ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Για ακόμη μία φορά, η Ελληνικός Χρυσός διακρίθηκε για τις επιχειρηματικές της πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης παρουσίασης των επιχειρηματικών επιδόσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εντάχθηκε στην ανώτατη ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2022, των εταιρειών δηλαδή εκείνων που μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.
Έτσι, επιβεβαιώνεται η προσήλωση της εταιρείας στην αειφόρο ανάπτυξη, την καινοτομία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Επιβεβαιώνεται όμως και η δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους τους εμπλεκόμενους: Εργαζόμενους, προμηθευτές και τοπικές κοινωνίες. Το τελευταίο ενισχύεται με τα σημαντικά έργα που αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία και το περιβάλλον, τα οποία υλοποιεί ή προγραμματίζει η εταιρεία, με σκοπό την διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της τοπικής κοινωνίας.
Να σημειώσουμε πως στον εν λόγω θεσμό οι επιχειρήσεις αξιολογούνται από το QualityNet Foundation, τον εξειδικευμένο οργανισμό σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση τα ESG κριτήρια και μέσω πολλαπλών επιπέδων αξιολόγησης, όπως των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν, της ανάπτυξης διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και του τρόπου δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.