ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για την παρουσία αρκούδας μεταξύ Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής.

«Από τις αρχές του Μαΐου 2023 παρατηρείται κινητικότητα αρκούδας μεταξύ των Νομών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Το άτομο αυτό ανήκει στο είδος της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) και εικάζεται ότι είναι ένα αρσενικό ζώο περίπου 4 ετών, το οποίο πιθανόν να έχει εκδιωχθεί από τη μητρική του περιοχή από κυρίαρχο μεγαλύτερο αρσενικό άτομο και μέσω των Μακεδονικών Τεμπών, εισήλθε στην Χαλκιδική. Τρέφεται κυρίως από την χλωρίδα και την μικρό – πανίδα του δάσους, με ιδιαίτερη αδυναμία στα κεράσια και βέβαια στο μέλι και στους γόνους μελισσών, προκαλώντας έτσι μεμονωμένες ζημιές σε κυψέλες και γεωργικές καλλιέργειες.

Για τον λόγο αυτό η Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Χαλκιδικής σε συνεργασία με τα Δασαρχεία Πολυγύρου και Αρναίας συντονίζει τις ενέργειες των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) που πραγματοποιούν δράσεις απώθησης του ζώου από ανθρωπογενείς δραστηριότητες με τη χρήση πυροτεχνικών εργαλείων.

Ταυτοχρόνως, το επιστημονικό προσωπικό της περιβαλλοντικής οργάνωσης «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» εγκαθιστά ειδικές παγίδες και δίκτυο με κάμερες live streaming, προς σύλληψη του ζώου με σκοπό την τοποθέτηση κολάρου ραδιοανίχνευσης και ραδιοεντοπισμού, όπως αποφασίστηκε στην σύσκεψη της ειδικής Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης «κρίσεων» (περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές της Π. Ε. Χαλκιδικής) που συγκροτήθηκε ακλουθώντας το πρωτόκολλο που ορίζει η με αριθμό πρωτ. 104180/433/5-2-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ: 272/τ.Β΄/7-2-2014).

Παράλληλα η Διεύθυνση Δασών της Π.Ε. Χαλκιδικής μέσω φυλλαδίων πληροφοριακού χαρακτήρα ενημερώνει τους πολίτες του Νομού, όπως και τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους, για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση συνάντησης με το ζώο αλλά και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή και την πρόληψη ζημιών».

Οδηγίες σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα

Οδηγίες πρόληψης ζημιών από αρκούδα

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 14/6/2023]