ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Άμεσα και όχι από το επόμενο έτος η λειτουργία τοπικών εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή με Απόφαση Δημάρχου

Με διάταξη σε Σχέδιο Νόμου που έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, επανακαθορίζεται ο χρόνος ισχύος της απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, σχετικά με τη προαιρετική λειτουργία των τοπικών εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και πλέον η Απόφαση αυτή θα ισχύει άμεσα και όχι από το επόμενο έτος που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν.4177/2013.

Επίσης, καταργούνται οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμων για παράβαση του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), σε καταστήματα που διαθέτουν στο κοινό αγαθά απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον αυτά βρίσκονταν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της από πρόσφατης κακοκαιρίας «DANIEL», καθώς αντιμετώπισαν οξύ πρόβλημα ανεφοδιασμού.

Διαβάστε εδώ τις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

[ΠΗΓΗ: https://www.e-nomothesia.gr/, 4/12/2023]