ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ

Αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά το έργο της επέκτασης υπάρχουσας μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας Άθως Μπετόν ΑΕ.

Η μονάδα είναι εγκαταστημένη στη θέση «Κοτσανάδικο-Πιάβιτσα» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Νεοχωρίου, στη Δημοτική Ενότητα Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη, στον νομό Χαλκιδικής.

Λειτουργεί 250 ημέρες τον χρόνο, ενώ μπορεί να παράγει και τις δέκα διαφορετικές κατηγορίες έτοιμου σκυροδέματος, με πρώτες ύλες τσιμέντο, αδρανή υλικά, νερό και βελτιωτικά προϊόντα. Η παραγωγική της ικανότητα είναι περίπου 60 κ.μ. την ώρα ή 480 κ.μ. την ημέρα ή 120.000 κ.μ. το έτος.

Στην απόφαση διευκρινίζεται, ότι η μονάδα θα επεκταθεί σε όμορο αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας της Άθως Μπετόν ΑΕ. Σκοπός της επέκτασης είναι η προσωρινή απόθεση και η αποθήκευση αδρανών υλικών σε υπαίθριο χώρο, σε εύλογη απόσταση από τα γραφεία και τις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη αιωρούμενων σωματιδίων και σκόνης στους χώρους όπου εργάζεται το προσωπικό .

Επιπλέον, λόγω της επέκτασης, δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης βέλτιστων χώρων αποθήκευσης των αδρανών, καθώς και μεγαλύτερη ευχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Η επιχείρηση καταλαμβάνει σήμερα συνολική έκταση 21.235,72 τ.μ. (η υφιστάμενη μονάδα είναι 5.290,50 τ.μ. και το όμορο αγροτεμάχιο 15.945,22 τ.μ).

[ΠΗΓΗ: .BUILD NEWSLETTER, του Γ. Σέργη, 9/7/2024]