ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΕΛ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ

Στην άμεση επέκταση και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Αμμουλιανής και ταυτόχρονα της σχετικής εξυπηρέτησης πλήθους οικημάτων, είτε μόνιμης κατοικίας είτε παραθεριστικών, με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων, αποσκοπεί η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, για την προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

Η απόκτηση του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αξίας 258.540 €, χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο ένταξης του έργου του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής με τίτλο “Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών λυμάτων οικισμών Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής”.

«Ένα ακόμα παλιό πρόβλημα, που αφορά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμμουλιανής, αλλά και τα οικονομικά του Δήμου και των δημοτών, βρίσκει τη λύση του», δήλωσε σχετικά, ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος. «Ο υφιστάμενος βιολογικός του νησιού δέχεται μόνο τα λύματά όσων κατοικιών συνδεδεμένες με αυτόν, ενώ για ένα μεγάλο πλήθος κατοικιών και παραθεριστικών μονάδων απαιτείται η μεταφορά των βοθρολυμάτων εκτός νησιού, με το αντίστοιχο κόστος, καθώς δεν υπάρχει ο κατάλληλος ΗΛΜ εξοπλισμός για την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων του νησιού της Αμμουλιανής. Από τους ισχύοντες ομως περιβαλλοντικους όρους του βιολογικού  προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδας βοθρολυμάτων στην υπάρχουσα ΕΕΛ Αμμουλιανής γι` αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Στόχος μας είναι να προλάβουμε και αυτό το καλοκαίρι, βελτιώνοντας αισθητά μια αφανή, αλλά απολύτως σημαντική υπηρεσία για το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρικής Μακεδονίας. Ενισχύουμε τις υποδομές για κατοίκους και επισκέπτες σε όλο τον Δήμο. Βάζουμε στόχους και τους πετυχαίνουμε.»

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 23/3/2023]