Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Συζητάμε για την ποιότητα της συνεργασίας με την εκάστοτε κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων, αναζητούμε συνέργειες μεταξύ των Δήμων και επιδιώκουμε τη διαμόρφωση ενός πλαισίου μέγιστης δυνατής απόδοσης των “εργαλείων” που έχουμε οι δήμαρχοι στη διάθεσή μας.

Ζητούμενα, ο μέγιστος συντονισμός και η σταθερή κοινή διεκδίκηση για την Αυτοδιοίκηση, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από… ευκαιρίες μετ` εμποδίων!

Η θετική χρονιά που καταγράφει ο τουρισμός, η αισιοδοξία που δημιουργεί η διαθεσιμότητα πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, διασταυρώνονται με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια, τις υπέρογκες αυξήσεις στο κόστος εκτέλεσης για τα έργα υποδομής που προγραμματίζονται, ή ακόμα και στο λειτουργικό κόστος κάθε Δήμου για την υλοποίηση των καθημερινών καθηκόντων του έναντι του κοινωνικού συνόλου.

Σ` αυτά,πρέπει πάντα να υπολογίζουμε την αυξημένη ανάγκη των πολιτών για πολυεπίπεδη στήριξη, για την οποία εκτός της Πολιτείας, προφανώς προσβλέπουν σε πρωτοβουλίες και από την πλευρά της Αυτοδιοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, το δικό μας μήνυμα είναι πως η αποτελεσματικότητα παραμένει καθήκον, ανεξαρτήτως συνθηκών και προκλήσεων.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 22/11/2022]