ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑ HEALTH & SAFETY AWARDS 2022

Η φιλοσοφία της εταιρείας για την Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας

Την ανώτατη διάκριση (Winner), στην κατηγορία για τις λατομικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, απέσπασε η Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο των Health and Safety Awards 2022, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία χρονιά το υψηλό επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζει για τους ανθρώπους της στον κρίσιμο τομέα της Υγείας και Ασφάλειας.

Η διάκριση αφορά το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) που διατρέχει όλες τις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες του ομίλου εταιρειών της Eldorado Gold και καθορίζει, πέραν των διεθνών προτύπων ποιότητας, τα υψηλά στάνταρντ υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζονται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική. To SIMS, μέσα από ένα σύνολο προτύπων, καθοδηγεί το ελάχιστο επίπεδο επιδόσεων της εταιρείας προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με κύριους άξονες την υγεία και την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνεισφορά και την ηθική εταιρική διακυβέρνηση, ως τους κύριους κρίκους στην αλυσίδα της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας που πρεσβεύει.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Γεράσιμος Μονοκρούσος, Corporate Communications Manager της Ελληνικός Χρυσός, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που βραβευτήκαμε για την ολιστική προσέγγισή μας στο κομμάτι της υγείας και της ασφάλειας, μέσα από την ένταξή του σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης Bιωσιμότητας. Αφιερώνουμε αυτό το βραβείο στους 1.600 εργαζόμενους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας που φροντίζουν καθημερινά να διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.».

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr/, 15/6/2022]