ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Το καλοκαίρι του 2021, ο Δήμος Αριστοτέλη φιλοξενεί περισσότερους από 300 νέες και νέους απ’ όλη την Ευρώπη, που θα βρίσκονται στην Χαλκιδική ως συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, σε Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαιδευτικού κι εθελοντικού χαρακτήρα. Τα προγράμματα αυτά, υλοποιεί ο μη κερδοσκοπικός φορέας «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων», με τη στήριξη του Δήμου Αριστοτέλη και χρηματοδότηση των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του φορέα  «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων» κ. Άρης Παράσχου, στόχος και όνειρο των διοργανωτών για πολλά χρόνια ήταν η συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη, στον οποίο εκτός του άπειρου φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού κάλους, είναι και το μέρος ότι  έχει υλοποιήσει το πρώτο διεθνές εκπαιδευτικό του πρόγραμμα το 2008,είναι η γενέτειρα βασικών στελεχών και ιδρυτών του. 

Μετά από έντονες ζυμώσεις, προσεκτικό σχεδιασμό και με την διάθεση για μια αειφόρο συνεργασία, οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων, με την υποστήριξη του Δήμου Αριστοτέλη παρουσιάζει τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα που θα υλοποιήσει φέτος σε δύο κοινότητες του δήμου, στην Αρναία και στο Στρατώνι. Οι περιοχές επιλέχθηκαν βάση τυπικών κριτηρίων και με στόχο οι δράσεις για φέτος να έχουν και περιφερειακή εμβέλεια και στο μέλλον να υλοποιηθούν και σε άλλες κοινότητες του δήμου.

Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων» είναι ένας φορέας της κοινωνίας των πολιτών  που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2008, από μια ομάδα δραστήριων νέων με πλούσια εμπειρία γύρω από εθελοντικά προγράμματα, με κοινωνικές ευαισθησίες και με όραμα την κινητοποίηση των νέων, την ενασχόληση τους με τον εθελοντισμό, την ευαισθητοποίηση τους γύρω από κοινωνικά ζητήματα και την πρόσβαση τους στη γνώση. Ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των νέων της Ευρώπης, καθώς και η εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν επίσης βασικούς στόχους. 

Ο φορέας είναι μέλος πολλών δικτύων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όπως και είναι συντονιστής/επικεφαλής του Thess Diktio, το δίκτυο των φορέων της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης, του παραρτήματος του ιδρύματος Anna Lindh και του ευρωπαϊκού δικτύου TUNE. 

Τα εθελοντικά προγράμματα αφορούν 3 κύκλους δίμηνης επιδοτούμενης εθελοντικής εργασίας στα οποία 60 νέοι/εες από 7 χώρες της Ευρώπης και νέοι/εες από τις προαναφερθείσες κοινότητες. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα εργάζονται εθελοντικά για τις ανάγκες των κοινοτήτων των χωριών, αλλά και για την υποστήριξη δράσεων στα γύρω χωριά και κοινότητες. 

Πιο αναλυτικά για τα προγράμματα: 

Το πρόγραμμα στην Αρναία θα διαρκεί από 1 Ιουλίου ως και 31 Αυγούστου, ενώ τα προγράμματα στο Στρατώνι θα διαρκούν από 6 Ιουλίου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου και 26 Αυγούστου ως και 26 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται με τη χρηματοδότηση του προγράμματος European Solidarity Corps της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύον φορέας της Ελλάδας είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Παράλληλα των εθελοντικών προγραμμάτων, θα υλοποιηθούν στις δύο κοινότητες 8 εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης με την συμμετοχή 256 νέων από την Ευρώπη και την Ελλάδα πάνω σε θεματικές όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον διαπολιτισμικό διάλογο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το περιβάλλον. Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο και θα υλοποιούνται έως τα τέλη του Σεπτέμβρη 2021. 

Οι συμμετέχοντες μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης (βιωματικές ασκήσεις, εργαστήρια κτλπ) και την παρουσία εκπαιδευτών θα αποκτήσουν νέες γνώσεις και πρακτικές όπως και θα υιοθετήσουν νέες συμπεριφορές και στάσεις ζωής. Δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό στο βαθμό που θα γίνει αν γινόταν σε ένα αστικό περιβάλλον. Η ομορφιά του τόπου και το πνεύμα φιλοξενίας του Δήμου Αριστοτέλη αποτελούν βασικό παράγονται μεγιστοποίησης τον μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, καθώς και τα οφέλη τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και την τοπική κοινωνία είναι πολύ σημαντικά. 

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύον φορέας της Ελλάδας είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

 Οι συμμετέχοντες τόσο των εθελοντικών προγραμμάτων όσο και των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα εξερευνήσουν την ομορφιά του τόπου, θα ανακαλύψουν τους κρυφούς πολιτιστικούς θησαυρούς της περιοχής, θα συνδιαλέγουνε με τους πολίτες και τους επαγγελματίες του τόπου και θα αποτελέσουν έναν πρεσβευτή του δήμου στον τόπο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φορέα Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων και τις καλοκαιρινές αυτές δράσεις www.usbngo.gr facebook:usbngo email: info@usbngo.gr τηλέφωνο επικοινωνίας 6974378332

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 26/7/2021]