ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σε πέντε κατηγορίες κοινωνικά ευάλωτων πολιτών κατευθύνονται ειδικά τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας κατά της ακρίβειας -στα πλαίσια του συνολικού πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα εκείνοι οι οποίοι θα ωφεληθούν θα είναι οι δικαιούχοι των οικογενειακών επιδομάτων, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι ΑμεΑ και οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

  1. Δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και το κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ.

* Όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, το μέσο μηνιαίο οικογενειακό επίδομα ανέρχεται σε 137 ευρώ. Εφόσον τον Απρίλιο θα καταβληθεί 1 ½ μηνιαία δόση, οι δικαιούχοι, κατά μέσο όρο θα λάβουν το ποσό των 205 ευρώ (137 ευρώ Χ 1,5).

  1. Χαμηλοσυνταξιούχοι

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 676.735 χαμηλοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Το κόστος υπολογίζεται σε 135 εκατ. ευρώ.

* Έτσι συνταξιούχος πχ με μηνιαίο εισόδημα 600 ευρώ, θα λάβει εκτάκτως επίδομα 200 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 33% του εισοδήματος του.

  1. Ανασφάλιστοι υπερήλικες

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 34.964 ανασφάλιστους υπερήλικες με κόστος 7 εκατ. ευρώ.

* Το επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων ανέρχεται κοντά σε 200 ευρώ. Συνεπώς το έκτακτο επίδομα θα αντιστοιχεί στο 100% του εν λόγω εισοδήματος από αυτό το επίδομα.

  1. ΑμεΑ

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ με κόστος 33,4 εκατ. ευρώ. Τα επιδόματα ΑμεΑ διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση.

* Με βάση όσα προκύπτουν από επίσημα στοιχεία, το μέσο επίδομα ΑμεΑ, ανέρχεται σε 427 ευρώ. Συνεπώς το έκτακτο επίδομα του ερχόμενου Απριλίου θα αντιστοιχεί στο 46% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος από τα επιδόματα για τους ΑμεΑ.

  1. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 241.281 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με κόστος 50,9 εκατ. ευρώ.

* Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία, το μέσο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ανέρχεται σε 225 ευρώ. Συνεπώς, ο μέσος δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα πάρει επιπλέον 225 ευρώ (κατά μέσο όρο), δηλαδή το 100% του εν λόγω επιδόματος.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 18/3/2022]