ΠΑΝΔΗΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ ’21

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ἀριστοτέλη πραγματοποίησε πάνδημη ἐκδήλωση γιά τήν Παλιγγενεσία τοῦ 1821 στό Πολιτιστικό Κέντρο Ἀρναίας, σήμερα Κυριακή, 19η Δεκεμβρίου 2021, μέ τόν τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ ΤΟΥ 1821… ΣΤΟ ΛΙΟΓΕΡΜΑ ΤΟΥ 2021», ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τήν κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί τή δύση τοῦ 2021, τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ ἔτους γιά τή Ρωμιοσύνη.

Τό Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Κλῆρος καί Λαός προσῆλθε γιά νά τιμήση στό Λιόγερμα τοῦ 2021 τίς ρίζες του, τά ζώπυρα τῆς Φυλῆς καί κυρίως τό αἷμα πού χύθηκε στή Χαλκιδική καί τή Μακεδονία μας γιά νά ξαναποχτήση ὁ Τόπος τοῦτος τήν ἐλεύθερη περπατησιά του!

Παρόντες πρός τιμήν τῶν Ἐθνικῶν μας Ἡρώων ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, ὁ Ἀντιπεριφειάρχης κ. Ἰωάννης Γιῶργος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ.κ. Νικόλαος Αὐγερινός καί Εὐριπίδης Ἀτζιαμῆς, ὁ Πρόεδρος τοῦ Α.Π.Κ. κ. Ἀστέριος Τζιτζιρίκας, ἡ Πρόεδρος τῆς ΑΞΤΑΔΑ κ. Μαριλένα Ζαμάνη, ἡ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀριστοτέλη κ. Μαρία Ἐνεχηλίδου, ἡ Δημοτική Σύμβουλος καί Πρόεδρος τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Δήμου Ἀριστοτέλη κ. Εὐγενία Γιαννούση, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Ἀρναίας κ. Ἀγαπητός Κιάτος, ὁ Διοικητής τοῦ Πυροσβεστικοῦ Κλιμακίου Ἀρναίας κ. Δημήτριος Ἀλεξανδρῆς, ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κατερίνα Ζωγράφου, ὁ Πρόεδρος Μεγάλης Παναγίας κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Παλαιοχωρίου κ. Γρηγόριος Κατσιαρμᾶς καί ἄλλοι.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε:

α) Χαιρετισμό τοῦ Δημάρχου Ἀριστοτέλη κ. Στέλιου Βαλιάνου, ὁ ὁποῖος μέ ἐξαίρετη σαφήνεια παρουσίασε τόν θυσιαστικό ρόλο τῶν Χαλκιδικιωτῶν κατά τό ’21, τή γεραρή στάση τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῆς Μακεδονίας Ἐμμανουήλ Παππᾶ καί κυρίως τή θυσία τοῦ ματωμένου ράσου τῆς Χαλκιδικῆς καί συγκεκριμένα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ὡς καί τήν προσφορά τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν πρώτη γραμμή τοῦ Ἀγῶνα.

β) Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, μέ θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821». Ὁ Σεβασμιώτατος χαρεκτήρισε τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ ’21 ὡς μοναδικό, γιατί ἦταν ρόλος ΕΘΝΑΡΧΙΚΟΣ! Ἦταν ἡ ἴδια Ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία πού ἀπ’ τήν Ἅλωση τῆς Πόλης μέχρι τό 1821 καί ἀκόμη καί σήμερα οὐδέποτε ἀπέβαλε τήν ὑποστασιακή της ἰδιότητα, τόν μανδύα δηλαδή τῆς Μάνας τῆς ἁπανταχοῦ Ρωμιοσύνης. «Τρεῖς ἦταν οἱ βασικοί στόχοι τοῦ ταπεινοῦ μά ἀειφεγγοῦς Φαναρίου, τῆς Ἐκκλησίας δηλαδή, μέσα στό σκοτάδι τῆς Τουρκοκρατίας, εἶπε ὁ Δεσπότης: α) ἡ διατήρηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καί παιδείας, β) ἡ καλλιέργεια τοῦ ἡρωϊκοῦ πνεύματος, βασισμένη στήν ἔνδοξη ἑλληνική ἱστορία καί τή φύτρα τῶν προγόνων μας, ποτισμένη δέ μέ τίς θυσίες τοῦ Κλήρου, καί γ) ἡ ἀνάσχεση τοῦ ἰσοπεδωτικοῦ ἐξισλαμισμοῦ, πού ἦταν ταυτόχρονα καί ἀποτροπή τοῦ ἐκτουρκισμοῦ».

Στή συνέχεια μέ ἀτράνταχτα ἱστορικά στοιχεῖα ἀπό τίς πηγές τῶν γεγονότων ξετύλιξε τό πλαίσιο τῆς ἐκκινήσεως τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ’21 στή Χαλκιδική καί στή Μακεδονία, μέ “ Προστάτη καί Ἀρχιστράτηγο τῆς Μακεδονίας” τόν πολύ Ἐμμανουήλ Παππᾶ, γιό ἱερέως ἀπό τή Δοβίστα Σερρῶν, μέ βοηθούς του τούς Ἡγουμένους καί τούς Μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μαζί μέ τούς ἡρωϊκούς Ἐπισκόπους Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Ἐθνοϊερομάρτυρα Ἰγνάτιο, Ἀρδαμερίου Ἰγνάτιο καί τόν μπουρλιοτέρη τῶν ψυχῶν λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνστάντιο, καταγόμενο ἀπό τά Μαντεμοχώρια τῆς Χαλκιδικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς τεκμηριωμένες αὐτές ἱστορικές ἀναφορές του κατέρριψε παντελῶς, ἀφ’ ἑνός μέν τόν μῦθο περί δῆθεν προδοσίας ἀπό τή μεριά τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀγῶνα τοῦ ’21, καί ἀφ’ ἑτέρου τό μέγα ψεῦδος ὅτι δῆθεν στήν Ἐπανάσταση μετεῖχαν μόνο “κατώτεροι Κληρικοί” καί ὄχι Ἱεράρχες!

Τέλος, ὁ Μητροπολίτης κατέληξε σέ ἕνα συμπέρασμα: «Ἡ Ἱστορία δέν καταγράφεται ἀπό πρόσωπα πού φοροῦν κοματικά ἤ ἄλλα γυαλιά, μαῦρα, μπλέ, πράσινα, ρόζ ἤ κόκκινα! Ἡ Ἱστορία γράφεται μέ τό αἷμα καί μέ τά Μαρτύρια ἐκείνων πού ἔδωσαν ζωή καί περιουσία γιά νά ζήση τούτη ἡ Φυλή!».

Νά σημειωθῆ ὅτι ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκτυπώθηκε σέ ἀνάτυπο ἀπό τίς γραφικές τέχνες «ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.», μέ δαπάνες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καί μοιράστηκε στό ἀκροατήριο. Γιά ὅσους δέ τό ἐπιθυμοῦν θά προσφερθῆ δωρεάν ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τούς Ἱερούς Ναούς.

γ) Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΝΑΙΑΣ μέ τραγούδια τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, ὑπό τή Διεύθυνση τοῦ Καθηγητοῦ Μουσικῆς καί Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου κ. Βασιλείου Κοκκαλιάρη, ἐνῶ ἐτηρήθηκαν μέ σχολαστικότητα ὅλα τά μέτρα πρός ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19, Κορωναϊοῦ.

Δείτε εδώ σχετικά βίντεο και πλήρες φωτορεπορτάζ από την εκδήλωση:

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 20/12/2021]