ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η στρατηγική της Ε.Ε. για τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (C02) μέσα από την Πράσινη Συμφωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ορυκτές πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός, το κοβάλτιο και το λίθιο, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και εφαρμογών, όπως η παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης κ.α.

Σε ερευνά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει τον χαλκό ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, προ- βλέποντας ότι τις επόμενες δύο δεκαετίες η ζήτηση σε χαλκό και σε σπάνιες γαίες θα αυξηθεί άνω του 40%, 60-70% σε νικέλιο και κοβάλτιο και σχεδόν 90% σε λίθιο.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο με μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον, με τη βορειοανατολική Χαλκιδική να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες παραγωγής χρυσού σε παγκόσμια κλίμακα και σημείο αναφοράς στην αναπτυξιακή δυναμική της Β. Ελλάδας.

Σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της περιοχής εντοπίζεται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας που λειτουργεί και αναπτύσσει η Ελληνικός Χρυσός, ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένη στις αρχές της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας (Responsible Mining). Έχοντας θέσει τα θε μέλια για την ενσωμάτωση των ESG κριτήριων στην καθημερινή της πρακτική με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), η εταιρεία εστιάζει στη δημιουργία αξίας στους τέσσερεις θεμελιώδεις πυλώνες: Άνθρωπος, οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις που αλλάζουν συνολικά το μεταλλευτικό κλάδο στη χώρα.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, με πολλαπλά οφέλη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για μια επένδυση που έχει τη δυναμική να καταστήσει την Ελλάδα ως την 3η παραγωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη με ετήσια παραγωγή 215.000 ουγκιές χρυσού μαζί με τη Σουηδία (260.421 ουγκιές) και τη Φινλανδία (247.560 ουγκιές) και να συνεισφέρει στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας, στην κατεύθυνση της απεξάρτησης της Ε.Ε από τρίτες χώρες.

ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην πλήρη ανάπτυξή της αναμένεται να ξεκλειδωθούν περισσότερα οφέλη που θα προσδώσουν μεγαλύτερη αξία στην περιοχή, αποτέλεσμα των 1,9 δισ. δολαρίων επιπλέον επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των μεταλλείων, όπως η δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας, εκτιμώντας ότι 1.000 νέες θέσεις θα προστεθούν κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές, 2 δισ. ευρώ εκτιμώμενα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο από δικαιώματα εκμετάλλευσης, φόρο εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, καθώς και περισσότερα από 191 εκατ. ευρώ έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία, τα οποία είναι αυξημένα σε σχέση με τα ισχύοντα στον υπόλοιπο μεταλλευτικό κλάδο.

Τέλος, σημαντικό θα είναι και το κοινωνικό αποτύπωμα της επένδυσης, καθώς με βάση τη νέα επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και της ελληνικής πολιτείας, πλέον των 25 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη επενδυθεί κατά την τελευταία δεκαετία, θα δρομολογηθούν επιπρόσθετες επενδύσεις 80 εκατ. δολάρια σε έργα κοινωνικής υπευθυνότητας στο Δήμο Αριστοτέλη, που θα επενδυθούν με τρόπο εμπροσθοβαρή με σκοπό να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

[ΠΗΓΗ: DEAL NEWS, 4/11/2022]