό έδαφος αλλά και να προσεγγίσουν σε επίδοση τις μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις καλύπτοντας το κενό που είχε δημιουργηθεί. Δεδομένου μάλιστα ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εγχώρια αγορά, οι βελτιωμένες προσδοκίες τους συμβαδίζουν με την αναμενομένη ανάκαμψη στην ιδιωτική κατανάλωση. Παράλληλα, εξίσου θετική είναι η βελτίωση των αναπτυξιακών στόχων των ΜμΕ, με το ποσοστό που δηλώνει στόχο ανάπτυξης να ανέρχεται πλέον στο 71% από μόλις 55% στις αρχές του 2019. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η βελτίωση των αναπτυξιακών στόχων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (65% από 44% στις αρχές 2019) – επιβεβαιώνοντας έτσι την τάση σύγκλισής τους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Η σημαντική βελτίωση κατά την τελευταία διετία των συνθηκών ζήτησης (τρέχουσας και μελλοντικής), η οποία ανέρχεται αθροιστικά στις 20 μονάδες, είναι ο βασικός παράγοντας πίσω από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος για τις ΜμΕ, επηρεάζοντας παράλληλα θετικά τις προοπτικές απασχόλησης, την κερδοφορία και την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης κατά το 2ο εξάμηνο 2019, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων ήταν οι θετικότερες της τελευταίας δεκαετίας, με το ποσοστό των ΜμΕ που εκτιμούν αύξηση απασχόλησης να ανέρχεται στο 30% (από 14% στα τέλη 2015) και το ποσοστό εκείνων που αναμένουν μείωση απασχόλησης να περιορίζεται κάτω από το 5% (από 20% στα τέλη 2015). Επιπλέον, η θετική πορεία των πωλήσεων κατά το 2ο εξάμηνο του 2019 οδήγησε σε ενίσχυση του αριθμού των κερδοφόρων επιχειρήσεων (στο 82% από 70% στα τέλη 2015), περιορίζοντας ταυτόχρονα το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ρευστότητας κάτω από το όριο του 10% (από 27% στα τέλη 2015).

Ο συνδυασμός των καλύτερων επιδόσεων κερδοφορίας και της μεγαλύτερης αισιοδοξίας που διακατέχει τις ΜμΕ αυξάνει την διάθεση τους να αναζητήσουν νέα κεφάλαια μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση δρουν τόσο η μείωση του κόστους δανεισμού όσο και η υψηλότερη διάθεση του τραπεζικού τομέα να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αυτές με νέα δανειακά κεφάλαια. Ο συνδυασμός των ανωτέρω οδηγεί σε βελτίωση του Δείκτη κάλυψης χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ, με το δείκτη εγκεκριμένης χρηματοδότησης να επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 7 ετών (προσεγγίζοντας το 76% του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Ταυτόχρονα, μειώνεται αισθητά ο αριθμός των ΜμΕ που διστάζουν να αιτηθούν νέας χρηματοδότησης, επιβεβαιώνοντας έτσι την αυξημένη διάθεση των ΜμΕ για αναζήτηση δανειακών κεφαλαίων.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/

ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΒΟΣ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Εστιασμένο, κατά κύριο λόγο, στην οικονομία και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα, που θα ενισχύσουν το momentum της ανάπτυξης, θα είναι το επόμενο διήμερο για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Έχοντας ολοκληρώσει κινήσεις-αιχμή στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό (όπως αυτή της εκλογής της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας και η επερχόμενη ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου) ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Νταβός, προκειμένου να δώσει το “παρών”  στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ένα οικονομικό φόρουμ, το οποίο θα έχει στο επίκεντρό του την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με το πρωθυπουργικό βλέμμα, πάντως, να εστιάζει και στις επαφές που θα έχει κατά την παραμονή του στην πόλη του καντονιού Γκραουμπύντεν της νοτιοανατολικής Ελβετίας, με επενδυτές και εκπροσώπους μεγάλων ξένων επιχειρήσεων.

Το μήνυμα που θα περάσει σε αυτές τις συναντήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτό που έχει μετατραπεί σε ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής οπτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου ακολουθεί στρατηγική υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, οι οποίες μετατρέπουν τη χώρα σε επενδυτικό προορισμό. Άλλωστε, η συνεχής ενίσχυση των οικονομικών δεικτών και η υλοποίηση μεγάλων αλλαγών είναι τα “όπλα” που επιστρατεύει η Αθήνα και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο να επιτύχει το μέγιστο στοίχημα της τρέχουσας χρονιάς. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη μείωση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2021.  “Πιστεύω ότι η ανάπτυξη θα μας εκπλήξει ευχάριστα το 2020… Πιστεύω ότι θα είναι στο 3%, το οποίο ήδη είναι  ένας πάρα πολύ υψηλός ρυθμός ανάπτυξης… Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή είναι ότι τα πράγματα στη οικονομία πηγαίνουν πολύ καλύτερα σε όλα τα επίπεδα. Η προσέλκυση επενδύσεων, που αποτελεί κεντρικό μας στόχο, δεν είναι  κάτι το οποίο αποδίδει από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα χρειαστεί δώδεκα με 18 μήνες, για να αποδώσει σε επίπεδο ανάπτυξης, σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας και σε επίπεδο δημιουργίας πλούτου. Αλλά θέλω να επιμείνω, ότι αυτά τα οποία είναι  στο δικό μας έλεγχο, οι πολιτικές δηλαδή για τις οποίες εκλεγήκαμε, εφαρμόζονται”, τόνισε, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρωθυπουργός.

Τα τετ α τετ που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νταβός δείχνουν και πόσο ψηλά τοποθετεί τον πήχη των προσδοκιών της για την προσέλκυση νέων επενδύσεων η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με:

-Με τον πρόεδρο της Microsoft, Brad Smith.

-Τον διευθύνοντα σύμβουλο της ENEL, Francesco Starace. 

-Την διευθύνουσα σύμβουλο της Visa Europe, Charlotte Hogg.

-Τον πρόεδρο του Bloomberg, Peter T. Grauer.

-Τον διευθύνοντα σύμβουλο της Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Tadashi Maeda.

-Την οικονομική διευθύντρια της Heineken, Laurence Debroux.

-Τον επικεφαλής της Google για τις χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, Matt Brittin. 

Στήριξη από τις ΗΠΑ.

Σε χρόνο παράλληλο, στο μεταξύ, η Αθήνα πυκνώνει τις διπλωματικές της κινήσεις, με στόχο να ενισχύσει τις συμμαχίες της και να ισχυροποιήσει περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ως δύναμη σταθερότητας. Στις 29 Ιανουαρίου και για δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν. Ένα τετ α τετ στο οποίο το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύουν πολλά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο πρόεδρος Μακρόν έχει υπάρξει ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής των ελληνικών θέσεων. Θα ακολουθήσει, στις αρχές Φεβρουαρίου, το ταξίδι Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μία επίσκεψη με ιδιαίτερο γεωπολιτικό, αλλά και οικονομικό ενδιαφέρον.

Κυβερνητικά στελέχη, την ίδια στιγμή, αναδεικνύουν τις διαδοχικές ξεκάθαρες τοποθετήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. “Οι τοποθετήσεις αυτές δείχνουν μία διαφοροποίηση από την πολιτική των ίσων αποστάσεων, παρέχουν στήριξη στις ελληνικές θέσεις και αποδεικνύουν την επιτυχία της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, την οποία κάποιοι βιάστηκαν να αμφισβητήσουν”, σχολιάζουν και εστιάζουν σε τρία σημεία:

-Πρώτον, στην επιστολή Μάικ Πομπέο προς τον πρωθυπουργό. Σε αυτήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν όχι μόνο για την υποχρέωση επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα και για την αποφυγή προκλητικών πράξεων ή διακηρύξεων, αλλά τονίζουν -και μάλιστα δύο φορές- ότι “παραμένουν δεσμευμένες να στηρίξουν την ευημερία, την ασφάλεια και την δημοκρατία της Ελλάδας”. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα “ως ηγέτη στην Ευρώπη, ως σύμμαχο-κλειδί και ως κρίσιμο παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια” και κάνουν σαφέστατη αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο.

-Δεύτερον, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αφού χαρακτήρισε την παρουσία του “Γιαβούζ” στην κυπριακή ΑΟΖ προκλητικό βήμα, τόνισε: “Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανησυχούν έντονα για τις πληροφορίες που αφορούν τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στα ύδατα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων αποστολής του ‘Γιαβούζ’ νότια της Λεμεσού. Αυτό το προκλητικό βήμα δημιουργεί εντάσεις στην περιοχή. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτή τη δραστηριότητα”.

-Τρίτον, σε ό,τι αφορά στο άκυρο “μνημόνιο” της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Λιβύης, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το χαρακτήρισε “αντιπαραγωγικό και προκλητικό”, προσθέτοντας ότι “περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές οι οποίες ανήκουν ή διεκδικούνται από την Ελλάδα”. Για το ίδιο θέμα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε πως “οι ισχυρισμοί της τουρκικής κυβέρνησης για τις διεκδικήσεις των θαλάσσιων ζωνών διαφέρουν από τη νομική ανάλυση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας” και σημείωσε ότι “τα κατοικημένα νησιά δικαιούνται την ίδια μεταχείριση με τα ηπειρωτικά εδάφη”.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Γκάτσιου, 23/1/2020]

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

Το ΚΔΑΠ ΑΡΝΑΊΑΣ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αρναίας Χαλκιδικής σας προσκαλούν στην “ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΆΤΙΚΗ ΠΑΡΈΛΑΣΗ” που διοργανώνουμε στην Αρναία.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την τράπεζα Πειραιώς κ θα καταλήξει στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου Αρναίας με πολλή μουσική, χορό κ διασκέδαση για μικρούς κ μεγάλους.

Τα παιδιά που θα συμμετέχουν πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή κ θα είναι από τις τάξεις του νηπιαγωγείου και του δημοτικού με στολές δικές τους ή αυτοσχέδιες απο το ΚΔΑΠ.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 23720 23066 και 6941 488348, από 14:00 έως 21:00.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 22/1/2020]