ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΠΟ ΟΡΥΧΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην παραγωγή των ορυκτών πρώτων υλών.

Μικρή αύξηση 2,8% κατέγραψε ο ετήσιος κύκλος εργασιών του κλάδου ορυχείων-λατομείων το 2022, σύμφωνα με έκθεση για τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα. Ο ετήσιος κύκλος ανήλθε σε 868.820 χιλ. ευρώ (έναντι 845.019 χιλ. ευρώ, 2021). Η συμμετοχή του κλάδου στον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας ανήλθε σε 0,19%.

H έκθεση που συντάχθηκε από τη γενική διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Ενέργειας παρουσιάζει μεταξύ άλλων στοιχεία για την παραγωγή ορυκτών πρώτων υλών για το 2022, αλλά και στοιχεία για τις περιφέρειες που συγκεντρώνουν τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει ότι “η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι το επίκεντρο των λατομείων μαρμάρων, καθώς συγκεντρώνει το 90% της δραστηριότητας. Τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών χωροθετούνται -στην πλειονότητά τους- στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνονται οι χώροι εκμετάλλευσης μεταλλευτικών, μη ενεργειακών ορυκτών. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αναπτύσσεται ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων εξόρυξης και παραγωγής αδρανών υλικών. Η Αττική αν και παρουσιάζει πάγια αυξημένες ανάγκες σε δομικά υλικά, λόγω της υπερσυγκέντρωσης μόνιμου πληθυσμού, εντούτοις περιλαμβάνεται στις Περιφέρειες που διαθέτουν τον μικρότερο αριθμό λατομείων αδρανών υλικών και άλλων ορυκτών. Διαχρονικά, εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται τα περισσότερα μεταλλεία ενεργειακών ορυκτών (ορυχεία λιγνίτη)”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παραγωγής του 2022, συγκριτικά με το 2021:

  • Καταγράφεται μείωση 61% στην παραγωγή λατερίτη, εξαιτίας του καθεστώτος ειδικής διαχείρισης στη Λάρκο (ν.4660/2020)
  • Καταγράφεται αύξηση στην παραγωγή λιγνίτη 15,4%, μετά την απόφαση επαναλειτουργίας ορυχείων, για λόγους ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας.
  • Καταγράφεται μείωση 14,4% της παραγωγής μεικτών θειούχων ορυκτών που επιφέρει κι αυτή από τη μεριά της μεγάλη μείωση των σχετικών προϊόντων εμπλουτισμού· γαληνίτη (-29,7%) και σφαλερίτη (-46,2%), ωστόσο η παραγωγή του χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη παρουσιάζει αύξηση 7,6%, ενώ περαιτέρω μείωση κατά 53% παρουσιάζει η παραγωγή χουντίτη.

Διακυμάνσεις παρουσιάζει η τιμή του Νικελίου (Ni) , όμως η τιμή του ανέρχεται στα 30.000$/t για πρώτη φορά μετά το 2008. Στην έκθεση επισημαίνεται πως το Μάρτιο η τιμή αυξήθηκε κατά 250%, εξαιτίας του κλίματος αβεβαιότητας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να διατηρεί το 7,5% της παγκόσμιας παραγωγής. «Αφενός το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, που πλήττει ιδιαίτερα την μεταλλουργική βιομηχανία και οδηγεί σε μείωση του ρυθμού παραγωγής του ευρωπαϊκού Αλουμινίου (Al) και αφετέρου η διακοπή λειτουργίας εργοστασίων αλουμινίου μεγάλης δυναμικότητας στην Ουκρανία (~2,5 εκατ. τόνων/έτος) αλλά και οι ανακοινώσεις απαγόρευσης χρήσης ρωσικού αλουμινίου, διαφοροποίησαν την παγκόσμια αγορά. Η τιμή παρουσίασε πτωτική τάση κυρίως από το β’ εξάμηνο», αναφέρει η έκθεση.

Να σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στις μονάδες εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών και λατομικών χώρων κατά το 2022 παρουσιάζει μείωση 7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Τονίζεται επίσης ότι ο κλάδος μεταλλείων-λατομείων διατηρεί το 0,3% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

[ΠΗΓΗ: https://www.euro2day.gr/, του Δημήτρη Αβαρλή, 20/2/2024]