ΞΕΚΙΝΑ Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΆΛΣΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ

Το έργο θα επιτρέψει την ενοποίηση του Πάρκου του Αριστοτέλη με το αρχαιολογικο χώρο των Σιδηροκαυσίων και των Λουτρών.

Έχοντας εξασφαλίσει την χρηματοδότηση των 89.000 ευρω από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός προχωράμε στη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών που θα περιλαμβάνουν και την ανάπλαση του ευρύτερου χώρου του άλσους (σημερινό πάρκινγκ) , παρεμβάσεις στον κατεξοχήν χώρο του άλσους αλλά και τη δημιουργία μιας λιθόστρωτης περιπατητικής διαδρομής που θα εκτείνεται από τον Αρχαιολογικό χώρο των Οθωμανικών Λουτρών μέχρι την Παναγία Σπηλιώτισα, δημιουργώντας ένα αδιαίρετο σύνολο με τρία διαφορετικά τοπόσημα.

Οι μελέτες που θα απαιτηθούν είναι:

  • Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • -Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • -Στατική Μελέτη
  • -Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
  • -Υδραυλική Μελέτη
  • Συγκοινωνιακή Μελέτη
  • -Φυτοτεχνική Μελέτη
  • -Περιβαλλοντική Μελέτη
  • -Τεύχη Δημοπράτησης
  • ΣΑΥ – ΦΑΥ

Φροντίζουμε το δημόσιο χώρο- Αναδεικνύουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 1/11/2022]