ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΝΗΣΙ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την μετατροπή της Αμμουλιανής σε νησί μηδενικών αποβλήτων πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα μετά την κοινή απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Αριστοτέλη για την προώθηση της προσπάθειας αυτής.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων στο νησί θα συλλέγεται χωριστά και θα οδηγείται σε διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από τέσσερις άξονες: το Σύστημα Συλλογής Αποβλήτων, τη Μονάδα Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, το Κέντρο Ενημέρωσης για την Κυκλική Οικονομία και Ψηφιακές Τεχνολογίες Μηδενικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αριστοτέλη, πρωταρχικός στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων καθώς και η εκτροπή του 100% των παραγόμενων αποβλήτων από την ταφή. Ως απώτερος στόχος του έργου ορίζεται η διατήρηση όλων των πόρων στον κύκλο της οικονομίας μέσω της υπεύθυνης παραγωγής, κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης υλικών. Οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα εξειδικευθούν μετά το μνημόνιο που θα υπογράψουν οι τρεις πλευρές με σχετικές μελέτες που θα συνταχθούν.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος επισήμανε ότι «η Αμμουλιανή μπαίνει πλέον σε τροχιά μετατροπής της παγκόσμιο οικολογικό πρότυπο ενώ τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος Zero Waste Island τα επόμενα χρόνια, θα είναι η προστασία του εδάφους και των υδάτινων πόρων, η γενικότερη εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η δημιουργία νέας αγοράς για ανακυκλωμένα υλικά, η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού και η παγκόσμια προβολή που θα έχει το νησί μας και μαζί του ολόκληρος ο Δήμος Αριστοτέλη, ανάμεσα στα παγκόσμια πρότυπα περιοχών μηδενικών αποβλήτων».

Σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή της Αμμουλιανής προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, ήταν η εγγύτητα του νησιού από τις ηπειρωτικές ακτές, η ευκολία μετακίνησης αγαθών και ανθρώπων, η περιορισμένη έκταση και ο μικρός μόνιμος πληθυσμός, που καθιστούν πιο εύκολη την ανάπτυξη του πιλοτικού έργου, αλλά και η απότομη αύξηση του πληθυσμού το καλοκαίρι, για την παρακολούθηση της απόδοσης του προγράμματος σε συνθήκες ακραίων πληθυσμιακών μεταβολών.

Πηγές χρηματοδότησης του έργου, θα είναι το Πράσινο Ταμείο, το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το πρόγραμμα Horizon Europe και χορηγίες του ιδιωτικού τομέα.

[ΠΗΓΗ: https://www.thesspress.gr/, 23/10/2023]