ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 2Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής – ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ υπό τον συντονισμό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, διοργάνωσε την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 στις 10:00 στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού τη 2η Θεματική – Ενημερωτική Εκδήλωση με τίτλο «Παράκτια και Βιώσιμη Αλιεία»  στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», με τη συμμετοχή  22 συνολικά συμβαλλόμενων παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ Αλιείας της χώρας.

Κύριος στόχος του εν λόγω Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως εισηγητές διακεκριμένοι επιστήμονες καθώς και εκπρόσωποι από ενώσεις που σχετίζονται με τον τομέα της ιχθυολογίας και της αλιείας συμβάλλοντας, έτσι, μέσω της παρουσίασης καλών πρακτικών, επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων, στη διάδοση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των παράκτιων περιοχών. Η εκδήλωση ήταν υβριδική και την παρακολούθησαν τόσο μέσω zoom όσο και δια ζώσης ποικίλοι φορείς, αναπτυξιακές εταιρείες από όλη την Ελλάδα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα θαλασσίων ερευνών, ενώσεις πλοιοκτητών αλιείας, εκπρόσωποι της διοίκησης καθώς και αλιείς.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, κος Στέλιος Βαλιάνος και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής – ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ ΑΕ, κος Γιώργος Πασαλής. 

Μετά την παρουσίαση του σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» από την κα Γιαννακάκη Πελαγία, Στέλεχος Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ο κος Ιωάννης Γιάντσης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έκανε λόγο για την «Κλιματική αλλαγή και τους υδρόβιους οργανισμούς εμπορικής και οικολογικής σημασίας και τις Αρνητικές συνέπειες του φαινομένου, διατυπώνοντας προβλέψεις και προτεινόμενες λύσεις». Εν συνεχεία, ο κος Ιωάννης Μπουντούκος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας (ΠΕΠΜΑ) αναφέρθηκε μέσω zoom στους «Παράγοντες που υποβαθμίζουν τα οικοσυστήματα και τα ιχθυοαποθέματα», ενώ ο κος Κωνσταντίνος Κουκάρας Βιολόγος – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (MSc – PhD) του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), αναφέρθηκε στην «Παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης με έμφαση στην πρόβλεψη εμφάνισης φυσικών φαινομένων που επηρεάζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες: Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών». 

Ακολούθως, ο κος Μιχαηλίδης Βασίλειος, καθηγητής του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, εισηγήθηκε για τις «Προοπτικές Καλλιέργειας Νέων Ειδών Θαλάσσιων Δίθυρων Μαλακίων», και στη συνέχεια η Δρ Κράββα Νικολέτα, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Αν. Προϊσταμένη της ΔΑΟΚ Χαλκιδικής, Μέλος του ΔΣ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Εκπρόσωπος των Ιχθυολόγων Ελλάδα έκανε λόγο για την «Αλιεία σήμερα στην Ελλάδα-Απειλές-Προοπτικές». Αμέσως μετά, ο Δρ Αλέξης Κονίδης, Διευθυντής Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) μέσω zoom εισηγήθηκε αναφορικά με τις «Σύγχρονες θεωρήσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης στην Ελλάδα». Τέλος, ο κος Βερβίτης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Οστρακοαλιευτικού Συλλόγου «Ποσειδών» έκλεισε την ημερίδα κάνοντας λόγο για τα «Προβλήματα στην παράκτια αλιεία του Θερμαϊκού κόλπου» μεταφέροντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. 

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων, κατά την οποία προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενες ενέργειες του σχεδίου που δρομολογούνται για άμεση υλοποίηση από την ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ.

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτήθηκε από τα Τ.Π. CLLD LEADER της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 31/5/2023]