ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ το Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» στη Χαλκιδική με Γενικό Στόχο του προγράμματος την Αναβάθμιση των γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Νομού Χαλκιδικής.

Το πρόγραμμα που συγχρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) περιελάμβανε την υλοποίηση των εξής 2 Παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας του νομού Χαλκιδικής:

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1 – «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 – «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

Το πρόγραμμα της Παρέμβασης 1 παρακολούθησαν 117 άνεργοι με στόχο την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να εξοπλίσουν τους ανέργους έτσι ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και άλλα πολλαπλά οφέλη που θα τους βοηθήσουν στην τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης Ακολουθήσε η υλοποίηση έξι (6) επιδοτούμενων προγραμμάτων Κατάρτισης των ωφελούμενων, (διάρκειας 190 ωρών τα πέντε προγράμματα, και διάρκειας 170 ωρών το ένα), στα εξής θέματα:

Α. «Οροφοκόμος» – Κατάρτιση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας δωματίων και κοινόχρηστων χώρων σε ξενοδοχειακές μονάδες, λαμβάνοντας τις σχετικές γνώσεις και τεχνικές.

Β. «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα» – Κατάρτιση στον τομέα της εστίασης, μαθαίνοντας σχετικές τεχνικές, σε τμήματα εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών κ.ο.κ

Γ. «E-commerce & hospitality sales & marketing» – Κατάρτιση στον αναπτυσσόμενο τομέα της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και της προώθησης πωλήσεων και marketing με έμφαση στον κλάδο των επιχειρήσεων τουρισμού και παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας.

Δ. «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών» – Κατάρτιση ανέργων που θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε να εργαστούν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις με κύριο μέλημα την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών που παράγονται, επεξεργάζονται και διαχέονται στην αγορά.

Ε. «Στέλεχος Επεξεργασίας μεταποίησης υγιεινή ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων» – Κατάρτιση στον τομέα των μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων, λαμβάνοντας γνώσεις σχετικά με την παραγωγή, επεξεργασία και ποιοτικό έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας.

ΣΤ. «Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ» (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας) – Κατάρτιση ανέργων που θα επιθυμούσαν να λάβουν γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ευρέως χρησιμοποιούμενου λογισμικού γραφείου (πχ επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα κλπ), λαμβάνοντας τη σχετική πιστοποίηση προσόντων.

Μέσω της Παρέμβασης 2 υποστηρίχθηκαν 174 εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΠΕ Χαλκιδικής και ανήκουν στο σύνολο των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο να ενισχυθούν οι κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις και τα εργαλεία απόκτησης τους, προκειμένου οι εργαζόμενοι να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα τους, έτσι ώστε να διατηρήσουν/βελτιώσουν την εργασία τους σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον σε συνθήκες κρίσης.

Στα πλαίσιά της, πραγματοποιήθηκαν αρχικά ενέργειες Συμβουλευτικής για την σύνταξη του προφίλ των ωφελουμένων, ενώ ακολουθήσαν τα κατεξοχήν επιδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης (77 ωρών θεωρητικής κατάρτισης) των ωφελούμενων (και με τη χρήση πλατφόρμας για εξ αποστάσεως κατάρτιση, λόγω των μέτρων κατά του covid) στα ακόλουθα αντικείμενα:

  1. Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου με Πιστοποίηση Κατάρτιση στο διαδίκτυο, και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών μέσων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης.
  2. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης με Πιστοποίηση Κατάρτιση σε εργασίες οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, της αρχειοθέτησης και οργάνωσης εγγράφων, καθώς και διαχείριση ζητημάτων πελατών όταν απαιτείται .

Τέλος, οι διακόσιοι ενενήντα (290) συμμετέχοντες απέκτησαν Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 11/5/2022]