ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ SUSTOWNS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στο Τελικό Συνέδριο του  ευρωπαϊκού έργου SUSTOWNS για τον βιώσιμο τουρισμό, στο Pescocostanzo της Ιταλίας, συμμετείχε ο Δήμος Αριστοτέλη στα μέσα Ιουνίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος καθώς και εκπρόσωποι των πιλοτικών περιοχών και των περιφερειακών αρχών που συμμετέχουν στο έργο ως συνεργαζόμενοι φορείς. 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., συμμετείχε με εκπροσώπους των Δήμων Αριστοτέλη και Βόλβης, πιλοτικών περιοχών του έργου στον ελλαδικό χώρο. Τον Δήμο Αριστοτέλη εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κ. Νίκος Αυγερινός.

Σκοπός του Τελικού Συνεδρίου αποτέλεσε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του έργου στις επιλεγμένες περιοχές μελέτης καθώς και των προτάσεων πολιτικής ενίσχυσης του Βιώσιμου Τουρισμού σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το εταιρικό σχήμα ως προσπάθεια κεφαλαιοποίησης των κύριων αποτελεσμάτων του έργου. 

Για τον παραπάνω λόγο, το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με διαδραστικό τρόπο. Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν σε τρεις διαφορετικές Ομάδες Εργασίας στις οποίες κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις προτάσεις οι οποίες έγιναν σε κάθε χώρα-εταίρο του έργου αναφορικά με τα τρία προαναφερθέντα επίπεδα σχεδιασμού καθώς και να συζητήσουν επίκαιρα θέματα αναφορικά με το μέλλον του τουρισμού και ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές σχετικά με την ενίσχυση βιώσιμων μορφών τουρισμού. Στο τέλος της Ημερίδας έγινε η παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων τα οποία προέκυψαν από την όλη διαδικασία. Ως κύριο αποτέλεσμα το οποίο συμφωνήθηκε ομόφωνα από όλους τους παρευρισκόμενους αποτέλεσε η ανάγκη για στροφή προς πιο βιώσιμες μορφές τουρισμού, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κάθε περιοχών. Σημαντικές θεματικές οι οποίες παράλληλα αναδείχθηκαν μέσω των εργαστηρίων αποτέλεσαν η παρακολούθηση και η συλλογή στατιστικών δεδομένων αναφορικά με το βιώσιμο τουρισμό καθώς και η ολοκληρωμένη και συντονισμένη διαχείριση και προώθηση των προορισμών σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. 

Οι συμμετέχοντες είχαν παράλληλα την ευκαιρία να επισκεφθούν διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής καθώς και να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες βιώσιμου τουρισμού οι οποίες οργανώνονται εκεί. 

Το Τελικό Συνέδριο αποτέλεσε την τελευταία εκδήλωση του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠΑ έργου INTERREG MED “SUSTOWNS – Enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating MED TOWNS”. Το έργο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022 και στο εταιρικό σχήμα του συμμετέχουν 10 εταίροι από 7 διαφορετικές χώρες: Ιταλία (επικεφαλής εταίρος), Ισπανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Αλβανία, Κροατία και Πορτογαλία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ http://www.anatoliki.gr/el/sygxrimatodotoymena-erga/topiki-anaptyksi/831-sus-towns καθώς και την ιστοσελίδα του έργου https://sustowns.interreg-med.eu/

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 2/7/2022]