ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η έναρξη της ανάπλασης που αφορά στη δημιουργία του νέου δικτύου πεζοδρόμων στη Μεγάλη Παναγία συνολικού προϋπολογισμού 401.000 ευρώ, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταμείο, με ένταξη στο Πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου – δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων».

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση τριών υφιστάμενων διαδρομών εντός του Οικισμού Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη.

Η περιοχή της επέμβασης αφορά τρία μονοπάτια τα οποία βρίσκονται στις πλαγιές του βουνού Χτίκελα και περιμετρικά του χωριού της Μεγάλης Παναγίας (Βρυσούδα – Ιερός Ναός Παναγούδας – Μπιζιργιάννη Μύλος). Τα μονοπάτια θα μετατραπούν σε πλακόστρωτη διαδρομή πλάτους 1,2 μέτρων έως 3,0 μέτρων, ενώ πλακόστρωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στα πάρκα κατά μήκος των διαδρομών, με διαμόρφωση των σημείων θέας και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού (καθίσματα, κάδοι, φωτισμός, κλπ).

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, σημείωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα έργο που υπηρετεί την ασφαλή προσβασιμότητα και την αισθητική, σε μια κοινότητα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, που αξίζει και πρέπει να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο, οικοδομώντας και ένα τουριστικό μέλλον. Με τους πόρους εξασφαλισμένους, η τεχνική μας υπηρεσία και οι μελετητές που ήδη έκαναν εξαιρετική δουλειά για την ωρίμανση των μελετών, αναλαμβάνουν να “τρέξουν” τη διαδικασία δημοπράτησης, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου το συντομότερο δυνατόν. Είχαμε πει ότι θα διδάξουμε πως μπορεί μια δημοτική διοίκηση να σχεδιάσει, να υποβάλει μελέτες, να εξασφαλίσει πόρους και να ξεκινά να εκτελεί έργα, μέσα σε μία δημοτική θητεία. Το αποδεικνύουμε και ετοιμαζόμαστε για πολλά περισσότερα σε όλες τις κοινότητες στη δεύτερη θητεία μας».

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 14/7/2023]