ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ: ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗ

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ θα ισχύσουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022, καθώς ανακοινώθηκαν οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα. Όπως παρουσιάζεται στους αναλυτικούς πίνακες που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, τα πανεπιστήμια όρισαν τους συντελεστές βαρύτητας για τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, αλλάζοντας το σκηνικό της εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η σημαντικότερη αλλαγή στις φετινές Πανελλήνιες είναι ριζική αναδιάρθρωση της διαδικασίας υπολογισμού των μορίων από τους συντελεστές βαρύτητας. Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι πέρσι, το υπουργείο Παιδείας όριζε συντελεστές βαρύτητας σε δύο από τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, οι οποίοι υπολογίζονταν για τη διεξαγωγή του μέσου όρου του υποψηφίου στην εισαγωγή του σε όλες τις σχολές του επιστημονικού πεδίου της επιλογής του.

Από φέτος κάθε Πανεπιστήμιο έχει ορίσει τους συντελεστές βαρύτητας, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα, στα μαθήματα που βρίσκονται πιο κοντά στο γνωστικό του αντικείμενο κάθε Τμήματος. Ενδεικτικά:

Η Νομική Αθηνών έχει ορίσει η βαθμολογία σε κάθε μάθημα (Αρχαία, Γλώσσα, Ιστορία, Λατινικά) να μετράει κατά 25% (δηλαδή δεν δίνει βάρος στον βαθμό κάποιου μαθήματος) αλλά η Νομική του ΑΠΘ έχει δώσει από 30% σε Γλώσσα και Αρχαία και από 20% σε Ιστορία και Λατινικά.

Οι ιατρικές ΕΚΠΑ και ΑΠΘ δεν έχουν δώσει μαθήματα βαρύτητας, δίνοντας από 25% σε κάθε μάθημα. Τα ίδια ποσοστά επέλεξε η Οδοντιατρική ΕΚΠΑ, ωστόσο η Οδοντιατρική ΑΠΘ έχει ορίσει 20% για τη Γλώσσα, από 25% για Φυσική και Χημεία και 30% στη Βιολογία.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ έχει ορίσει από 25% σε Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Οικονομία, αλλά το αντίστοιχο της Θράκης έχει ορίσει 20% για τη Γλώσσα, 28% Μαθηματικά, 20% για την Πληροφορική, 32% για την Οικονομία.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους, οι υψηλές επιδόσεις σε μαθήματα που έχουν αυξημένο συντελεστή μπορούν να τους εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο τμήμα ή τη σχολή επιλογής τους.

Πάντως, οι διακυμάνσεις για τον μέσο όρο δεν προβλέπεται να είναι πολύ μεγάλες, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι ο συντελεστής ανά μάθημα δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Συγκεκριμένα, οι συντελεστές βαρύτητας κάθε σχολής για τα Γενικά Λύκεια ορίζονται ως σε αναλυτικούς πίνακες που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι υπεγράφησαν και εστάλησαν προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο οι Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα

(Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi)

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, 18/11/2021]