ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τη δημιουργία νέου δικτύου πεζοδρόμων στη Μεγάλη Παναγία, που θα αναβαθμίσει την εικόνα της κοινότητας και θα τονίσει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, προωθεί ο Δήμος Αριστοτέλη.

Σχετική πρόταση χρηματοδότησης έχει ήδη υποβληθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου – Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων» του Πράσινου Ταμείου με προϋπολογισμό 401.721€

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διαμόρφωση και ανάπλαση τριών υφιστάμενων διαδρομών εντός του Οικισμού Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη με πρωταρχικό στόχο την ασφαλή διέλευση και τρόπο που θα υπηρετεί την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Η περιοχή της επέμβασης αφορά τρία μονοπάτια τα οποία βρίσκονται στις πλάγιες του βουνού Χτίκελα και περιμετρικά του χωριού της Μεγάλης Παναγίας (Βρυσουδα -Ιερος Ναός Παναγούδας – Μπιζιργιάννη Μύλος). Τα μονοπάτια μετατρέπονται σε πλακόστρωτη διαδρομή πλάτους κυρίως 1,2 μέτρων, ενώ κοντά στο δυτικό και αρχικό τμήμα του πρώτου μονοπατιού το πλάτος φτάνει στα 3 μέτρα. Πλακόστρωση πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στα πάρκα κατά μήκος των διαδρομών. 

Η διαμόρφωση αφορά επιπλέον τα σημεία θέας και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού με την προσθήκη καθισμάτων, καλαθιών απορριμμάτων, φωτισμού και κιγκλιδώματος για την άνετη εξυπηρέτηση των πεζών με ταυτόχρονη ανακατασκευή και διαπλάτυνση του μονοπατιού στα σημεία θέας, όπου θα τοποθετηθούν και καθίσματα.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος δήλωσε σχετικά: 

«Η Μεγάλη Παναγιά, είναι μια κοινότητα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά που αξίζει και πρέπει να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες εργάζονται ακατάπαυστα, ωριμάζουν μελέτες για μικρά και μεγάλα έργα, ώστε να υποβάλλουμε ολοκληρωμένες προτάσεις χρηματοδότησης για έργα που θα αναβαθμίσουν όλες τις κοινότητες. Μαζί κάνουμε τα μικρά και τα μεγάλα βήματα. Και όλα προσθέτουν κάτι ακόμα στο μέλλον που σχεδιάζουμε για τον τόπο μας.»

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 4/7/2022]