ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Κανονικά και με επιτυχία συνεχίζονται στον δήμο Αριστοτέλη, μέσω του αντίστοιχου προγράμματος, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια ρομποτικής (workshops) και S.T.E.A.M. που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο eduACT – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για παιδιά και νέους του δήμου Αριστοτέλη, από την επιστημονική ομάδα της eduACT με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός, δίνοντας πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση υψηλού επιπέδου και σε μία ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία που εξασκεί τον νου και προάγει την αναλυτική σκέψη.

«Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν τη ρομποτική και το STEAM» τονίζει ο κ. Ιω​​​​​​​άννης Μαλεγκάνος, CSR & Social Performance Director της Ελληνικός Χρυσός, που κάνει λόγο για μια πρωτοβουλία εκπαιδευτική ενδιαφέρουσα και καινοτόμα που ενισχύει την κριτική σκέψη στα παιδιά και τα βοηθάει να σκέφτονται με έναν καινούργιο τρόπο ¨έξω από το κουτί¨.

Σύμφωνα με τον κ. Μαλεγκάνο δεν είναι απλώς ένα εργαλείο εκπαιδευτικό αλλά ένα εργαλείο ζωής που συμβάλλει στο να σκέφτεται κάποιος με πολλούς και εναλλακτικούς τρόπους. «Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα ακόμη τεκμήριο για το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση για την Ελληνικός Χρυσός κι ένας κομβικός πυλώνας του συνολικότερου προγράμματος της εταιρικής υπευθυνότητάς της», τονίζει.

Σήμερα συστήνονται και νέα τμήματα ώστε περισσότερα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα.

[ΠΗΓΗ: https://www.xalkidikipolitiki.com/, 28/9/2023]