ΠΛΗΡΗΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ – ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Μετά την κατάργηση της αργίας των τριών Ιεραρχών για τα σχολεία σειρά πήραν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η αργία των Τριών Ιεραρχών έχει καταργηθεί για τα σχολεία ήδη από το 2020. Πλέον, από φέτος, η αργία καταργείται για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Ήδη υπεγράφη από την υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024 απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) απόφαση με θέμα: «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.»

Δείτε την υπουργική απόφαση ΕΔΩ

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 28/1/2024]