ΒΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ο σεβασμός στη μεταλλευτική ιστορία της περιοχής και η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία αποτελούν για την Ελληνικός Χρυσός προτεραιότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξή τέτοιων σχέσεων, όμως, είναι ο ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος με τους κάθε λογής κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, μιας ουσιαστικής και εποικοδομητικής συζήτησης με όλους τους κατοίκους της περιοχής, η εταιρεία έχει δημιουργήσει έναν επίσημο Μηχανισμό Υποβολής Αναφορών, τον οποίο και αποφάσισε να ανανεώσει.

Τι είναι ένας «Μηχανισμός Υποβολής Αναφοράς»

Επί της ουσίας, ένας «Μηχανισμός Υποβολής Αναφοράς» ή Grievance Mechanism όπως είναι ο διεθνής όρος, αποτελεί μια επίσημη, (νομική ή μη) διαδικασία καταγγελίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα, εργαζόμενους, κοινότητες ή/και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επηρεάζονται από ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Αυτοί οι μηχανισμοί αποκαλούνται μερικές φορές και μηχανισμοί «παραπόνων», «αποκατάστασης» ή «λογοδοσίας».

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τέτοιου είδους μηχανισμών σε επίπεδο έργου, εταιρείας, τομέα, σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή και διακυβερνητικό. Διαφέρουν ως προς τον στόχο, την προσέγγιση, τις ομάδες-στόχους, τη σύνθεση και την κυβερνητική υποστήριξη. Διαφέρουν επίσης ως προς τον χρόνο που μπορεί να διαρκέσει η διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Μπορούν να δημιουργηθούν από εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς σε διακρατικό ή σε διεθνές επίπεδο. Ορισμένοι μηχανισμοί απευθύνονται απευθείας σε εταιρείες, ενώ άλλοι σχετίζονται με την ευθύνη των κρατών να προστατεύουν τους πολίτες από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτους.

Η εφαρμογή του Μηχανισμού από την Ελληνικός Χρυσός

Το σκεπτικό της εταιρείας στηρίζεται στην πρόθεσή της να λαμβάνει υπόψη όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται. Αλλά και στη δέσμευσή της να τα διερευνά με ακεραιότητα, προσήλωση, εμπιστευτικότητα και αίσθημα ειλικρίνειας, τηρώντας βέβαια αυστηρά την εμπιστευτικότητα των στοιχείων, δημοσιεύοντας μόνο εκείνα τα ποσοτικά δεδομένα και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι κατατιθέμενες αναφορές, από τα οποία δεν ταυτοποιείται ο υποβάλλων. Να σημειωθεί πως ως «Αναφορά» θεωρείται οποιοδήποτε επίσημο αίτημα υποβληθεί και αφορά την επίλυση κάποιου σοβαρού ζητήματος που προκύπτει μεταξύ τρίτων και της Ελληνικός Χρυσός.

Με αυτό τον τρόπο, μέσω του επίσημου Μηχανισμού Αναφορών μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης, φορέας ή άλλης μορφής κοινωνικός εταίρος να εκφράσει τυχόν ανησυχίες του ή και δυσαρέσκεια, αναφέροντας επίσημα κάποιο περιστατικό ή συμπεριφορά που την προκάλεσε.

Όπως είναι κατανοητό, πρόκειται για μια πρακτική η οποία έχει τη δυνατότητα να διορθώσει κάποια στρέβλωση για την οποία η εταιρεία δεν είναι ενήμερη, να αποτυπώσει τον παλμό των κατοίκων της περιοχής, αλλά πάνω από όλα να συνεχίσει τον γόνιμο διάλογο, ο οποίος ναι μεν γίνεται, αλλά πολλές φορές μάλλον αποσπασματικά.

Όπως αναφέρει και στο σχετικό Δελτίο Τύπου η ίδια η εταιρεία, έχει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της το τρίπτυχο: διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων της, προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους κοινωνικούς εταίρους της. Και φυσικά συνεχίζει την πορεία της με γνώμονα τις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Τρόποι Υποβολής Αναφοράς

Σήμερα, με την ανανέωση του συστήματος, οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να υποβάλει απευθείας την Αναφορά του προς την Ελληνικός Χρυσός με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Τηλεφωνικά στο 23760 25087
  • ∆ιαδικτυακά υποβάλοντας τη σχετική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικός Χρυσός www.hellas-gold.com/grievance
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gr-grievances@eldoradogold.com
  • Ταχυδρομικά: Ελληνικός Χρυσός, υπόψη τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 63082 Στρατώνι Χαλκιδικής
  • Μέσω των ειδικών κυτίων που βρίσκονται διαθέσιμα στις κεντρικές πύλες / εισόδους των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Ολυμπιάδας – Σκουριών και Μαντέμ Λάκκου.
  • Μέσω φαξ στο 23760 21081

Ένα είναι σίγουρο. Η μεταλλευτική δραστηριότητα στην ΒΑ Χαλκιδική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία, και η Ελληνικός Χρυσός το κατανοεί απόλυτα και επιδιώκει διαχρονικά την άριστη συνεργασία με τους τοπικούς της κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα η οικοδόμηση ενός ειλικρινούς και ανοιχτού διαλόγου, με στόχο να αναγνωρίζεται έγκαιρα κάθε πρόβλημα και να δημιουργούνται άμεσα οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίλυσή του. Και ο επικαιροποιημένος Μηχανισμός Υποβολής Αναφοράς είναι το κατάλληλο εργαλείο.