ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROSPERA O ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετείχε στο Διεθνές Θεματικό Εργαστήριο του έργου «PROSPERA», στο Ρέτζιο Εμίλια Ιταλίας, όπου παρουσίασε την έως σήμερα πορεία του στο έργο και το Τοπικό Σχέδιο Δράσης που προετοιμάζει 

Το Διεθνές Θεματικό Εργαστήριο του έργου «PROSPERA», το οποίο διήρκησε 3 ημέρες, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2022, αποτέλεσε μια διαδικασία ενδιάμεσης αναθεώρησης για την επανέναρξη της διαδικασίας σύνταξης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης και ως μια περαιτέρω ευκαιρία για τους εταίρους να ανταλλάξουν και να εμβαθύνουν γνώσεις σχετικά με τους τρεις μοχλούς του PROSPERA: 

  • τη «σοφή» διακυβέρνηση, 
  • τις οικολογικές-τοπικές αλυσίδες αξίας και 
  • τη βιώσιμη συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου τομέα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και ομιλητές εκτός του συνεργατικού σχήματος, οι οποίοι μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο εναρμόνισης της προώθησης, διατήρησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης της φυσικής κληρονομιάς στις περιαστικές περιοχές. Ειδικότερα, παρουσίασαν το έργο τους οι πόλεις της Ντιζόν (Dijon) Γαλλίας και του Μιλάνου (Milan) Ιταλίας, για τη καθολική πολιτική για τα τρόφιμα της Μητρόπολης της Ντιζόν και την πολιτική για τα τρόφιμα του Μιλάνου και τους δεσμούς μεταξύ αστικών και περιαστικών περιοχών. 

Στη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας, όλοι οι συμμετέχοντες Δήμοι και τοπικές αρχές, παρουσίασαν συνοπτικά τα Τοπικά Σχέδια Δράσης τους. Κατόπιν, ακολούθησε επίσκεψη σε περιοχές εφαρμογής των καλών πρακτικών του Δήμου Ρέτζιο Εμίλια (Πράσινη Οδός «Vasca di Corbelli» και «Urban Forestation Plan»).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίδειξη γαστρονομίας Tortelli και επίσκεψη στη Φάρμα Api Libere και στο Δρόμο Βιοποικιλότητας, όπου παράλληλα έγινε συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική «Rural Village Development Strategy» που έχει αναπτύξει ο Δήμος Βάρμπεργκ (και που ο Δήμος Αριστοτέλη θα μεταφέρει στο πλαίσιο της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης) και επίσκεψη σε τοπική φάρμα/επιχείρηση τροφίμων, όπου εφαρμόζονται πλήθος περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και παράγονται τοπικά προϊόντα.

Ο Δήμος Αριστοτέλη παρουσίασε το δικό του Τοπικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχει σκοπό τη βελτίωση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη, με την ενσωμάτωση στόχων και μέτρων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και κυρίως στις δραστηριότητες του Τουριστικού Τομέα, που είναι ο κύριος οικονομικός τομέας του Δήμου, παρουσιάζοντας επίσης μεγάλη εποχικότητα.

Το σχέδιο δράσης θα εισάγει δραστηριότητες για την ενθάρρυνση της καλύτερης χρήσης των φυσικών πόρων σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Το πιο σημαντικό, το Σχέδιο Δράσης θα έχει ως στόχο να εισαγάγει στον Τομέα του Τουρισμού, την περιβαλλοντική πτυχή με σκοπό την ενίσχυση του αειφόρου τουρισμού και ανάπτυξης.

Το Διεθνές Θεματικό Εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου PROSPERA «PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERiurban Areas», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe της ΕΕ και εθνικούς πόρους.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 7/4/2022]