ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός και η ηγεσία των Σωματείων Εργαζομένων Υπογείων (Επαγγελματικό Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπόγειων Στοών Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής και Σωματείο Εργαζομένων στο εργοτάξιο των Μεταλλείων Ολυμπιάδος Χαλκιδικής – ΣΤΟΑ 59) συμφώνησαν να υπογράψουν την ερχόμενη Παρασκευή νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους των υπογείων.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο διαμεσολάβησης του ΟΜΕΔ (Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας), καθώς δεν είχε υπάρξει συμφωνία στις απευθείας διαπραγματεύσεις, και αποσαφηνίστηκαν ζητήματα τα οποία προβλέπονται ούτως ή άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο νέο κείμενο της επιχειρησιακής συμφωνίας:

  1. περιλαμβάνονται προβλέψεις για την εφαρμογή του νέου Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφαλούς Λειτουργίας Υπόγειου Μεταλλείου, με το οποίο αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο το ήδη υψηλό επίπεδο Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στα Υπόγεια Μεταλλεία και
  2. προβλέπεται και η λειτουργία τρίτης βάρδιας τις Κυριακές στις υπόγειες δραστηριότητες της εταιρείας, κάτι που θα συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια μετασχηματισμού και οικονομικής βιωσιμότητάς της.

Οι ανωτέρω πρωτοβουλίες εντάσσονται στις δράσεις του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη 2021-2024 για τον εκσυγχρονισμό που είναι απαραίτητος για να αποδώσουν οι σημαντικές επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει στην Ελληνικός Χρυσός και πρόκειται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.

Η νέα διετής επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση για τις υπόγειες δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός, αναμένεται να υπογραφεί έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου όπως δεσμεύτηκαν εγγράφως τα μέρη ενώπιον της Μεσολαβήτριας.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 3/8/2022]