Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Χαλκιδικής είχε τη χαρά να βρεθεί στο Δημοτικό Σχολείο Νέων Ρόδων & να δείξει στους μαθητές πως να κυκλοφορούν στον δρόμο με ασφάλεια!

Επενδύουμε στην καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας από μικρή ηλικία!

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 9/2/2024]