ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Συνεργασία της ΕΑΓΜΕ με τον Δήμο Αριστοτέλη για την ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς της περιοχής.

Στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), αποτελούμενο από την Δρ. Ζανανίρι Ειρήνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Γενικής Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων και Εφαρμογών (ΓΕΧΑΕ) και την κ. Μπαρσάκη Βασιλική Γεωλόγο – Γεωπεριβαλλοντολόγο, πραγματοποίησε επίσκεψη κατά το χρονικό διάστημα 30/03 – 01/04, με στόχο την ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς της περιοχής. 

Οι γεωλόγοι της ΕΑΓΜΕ συναντήθηκαν στην Αρναία με τον… Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος με σκοπό τον συντονισμό ενεργειών μεταξύ ΕΑΓΜΕ και Δήμου Αριστοτέλη για την προβολή της γεωποικιλότητας της περιοχής. Στόχος των ενεργειών είναι η ανάδειξη γεωτόπων και η χάραξη γεωδιαδρομών, που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες και περιηγητές να γνωρίσουν την γεωλογία του τόπου, σε συνδυασμό με την βιοποικιλότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό του, και θα συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.   

Κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εργασιών υπαίθρου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε διάφορες θέσεις ενδιαφέροντος, με τη συνδρομή κατοίκων του Παλαιοχωρίου, ενώ για τη βέλτιστη απεικόνιση χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα μέσα (UAV).

Η συνεργασία της ΕΑΓΜΕ με τον Δήμο Αριστοτέλη εντάσσεται στις δράσεις του Έργου GEOINFRA: Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη Στήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας (https://bit.ly/3Ldv8H) (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΠΕ 5: Γεώτοποι – Γεωδιαδρομές – Γεωπάρκα, Επ. Υπεύθυνη: Ε. Μωραΐτη).

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 5/4/2022]