ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FLAIM TRAINER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Στην Ελληνικός Χρυσός η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας, αποτελούν βασική μας προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρήσαμε στην εκπαίδευση των Σωστικών συνεργείων και των ομάδων πυρασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτου κινδύνου με το πρωτοποριακό σύστημα FLAIM Trainer.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας, το πρόγραμμα δημιουργεί σχεδόν ρεαλιστικά σενάρια κινδύνου, τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να αντιμετωπίσουν, εκπαιδεύοντας τόσο τα αντανακλαστικά, όσο και τον τρόπο σκέψης τους.

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο: