ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ

Ανακοινώθηκε το νέο Δ.Σ. της Πολιτιστικής Εταιρείας Αρναίας, ως εξής:

Πρόεδρος: Ζυγούρης Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Παπαγιάννη Αναστασία -Μαρίνα

Γεν. Γραμματέας: Καράδαγλη Βασιλική

Ταμίας: Τριανταφύλλου Αικατερίνη

Είδ. Γραμματέας: Γκουγκουλιάς Κωνσταντίνος

Μέλη: Αργυρός Χρήστος

Χαλκιά Αικατερίνα

Τζιτζιρίκας Γιώργος

Σαμαρά Χριστίνα

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 20/6/2024]