ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ: ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στις 1.633 φτάνουν οι εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (οι 1.344 σοβαρές) και 63 θάνατοι, βάσει των συγκεντρωτικών στοιχείων του ΕΟΦ για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων κατά της covid-19, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, οι αναφορές των εικαζόμενων Ανεπιθύμητων Ενεργειών που υποβλήθηκαν στον οργανισμό το 2022, με την Κίτρινη Κάρτα, αφορούν σε περιστατικά που έλαβαν χώρα τόσο το 2022, όσο και το 2021 και το σύνολο των αναφορών έχουν διαβιβαστεί στην ευρωπαϊκή βάση (EudraVigilance).

Όπως αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, δημοσιοποιεί αυτά τα δεδομένα, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ασφάλειας των εμβολίων που χορηγούνται, οι οποίες διαβιβάζονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (PRAC EMA), στην οποία συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες του Ε.Ο.Φ.

Έτσι, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, το συγκεκριμένο διάστημα καταγράφηκαν 1.633 εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (οι 1.344 σοβαρές) και 63 θάνατοι.

Εξ αυτών, οι 49 αφορούν το εμβόλιο της Pfizer, οι 6 της Moderna, οι 3 της AstraZeneca και οι 5 της Janssen. Aπό τα περιστατικά αυτά τα 38 έλαβαν χώρα το 2021, τα 21 έλαβαν χώρα το 2022 και για τα 4 δεν υπάρχει η σχετική πληροφορία.

Το κριτήριο σοβαρότητας μιας υποβληθείσας εικαζόμενης ανεπιθύμητης ενέργειας, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, επιλέγεται σύμφωνα με την κρίση του αναφέροντα. Κατά την επεξεργασία της αναφοράς στον ΕΟΦ, είναι δυνατή η αναβάθμιση του κριτηρίου σοβαρότητας, βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών οδηγιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ενώ δεν είναι δυνατή η υποβάθμιση αυτού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ:

  • 2 από τις αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν ότι έχουν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (possible), 1 με το Comirnaty και 1 με το Vaxzevria
  • 12 από τις αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν ότι δεν ήταν πιθανή η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό (unlikely)
  • 14 από τις αναφορές αυτές δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αποσταλεί (unassessable)
  • 35 αναφορές δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους), διότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί (π.χ πορίσματα ιατροδικαστικών εκθέσεων και άλλες πληροφορίες)

Εδώ ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση με τα αναλυτικά στοιχεία

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 24/4/2023]