Category Archives: Αρχική

Βάζουμε τα άρθρα που θα φαίνονται στην αρχική σελίδα (τα 2 ποιό πρόσφατα)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάξετε το όνομα αυτής της κατηγορίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ESG ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τι ζητούν επενδυτές και κοινωνία από τη βιομηχανία

Η οικονομική αβεβαιότητα, η πολιτική αναταραχή και οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες είναι μερικές από τις προκλήσεις που η μεταλλευτική βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει. Το κρίσιμο θέμα της βιωσιμότητας επηρεάζει σημαντικά τις προτεραιότητες των επενδυτών και του κοινωνικού συνόλου. οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες να εστιάζουν την προσοχή τους τόσο στην καινοτομία και τις οικονομικές επιδόσεις, όσο και στο να γίνουν πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με μελέτη της Accenture, περίπου το 63% των επενδυτών στον τομέα εξόρυξης δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εκποιήσουν ή να αποφύγουν να επενδύσουν σε εταιρείες που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους για την απαλλαγή από τον άνθρακα ή δεν επιδιώκουν επαρκείς δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, ένα σημείο που ξεχώρισε στη μελέτη είναι η ανάγκη οι εξορυκτικές εταιρείες να αγκαλιάσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να αυξήσουν την αξία τους, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Οι εταιρείες λοιπόν για να είναι βιώσιμες πρέπει να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημερινού επιχειρηματικού τοπίου. Ταυτόχρονα, πρέπει να δίνουν σημαντική βαρύτητα στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια (ESG).

To ESG δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες εξόρυξης να εξισορροπήσουν τα οικονομικά, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά οφέλη, να μετριάσουν τους κινδύνους, να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και να ισοσταθμίσουν επιτυχώς τα οφέλη για τον πλανήτη, τους ανθρώπους και την οικονομία.

Πώς οι μεταλλευτικές εταιρείες αξιοποιήσουν τα κριτήρια ESG;

Ήδη. είναι πολλές οι εταιρείες του κλάδου που λαμβάνουν ενεργά μέτρα σχετικά με το ESG, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες τους και μετρώντας τις επιδόσεις τους. Μια από αυτές, είναι η Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία που αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική.

Η εταιρεία, πιστή στις αρχές της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας (Responsible Mining), ενσωματώνει στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου, με στόχο την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και μακροπρόθεσμα ωφέλιμης επένδυσης για όλους. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει θέσει τα θεμέλια για την ενσωμάτωση των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών, καθώς και κριτηρίων Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στην καθημερινή της πρακτική με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS). To SIMS καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της εταιρείας προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Για τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, η εταιρεία εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με πάνω από 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου με μετρήσεις αναρτώμενες σε πραγματικό χρόνο (real time) σε ειδική ανοιχτή πλατφόρμα στο διαδίκτυο, η οποία είναι προσβάσιμη από όλους.

Επιπλέον, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης περιοχών από προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα άλλων ιδιοκτητών. Έως σήμερα έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση της περιοχής από 3 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων από παλαιότερη μεταλλευτική δραστηριότητα πολλών δεκαετιών. Ένας από αυτούς τους χώρους έχει δώσει τη θέση του σε ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, το οποίο φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδημικών και τοπικών ειδών, που θα αξιοποιηθούν στα έργα αποκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το νέο. σύγχρονο μεταλλείο των Σκουριών θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων που επιτρέπει την ασφαλή διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα το έργο να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έως και 40%. Στην πράξη αυτή η μείωση μεταφράζεται στην απελευθέρωση της κοιλάδας του Λοτσάνικου ρέματος που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδίασμά πριν την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, προοριζόταν να μετατραπεί σε χώρο υγρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων.

 

[ΠΗΓΗ: Βραδυνή της Κυριακής, 24/3/2023]

LNG: Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΠΑΤΑΛΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ

Έως το 2030, η χωρητικότητα των τερματικών σταθμών LNG στην Ευρώπη θα ξεπεράσει τα 400 bcm ενώ θα χρειάζεται μόνο 190 bcm.

Η προσπάθεια της Ευρώπης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, την έχει οδηγήσει σε έναν αγώνα δρόμου για την κατασκευή νέων υποδομών για το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, που εισάγει από τις ΗΠΑ και το Κατάρ για να εξασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια.

 

O αγώνας αυτός όμως, έχει φέρει τις ευρωπαϊκές χώρες αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να σπαταλήσουν ένα κολοσσιαίο χρηματικό ποσό για υποδομές που θα μείνουν ανεκμετάλλευτες μέσα στα επόμενα 8 χρόνια.

Σύμφωνα με το Institute for Energy Economics and Financial Analysis, που επικαλέιται το CNBC, το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει τώρα η Ευρώπη είναι να ισορροπήσει προσεκτικά ανάμεσα στις υποδομές φυσικού αερίου και LNG ώστε να αποφύγει την άσκοπη σπάταλη οικονομικών πόρων.

Η IEEFA, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ, σε έρευνα που δημοσιεύθηκε χθες αναφέρει ότι «τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη μπορεί να έχει υποδομές για εισαγωγή περισσότερου LNG από όσο ουσιαστικά χρειάζεται.

Αρκετές χώρες, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Γαλλία έχουν ανακοινώσει νέα έργα LNG ή την επέκταση σε υπάρχοντα για να καλύψουν το κενό που δημιούργησε το κλείσιμο των ρωσικών αγωγών..

Έως το 2030, η χωρητικότητα των τερματικών σταθμών LNG στην Ευρώπη πρόκειται να ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) σύμφωνα με στοιχεία της IEEFA.

Κατά πολύ υψηλότερο από τα 270 bcm που διέθετε η Ευρώπη στο τέλος του περασμένου έτους συμπεριλαμβανομένων των υποδομών σε Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και Τουρκία.

Η προσφορά μεγαλύτερη από τη ζήτηση

Κι ενώ η προσφορά σχεδόν διπλασιάζεται, η ζήτηση για LNG σε όλη την Ευρώπη πρόκειται να κυμανθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια από 150 bcm έως και 190 bcm, σύμφωνα με την S&P Global Commodity Insights.

Η IEEFA προβλέπει ότι η αναντιστοιχία μεταξύ της μελλοντικής ζήτησης LNG στην Ευρώπη και των εγκαταστάσεων εισαγωγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστιες ποσότητες (200 bcm έως 250 bcm) αχρησιμοποίητης χωρητικότητα, που ισοδυναμεί περίπου με το ήμισυ της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου της ΕΕ το 2021, που έφτασε τα 413 bcm.

«Αυτό είναι το πιο ακριβό και περιττό ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον κόσμο», δήλωσε η Ana Maria Jaller-Makarewicz, ενεργειακή αναλύτρια της IEEFA Europe κάνοντας ουσιαστικά λόγο για τα περίφημα «λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία». Αυτά δηλαδή που έχουν χάσει ξαφνικά την αξία τους.

Ο υψηλότερος κίνδυνος λανθάνουσας περιουσίας παρατηρήθηκε στην Ισπανία (50 bcm), την Τουρκία (44 bcm) και το Ηνωμένο Βασίλειο (40 bcm), ενώ η IEEFA δήλωσε ότι θεωρεί ότι έως το τέλος της δεκαετίας η Ευρώπη θα χρησιμοποιεί τελικά μόλις το 36% των τερματικών LNG.

Η προσπάθεια της Ευρώπης να αυξήσει την χωρητικότητα LNG έχει παράλληλα πυροδοτήσει και περιβαλλοντικές ανησυχίες, με έρευνα που δημοσιεύτηκε στα τέλη του περασμένου έτους από το Global Energy Monitor να προειδοποιεί ότι τα σχέδια διπλασιασμού της χωρητικότητας τερματικών εισαγωγών έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της ΕΕ για την πράσινη ενέργεια.

Στις 9 Μαρτίου ο επικεφαλής της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ Kadri Simson κάλεσε τις χώρες και τις εταιρείες να σταματήσουν να ανανεώνουν τις συμβάσεις για την αγορά ρωσικού LNG το οποίο συνεχίζει και ρέει άφθονο στην Ευρώπη καθώς δεν υπόκειται σε περιορισμούς όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.

(Φωτό: VIA ASSOCIATED PRESS)

 

[ΠΗΓΗ: https://www.huffingtonpost.gr/, της Γιούλας Ζαχιώτη, 24/3/2023]

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Φορτηγά μεταφέρουν τα αρχαιολογικά ευρήματα που θα επανατοποθετηθούν στον σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης.

Επιστρέφουν στον σταθμό Βενιζέλου οι σημαντικές αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του σταθμού του μετρό Θεσσαλονίκης. Από το πρωί μεγάλα φορτηγά μεταφέρουν τσουβάλια με αρχαιολογικά ευρήματα και γερανοί τα τοποθετούν στη νότια και στη βόρεια πρόσβαση, προκειμένου τις επόμενες μέρες να ξεκινήσει η επανατοποθέτησή τους στα σημεία από όπου αποσπάστηκαν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η επιστροφή των αρχαιοτήτων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, ενώ η επανατοποθέτησή τους ξεκινάει άμεσα.

Ήδη, όπως αναφέρει το voria.gr, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, έχει κάνει τρισδιάστατη αποτύπωση όλων των αρχαιοτήτων που έχουν αποσπαστεί, καθώς και δειγματοληψίες των δομικών υλικών, έτσι ώστε κατά το στάδιο της επανατοποθέτησης να χρησιμοποιηθεί υλικό συμβατό με το αυθεντικό.

Τι ανακαλύφθηκε

Οι ανασκαφές στον σταθμό Βενιζέλου, που ολοκληρώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, αποκάλυψαν ένα παλίμψηστο με στοιχεία από τη ζωή της Θεσσαλονίκης σε πλαίσιο 17 αιώνων, δηλαδή κατά τους ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους.

Σε μια συνολική έκταση 360 τ.μ. η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρονολογούνται από τον β΄ μισό του 4ου ως τον 10 αιώνα μ.Χ, μαρτυρώντας την αδιάλειπτη χρήση της περιοχής.

Παράλληλα, δίνουν πολύτιμες πληροφορίες, εμπλουτίζοντας την ιστορική γνώση, για τους μετασχηματισμούς του πολεοδομικού  ιστού της πόλης, σε ένα κομβικό σημείο, εκεί που διασταυρώνονταν ο decumanus maximus της ρωμαϊκής εποχής (μετέπειτα Λεωφόρος ή Μέση Οδός για τους Βυζαντινούς) με τον cardo, στο ύψος της σημερινής Βενιζέλου.

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, 24/3/2023]

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΕΛ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ

Στην άμεση επέκταση και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Αμμουλιανής και ταυτόχρονα της σχετικής εξυπηρέτησης πλήθους οικημάτων, είτε μόνιμης κατοικίας είτε παραθεριστικών, με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων, αποσκοπεί η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, για την προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

Η απόκτηση του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αξίας 258.540 €, χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο ένταξης του έργου του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής με τίτλο “Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών λυμάτων οικισμών Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής”.

«Ένα ακόμα παλιό πρόβλημα, που αφορά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμμουλιανής, αλλά και τα οικονομικά του Δήμου και των δημοτών, βρίσκει τη λύση του», δήλωσε σχετικά, ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος. «Ο υφιστάμενος βιολογικός του νησιού δέχεται μόνο τα λύματά όσων κατοικιών συνδεδεμένες με αυτόν, ενώ για ένα μεγάλο πλήθος κατοικιών και παραθεριστικών μονάδων απαιτείται η μεταφορά των βοθρολυμάτων εκτός νησιού, με το αντίστοιχο κόστος, καθώς δεν υπάρχει ο κατάλληλος ΗΛΜ εξοπλισμός για την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων του νησιού της Αμμουλιανής. Από τους ισχύοντες ομως περιβαλλοντικους όρους του βιολογικού  προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδας βοθρολυμάτων στην υπάρχουσα ΕΕΛ Αμμουλιανής γι` αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Στόχος μας είναι να προλάβουμε και αυτό το καλοκαίρι, βελτιώνοντας αισθητά μια αφανή, αλλά απολύτως σημαντική υπηρεσία για το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρικής Μακεδονίας. Ενισχύουμε τις υποδομές για κατοίκους και επισκέπτες σε όλο τον Δήμο. Βάζουμε στόχους και τους πετυχαίνουμε.»

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 23/3/2023]