ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

Να σπεύσουν να ολοκληρώσουν την απογραφή τους, στηρίζοντας έτσι και τις διεκδικήσεις του Δήμου για περισσότερους πόρους υπέρ των κατοίκων του, καλούνται οι πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη που δεν έχουν απογραφεί για διάφορους λόγους (π.χ. απουσία για αρκετό χρονικό διάστημα, άρνηση απογραφής, covid-19, κ.τ.λ.).

Η Απογραφή των πολιτών αυτών, λόγω και των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, θα διεξαχθεί ως εξής:

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων, θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα ονοματεπώνυμα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς (κατά οικισμό μόνιμης κατοικίας), όσων κατοίκων δεν έχουν απογραφεί. Στη συνέχεια η διεκπεραίωση θα γίνει από υπάλληλο του Δήμου, στον οποίο θα προσκομίσουν τα στοιχεία οι Πρόεδροι.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Αριστοτέλη, μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, απ` ευθείας στο Δημαρχείο της Ιερισσού και στο τηλέφωνο 2377350003.

Υπογραμμίζεται η βαρύνουσα σημασία της Απογραφής Πληθυσμού, η οποία έχει μακροχρόνια επίδραση στο έργο των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην προσπάθεια των Δήμων να διεκδικήσουν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις για έργα και υπηρεσίες υπέρ της τοπικής κοινωνίας.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 17/2/2022]