ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές ακτές της παραλιακής ζώνης.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 19/5/2022]