ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ» ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Αναβαθμισμένη σημασία στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς, αποκτά ο κλάδος των εξορύξεων εν όψει των μεγαλεπήβολων όσο και αναγκαίων σχεδίων για σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα, μέσω της γρήγορης και σε μεγάλη κλίμακα ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για να προχωρήσουν όμως τα σχέδια της ΕΕ για την παραγωγή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, απαιτούνται τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών σε ετήσια βάση, γεγονός που δημιουργεί μια ιστορική ευκαιρία για τη βιώσιμη αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου και στη χώρα μας.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, ο οποίος συνίσταται σε ποικιλία ορυκτών και μεταλλευμάτων µε μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον, ενώ ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας µας, συμβάλλοντας με περισσότερο από 3% στο ΑΕΠ ετησίως, με εξαγωγές ύψους 1,3 δισ. ευρώ (5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών) και υποστηρίζοντας πάνω από 100.000 μόνιμες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της χώρας εντοπίζεται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Συγκεκριμένα στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές, εντοπίζονται 779.000 τόνοι χαλκού και 3,8 εκατ. ουγκιές χρυσού.

Η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, με πολλαπλά οφέλη για τον τόπο και την κοινωνία. Πρόκειται για επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια, εκσυγχρονίζοντας και λειτουργώντας τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική υπό το πλέον αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας, και απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Συγκεκριμένα, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός αντιμετωπίζει το παραγωγικό και εφοδιαστικό κενό σε κρίσιμα μέταλλα όπως ο χαλκός (στις Σκουριές αξιοποιείται ένα παγκοσμίου επιπέδου κοίτασμα χρυσού και χαλκού), ένα μέταλλο απαραίτητο για την ηλεκτροκίνηση και την μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία, ενώ καθιερώνει μια νέα πηγή εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και συνεισφέρει στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας, στην κατεύθυνση  της απεξάρτησης της Ε.Ε από τρίτες χώρες, κάτι που αποκτά πρόσθετη αξία στο νέο παγκόσμιο σκηνικό που διαμορφώνεται ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ακόμα, στηρίζει τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Green Deal, της Πράσινης δηλαδή Μετάβασης και ειδικότερα στους τομείς της προώθησης της Ηλεκτροκίνησης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνά του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει το χαλκό «ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια», ενώ στην ίδια μελέτη ξεχωρίζει η αναφορά στις ανάγκες για ορυκτές πρώτες ύλες που θα απαιτήσει η Πράσινη Μετάβαση: Ένα τυπικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο απαιτεί 6 φορές περισσότερες εισροές ορυκτών πρώτων υλών σε σχέση με ένα  συμβατικό, ενώ ένα χερσαίο αιολικό εργοστάσιο απαιτεί 9 φορές περισσότερους ορυκτούς πόρους από ένα εργοστάσιο που λειτουργεί με αέριο.

Τέλος, πρόκειται για μια επένδυση που έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ESG (Environmental, Social, Governance) κριτήρια και στη βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα:

  • Προβλέπεται σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου στις Σκουριές, η εξοικονόμηση νερού και η αύξηση της ασφάλειας με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σημαντικότερη την τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων.
  • Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο διαχείρισης των μεταλλευτικών καταλοίπων που απομένουν από την επεξεργασία του μεταλλεύματος, η οποία αξιοποιεί την αφύγρανση των καταλοίπων και μειώνει τον όγκο τους. Το αποτέλεσμα είναι τριπλό: Πρώτον, μειώνονται οι απαιτούμενοι χώροι για την αποθήκευση των καταλοίπων από δύο σε έναν, κάτι που μεταφράζεται στην πράξη στην απελευθέρωση ενός ρέματος και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου κατά 40%. Δεύτερον, αυξάνεται η ασφάλεια της διαχείρισης των καταλοίπων καθώς πλέον θα έχουν στερεοποιηθεί και θα μειώνεται ο συνολικός όγκος. Και, τρίτον, αυξάνεται η γεωτεχνική ασφάλεια καθώς η στερεή μορφή των καταλοίπων βελτιώνει τη γεωστατική τους συμπεριφορά έναντι της αρχικά υγρής.
  • Παράλληλα, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, μια επένδυση που θα κοστίσει περί τα 130 εκατ. ευρώ, έχει προβλεφθεί να καλύπτει ακόμα ακραίες καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να προκληθούν στο μέλλον από την κλιματική αλλαγή. Tο νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, πέραν της ασφαλούς απόθεσης των μεταλλευτικών καταλοίπων θα εγγυάται και τη μέγιστη προστασία και αξιοποίηση των υδάτων.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός θα έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, τη δημιουργία 3000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας (εκτιμάται ότι 1.000 νέες θέσεις θα προστεθούν κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές) και έσοδα ύψους 2 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, μεταλλευτικά δικαιώματα).

Τα έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 191 εκατ. ευρώ, καθώς η νέα επενδυτική συμφωνία προβλέπει αυξημένα τέλη σε σχέση με τα ισχύοντα στον υπόλοιπο μεταλλευτικό κλάδο. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι  η αξία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές θα ανέλθει στα 3,5 δισ. ευρώ.

Τέλος, κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης προβλέπεται παροχή 80 εκατ. δολαρίων σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης αποκλειστικά εντός του Δήμου Αριστοτέλη, πλέον των 25 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη δοθεί κατά την τελευταία δεκαετία, πάντα σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Από το ποσό αυτό, τα 20 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν άμεσα μέσα στην πρώτη πενταετία λειτουργίας του έργου, κάτι που θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη στο παρόν και θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τις απαραίτητες υποδομές για τη μετάβαση στη μετα-μεταλλευτική περίοδο στο μέλλον.

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, 10/11/2022]