ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗΣ, ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ LIFE ‘SMART’

Το έργο Life-SMART, στο οποίο συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ως επικεφαλής εταίρος, έχει ήδη ξεκινήσει, με συνεργαζόμενους φορείς τους Δήμους Αριστοτέλη και Βόλβης.

Το έργο LIFE “SMART – Support small Municipalities towArds Energy Transition αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνικής και οργανωτικής ικανότητας 22 Δήμων από 5 χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία), προκειμένου να αποκτήσουν την ικανότητα σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει:

 1. Θέσπιση Διαδημοτικών Τεχνικών Δομών (ΔΤΔ) οι οποίες θα απαρτίζονται από τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό των εμπλεκόμενων Δήμων καθώς και συνεργαζόμενους εμπειρογνώμονες. Σκοπός τους θα είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των Ενεργειακών Υπευθύνων του κάθε Δήμου.
 2. Θέσπιση ενός δια-Δημοτικού Σχεδίου Ενεργειακής Μετάβασης για κάθε μία από τις πέντε εμπλεκόμενες περιοχές ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση αυτών και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν
 3. Βελτίωση της «Ενεργειακής Παιδείας» των εμπλεκόμενων τοπικών κοινοτήτων ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την όσο το δυνατόν εντονότερη συμμετοχή των πολιτών
 4. Διάχυση της μεθοδολογίας, των μοντέλων και των εργαλείων του έργου LIFE-SMART σε άλλες περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά για την προώθηση των θετικών αποτελεσμάτων του έργου.

Πρόσφατα ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., διοργάνωσε ως επικεφαλής εταίρος, την εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off Meeting) του έργου LIFE “SMART – Support small Municipalities towards Energy Transition”. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Δήμου Αριστοτέλη και του Δήμου Βόλβης οι οποίοι αποτελούν συνεργαζόμενους φορείς του έργου.

Η διάρκεια του έργου Life-SMART είναι 36 μήνες.

Το εταιρικό σχήμα:

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (Ελλάδα) – Επικεφαλής εταίρος
 • AREANATEJO – Agencia regional de energia e ambiente do norte alentejano e tejo (Πορτογαλία)
 • Chambre de commerce et d’industrie nice cote d’azur (Γαλλία)
 • Citta’ metropolitana di roma capitale (Ιταλία)
 • Federacion andaluza de municipios y provincias (Ισπανία)
 • U-SPACE Espana SL (Ισπανία)
 • CRAS SRL (Ιταλία)

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 6/2/2024]