ΈΩΣ ΤΗΝ 20η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ

Υπενθύμιση προς τους μελισσοκόμους της Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2023 μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2023.

Υπενθυμίζουμε στους μελισσοκόμους της Π.Ε. Χαλκιδικής ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 175/118284/20-04-2023 (ΦΕΚ Β’ 2712) τροποποίηση της υπ’αριθμ. 140/106513/16-04-201 Υ.Α., όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο πρέπει να υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2023 μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2023.

Ενεργός μελισσοκόμος που υποβάλει δήλωση κατεχομένων μεταξύ 21ης Οκτωβρίου και 20ης Νοεμβρίου συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν:

α) μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ (minagric.gr) ή μέσω του gov.gr

β) σε έντυπη μορφή στο 2ο όροφο, γραφείο 66, Τ.Φ.Ζ.Π. της Δ.Α.Ο.Κ., της Π.Ε.

Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.

γ) σε ηλεκτρονική μορφή στο Τ.Φ.Ζ.Π. της Δ.Α.Ο.Κ. (e-mail: agro 4@ halkidiki. gov. gr)

Μετά την αίτηση θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα της ανωτέρω Υ.Α. προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.

Στους ενεργούς μελισσοκόμους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, μέχρι την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4691/2020 και την έκδοση της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτική εκ μέρους τους η δήλωση στο Μητρώο τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος: 

α) της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και 

β) της ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί – εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.

Για τη δήλωσε στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥπΑΑΤ πατήστε εδώ

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 7/10/2023]