ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΜΕ 1.285.000 € ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Υλοποιώντας τη σχετική προεκλογική δέσμευση της  Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου Στέλιου Βαλιάνου, πριν καν ολοκληρωθεί η δημοτική θητεία που εκπνέει, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δημοπρατήθηκε το έργο «Αποπεράτωση Νέου Κτιρίου Γενικού Λυκείου Δ.Κ. Ιερισσού» συνολικού προϋπολογισμού 1.285.186,60 €, με την χρηματοδότηση του έργου να είναι ήδη εξασφαλισμένη, χάρη στην ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Στόχοι της μελέτης εφαρμογής και του έργου είναι να επιτευχθούν: 

 • Η θωράκιση του κτιρίου από εισροή των υπογείων υδάτων στο υπόγειο, το σοβαρότερο από τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της αρχικής μελέτης.
 • Η ασφαλής τοποθέτηση της λιθοδομής επένδυσης στο κέλυφος του κτιρίου, ένα ακόμα πρόβλημα που δεν είχε μελετηθεί επαρκώς, εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών που θα κάνουν χρήση του κτίρου.
 • Η διαχείριση των ομβρίων υδάτων στον προαύλιο χώρο
 • Οι σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις του κτιρίου. 
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας. 
 • Η ελαχιστοποίηση βλαβών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του κτιρίου. 
 • Η εύκολη συντήρηση. 
 • Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. 
 • Η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας των επί μέρους χώρων του κτιρίου.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα υπόγεια ύδατα, στην περιγραφή του έργου κατά τη νέα δημοπράτηση επισημαίνεται: «Σε προχωρημένο στάδιο της κατασκευής του συγκροτήματος, κοντά στην φάση αποπεράτωσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιμναζόντων νερών στο δάπεδο του κτιρίου Α, η ποσότητα των οποίων μεταβάλλεται εποχιακά. Διαπιστώθηκε ότι η διακύμανση της στάθμης του υπογείου ορίζοντα είναι αφενός πολύ σημαντική και αφετέρου ισορροπεί σε υψόμετρα μεγαλύτερα από την στάθμη του δαπέδου του υπογείου, με συνέπεια την κατάκλισή του από υπόγεια νερά.»

Οι εργασίες που επιλέχθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιγράφονται ως εξής:

 • Εργασίες καθαιρέσεων τοπικά στην εδαφόπλακα του υπογείου και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης
 • Εκσκαφές τάφρων μέχρι την στέψη των πεδίλων των πεδιλοδοκών της θεμελίωσης
 • Διατρήσεις-οπές στον κορμό των πεδιλοδοκών
 • Διάταξη ψαροκόκκαλου από διάτρητους σωλήνες αποστράγγισης Φ110
 • Κατασκευή οριζόντιου αποστραγγιστικού τάπητα πάχους 50 εκ από καθαρό κοκκώδες υλικό
 • Τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού
 • Κατασκευή φρεατίου- δεξαμενής συλλογής των υπογείων υδάτων εντός του υπογείου
 • Τοποθέτηση με οριζόντια διάτρηση στεγανού σωλήνα αποχέτευσης από το φρεάτιο συλλογής μέχρι εξωτερικό φρεάτιο στον περιβάλλοντα χώρο.
 • Κατασκευή υπογείου δικτύου αποχέτευσης για την σύνδεση του εξωτερικού φρεατίου με το δίκτυο ομβρίων του οικισμού, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική οδό.
 • Αποκατάσταση του δαπέδου υπογείου με βιομηχανικό δάπεδο.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, σε σχετική του δήλωση τονίζει τα εξής:

«Συνεχίζουμε δυναμικά και θα συνεχίσουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα τα χρόνια που έρχονται, να διαψεύδουμε -και έμπρακτα- κάθε ψέμα και κάθε συκοφαντία που εξαπολύθηκε σε βάρος αυτής της δημοτικής αρχής και εμού προσωπικά, όλα τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα περισσότερο προεκλογικά. Σήμερα, παίρνουν την καλύτερη απάντηση εκείνοι που διέδιδαν ότι δήθεν ο Βαλιάνος θέλει να στερήσει από την Ιερισσό το νέο Λύκειο, προσπαθώντας προφανώς  να συγκαλύψουν την προχειρότητα των αρχικών μελετών βάσει των οποίων ξεκίνησε να χτίζεται ένα κτίριο, για να μπουν τα παιδιά δεκάδων οικογενειών από την Ιερισσό και άλλες παράκτιες κοινότητες. Δική μας απόφαση ήταν να ολοκληρώσουμε και να παραδώσουμε ένα κτίριο απολύτως ασφαλές. Γι` αυτό επανεντάξαμε το έργο στο νέο ΕΣΠΑ και τώρα το δημοπρατούμε, ώστε το συντομότερο δυνατό η Ιερισσός να έχει ένα ασφαλές Λύκειο-κόσμημα, για να στεγάσει το τη γνώση, την μάθηση και τα όνειρα μαθητών και γονέων για το μέλλον.» 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 11/12/2023]