ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών φιλοξενεί φέτος το καλοκαίρι, για πρώτη φορά νέους από την Δημοκρατία της Μολδαβίας με σκοπό την εξοικείωσή τους με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της μέσω της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Η δράση φιλοξενίας θα λάβει χώρα στην Καλάνδρα Χαλκιδικής από τις 30 Αυγούστου και μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, σε εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ανταποκρίθηκε θετικά σε σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Μεταξύ των νέων της Μολδαβίας που θα μεταβούν στην Ελλάδα περιλαμβάνονται προπτυχιακοί φοιτητές από το προσφάτως ιδρυθέν στο κρατικό Πανεπιστήμιο Κισινάου Κέντρο Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδρυση του συγκεκριμένου κέντρου πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία της ΓΓΑΕ&ΔΔ.

Η δράση, σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ρουμανία, εντάσσεται σε σειρά τακτικών δράσεων της Γενικής Γραμματείας για την προαγωγή της ελληνομάθειας και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού μεταξύ των νέων από διαφορετικές χώρες.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 2/8/2023]