ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2022

Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι που εδρεύουν στα όρια του Δήμου Αριστοτέλη και προγραμματίζουν συγκεκριμένες αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις εντός του υπολοίπου διαστήματος του 2022, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προς τον Δήμο έως 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00μ.μ. για την επιχορήγησή τους αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Την αίτηση πρέπει να συνοδεύει ο αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και μόνο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23723 50112-114

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 18/10/2022]